SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> ADLİ TIP

ADLİ TIP

BÖLÜM TANITIMI

Anabilim dalımız 2002 yılında Yardımcı doçent kadrosunda bir anabilim dalı başkanı ile kurulmuştur.

2003 yılında ikinci bir öğretim üyesi göreve başlamıştır.

2003 yılında uzmanlık öğrencisi eğitimine de başlanmış, 2008 yılında eğitimlerini tamamlayan iki araştırma görevlisi adli tıp uzmanı olmuşlardır.

Şu anda (2011) anabilim dalımız kadrosunda bir profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalımızın kuruluşundan itibaren uzmanlık eğitimi yanı sıra tıp fakültesi beşinci sınıf stajyer öğrencilerine adli tıp dersi ve diş hekimliği fakültesi beşinci sınıf öğrencilerine sağlık hukuku dersi verilmektedir.

Eğitim etkinlikleri dışında başta Isparta, Afyon, Burdur ve ilçeleri olmak üzere askeri ve sivil mahkeme ve savcılıklar ile kamu kuruluşlarının veya özel kuruluşların, ayrıca gerçek kişilerin ya da vekillerinin başvurularında adli tıp bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.


Anabilim dalımızın bir adet polikliniği, bir adet otopsi salonu ile depo ve savcı tutanak odası, bir adet toplantı salonu bulunmaktadır.VERİLEN HİZMETLER


Yaralanmalarda muayene ve/veya dosya incelemesi ile rapor düzenlenmesi

Adli ölü muayenesi ve otopsi

Ölüm nedeni, mekanizması ve ölümle ilgili diğer konuların değerlendirmesi

Ceza sorumluluğu değerlendirmesi

Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, ayırt etme gücü, vasi atanması, yasal danışmanlık değerlendirmesi

Yaş Tayini

Maluliyet Hesaplamaları

Cinsel saldırı-istismar muayeneleri ve ruhsal durum bozukluğu değerlendirmesi

Adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması)

Malpraktis (Tıp Uygulamalarında Hata) değerlendirmesi

Tedavi Masrafları ve Tazminat Hesaplamaları

Uyuşturucu / uyarıcı madde kullanımı değerlendirmesiOLANAKLAR


Otopsi salonu ve otopsi araç – gereçleri, idrarda kalitatif bağımlılık yapıcı madde değerlendirmesi, poliklinik muayene odası. 
İLETİŞİM
  • 211 28 92

ÇALIŞMA SAATLERİ
---

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü