SERVİSLERİMİZ >> Temel Tıp Bilimler >> TIBBİ BİYOKİMYA

TIBBİ BİYOKİMYA

BÖLÜM TANITIMI

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı 1993 yılında Yrd. Doç. Dr.Mehmet Akdoğan tarafından kurulmuştur. Sonra sırasıyla Prof. Dr. Namık Delibaş, Prof. Dr.Hüseyin Vural ve Prof. Dr. Fatih Gültekin anabilim dalına başkanlık etmişlerdir. Halen Prof.Dr.Fatih Gültekin anabilim dalı başkanlık görevini devam ettirmektedir.Anabilim dalımızda 5 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi ve 15 laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır.

 

TIBBİ BİYOKİMYA HAKKINDA

 

Biyokimya Laboratuvarı hastalarımızın ihtiyaç duyduğu hemen hemen tüm testleri çalışmaktadır.

Hastalarımızın istenen tetkiklerine göre kan alma biriminde kanları alındıktan sonra, kanlar tüp taşıma sistemi ile laboratuvara gönderilir. Laboratuvara gelen kanlar her aşamada otomatik analiz cihazlarıyla ayrıştırılıp gruplandırıldıktan sonra son teknoloji otoanalizörlerde otomatik olarak analiz edilir. Baştan itibaren hasta bilgileri hastane otomasyon sistemine girildiği için güvenli ve hızlı hizmet verilir.

Biyokimya Laboratuvarında; klinik biyokimya paremetreleri, hormon düzeyleri, ilaç düzeyleri, kanser belirteçleri, hematolojik testler, idrar analizleri, kan gazları gibi analizler yapılmaktadır. Bunun yanında diğer analiz cihazları olan HPLC ile Hb A1c ve Hb varyantları, atomik absorbsiyon ile bakır ve çinko düzeyleri, spektrofotometre ile ise VMA ve Metanefrin düzeylerine bakılmaktadır.

Laboratuvar teknisyenleri, sorumlu doktorların kontrolünde analizleri yapmaktadır. Analizi yapılan testler uzman öğretim üyeleri kontrolünde hastane otomasyon sistemine aktarılmakta ve bu yolla hastalarımızın muayene oldukları polikliniklere veya yattıkları servislere ulaşmaktadır.

Özellikli testlerin dışında tüm laboratuvar sonuçları aynı gün verilmektedir.

Anabilim dalımız laboratuar hizmetinin yanında eğitime yönelik de hizmet vermektedir. Bu çerçevede Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik hayatları boyunca tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyacakları temel ve klinik biyokimya bilgileriyle donatılmalarını sağlamayı, araştırma görevlilerine ise biyokimya uzmanı olduklarında görev alacakları biyokimya laboratuvarında uygulama yapabilme ve bu laboratuvarları yönetebilmeleri için gereken sorumluluk ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

YER VE KAPASİTE

 

Anabilim dalımız, hastanemizin ikinci katında hizmet vermektedir ve numune kabul, klinik biyokimya, hematoloji, idrar ve hormon analizi bölümlerinden oluşmaktadır.

 

 

SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

 

 

 

 

TESTİN ADI

 

 

NUMUNE TİPİ

ÇALIŞMA ZAMANI

Glukoz (Açlık-tokluk) (serum-idrar-BOS)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

BUN (Üre N) (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kreatinin (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kreatinin Klirens Testi

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Ürik Asit (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Trigliserin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total Kolesterol

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

HDL-Kolesterol

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

LDL-Kolesterol

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

LDH (Serum-BOS)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

AST (SGOT)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

ALT (SGPT)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total Bilirubin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Direk Bilirubin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total Protein

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Albumin (Serum-BOS)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

GLobulin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Alkalen Fosfataz

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

GGT

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Sodyum (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Potasyum (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Klor

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kalsiyum (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Fosfor (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CPK

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CK-MB

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Amilaz (serum-idrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Lipaz

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serum Demiri

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serum Demiri Bağlama Kapasitesi

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Lityum

Kırmızı Kapaklı Tüp

Cuma günleri

Magnezyum

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kolinesteraz

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Mikroprotein (İdrar-BOS)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Glukoz Tolerans Testi

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

 

 

 

 

 

Çinko

 

 

 

 

 

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her ayın 15’inde sonuç verilir

Bakır (Serum-İdrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her ayın 15’inde sonuç verilir

Serbest T4

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serbest T3

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total T3

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total T4

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

TSH

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Ferritin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Estradiol (E2)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

FSH

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

LH

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Prolaktin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Progesteron

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Total Testosteron

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

PSA (Prostat Spasifik Antijen)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serbest PSA

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CEA

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CA 72-4

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CA 15-3 (BR)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CA 19-9 (GI)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

CA 125 (OV)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

 

 

Tiroglobulin

 

 

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Anti TPO

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Antitiroglobulin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Homosistein

Soğuk Zincirde Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Deoksipiridinolin

İdrar Kabı

Her Gün

Mikroalbumin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

b—2 Mikroglobulin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serbest b-HCG

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

b—HCG

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

PAPP-A

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Serbest Estriol (E3)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kortizol (KANDA)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

ACTH

Soğuk zincirde Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Growth Hormon (GH)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

AFP

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

İnsulin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

IGF–1 (Somatomedin-C)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

IGF-BP–3

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Karbamazepin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Fenitoin

Jelsiz Tüp

Her Gün

Fenobarbital

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Valproik Asit

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

 

 

 

CTx

 

 

 

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

25 OH Vitamin D3

Kırmızı Kapaklı Tüp

Cuma Günleri

Parathormon

Soğuk Zincirde Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Osteokalsin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Perşembe Günleri

Troponin T

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Myoglobin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kütle CK-MB

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Vit B12

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Folik Asit

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

DHEA-SO4

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Digoksin

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

 

Tam Kan

 

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Periferik Yayma

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Retikülosit Yayma

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

 

 

Protrombin Zamanı, (PT%,INR)

 

 

Mavi kapaklı Tüp

Her Gün

APTT (Parsiyel Tromboplastin Zamanı)

Mavi kapaklı Tüp

Her Gün

TT (Trombin Time)

Mavi kapaklı Tüp

Her Gün

Fibrinojen

Mavi kapaklı Tüp

Her Gün

D-Dimer

Mavi kapaklı Tüp

Her Gün

Protein-C

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

Protein-S

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

Anti Trombin III

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

APC Rezistans

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

VWF

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

VWF Ag

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

Kollajen ADP

Mavi kapaklı Tüp Numune Bekletilmez

Her Gün

Kollajen Epinefrin

Mavi kapaklı Tüp Numune Bekletilmez

Her Gün

Faktör VIII

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

Faktör IX

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

Faktör XIII

Mavi kapaklı Tüp

Her Ayın Son Haftası

 

 

G-6-PD (Spot)

 

 

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Ozmotik Frajilite

0,5Heparin+4,5kan düz tüp

Her Gün

Oraklaşma Testi

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

Kemik İliği Yayması

Hazır Yayma

Her Gün

PAS

Hazır Yayma

Her Gün

Peroksidaz

Hazır Yayma

Her Gün

Sudan Black

Hazır Yayma

Her Gün

Nazal Smear

Hazır Yayma

Her Gün

Hb Elektroforezi

Mor Kapaklı Tüp

Cuma Günleri

 

 

İdrar Tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi)

 

 

İdrar Kabı

Her Gün

 

 

Kan Gazı

 

 

Heparinli Enjektör

Her Gün

 

 

Sedimentasyon

 

 

Sedimantasyon tüpü

Her Gün

 

Hb A1c (Glikohemoglobin)

 

Mor Kapaklı Tüp

Her Gün

 

MANUEL YÖNTEMLER

 

 

Salisilat

 

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kriyoglobulin

 

Kırmızı Kapaklı Tüp Santrüfij Edilmez

 

Her Gün

Aminoasit Kromatografisi (Serum-İdrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp Numuneler eş zamanlı olmalı

Numune verildikten 3 hafta sonra

VMA (24 saatlik Asitli İdrar)

İdrar Kabı

En Az 10 ml

Ayın 10’una kadar gelen numune 15’inde,25’ine kadar gelen numunenin sonuçları 30’unda verilir.

Metanefrin (24 saatlik Asitli idrar)

İdrar Kabı

En Az 10 ml

Ayın 10’una kadar gelen numune 15’inde,25’ine kadar gelen numunenin sonuçları 30’unda verilir.

Pretein Elektroferez (Serum) (İdrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Ayın1ve15 de sonra

Vüvud sıvısı pH ölçümü

İdrar Kabı

Her Gün

Osmolalite (Serum-İdrar)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Gün

Kemik Sipesifik Alkalen Fosfataz

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Ayın 1’i ve 15’i

Serbest Testosteron

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Ayın 20’sinden sonra verilir.

17-OH-Progesteron

Kırmızı Kapaklı Tüp

Her Ayın 30’unda sonra verilir.

Down Sendromu Tarama (1. ve 2.Trimester)

Kırmızı Kapaklı Tüp

Salı ve Cuma

Bence-Jones Proteini (24 saatlik idrar)

İdrar Kabı

Her Gün

Watson schwartz Testi

İdrar Kabı

Her Gün

FeCl3 Testi

İdrar Kabı

Her Gün

Gaitada PH

Gaita Kabı

Her Gün

Gaitada Sindirim Testi

Gaita Kabı

Her Gün

Gaitada Gizli Kan

Gaita Kabı

Her Gün

 
İLETİŞİM
  • 211 94 00

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü