SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

BÖLÜM TANITIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 1992 yılında kurulmuş, akademik eğitim birimi olarak hizmet vermeye ise 1993 yılında başlamıştır.

Prof. Dr. Ahmet Rifat Örmeci tarafından 01.04.1994’te kurulan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalımız, aynı yıl içinde eğitim/öğretim ve hasta hizmeti vermeye başlamıştır. 1994’ten 2001 yılına kadar eski göğüs hastalıkları hastanesinde verilen hizmete, 01.01.2001’den itibaren mevcut yeni binada devam edilmektedir. Ana Bilim Dalımızda hâlen 8 öğretim üyesi, 4 uzman doktor, 23 araştırma görevlisi doktor, 42 hemşire, 15 yardımcı personel ve 6 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.

Kuruluşundan bugüne kadar çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında 40 uzman hekimin yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Halen 21 hekimi çocuk uzmanı, 4 çocuk hekimini de yan dal uzmanı olarak yetiştirmekte olup, kaliteli sağlık hizmeti ve bilimsel çalışmaları üretilmesini sağlamaktadır.

 

YER ve KAPASİTE

Ana Bilim Dalımızın 7 adet polikliniği ve 1 adet Çocuk Acil Polikliniği bulunmaktadır.

Kliniğimizde 4 adet servisimiz bulunmaktadır:

• Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi (25 kuvöz, 15 mekanik ventilatör, 5 yüksek frekanslı mekanik ventilatör, 25 hasta başı monitör)

• Çocuk Yoğun Bakım Servisi (6 yatak, 6 mekanik ventilatör, 6 hasta başı monitör)

• Çocuk Servisi (27 yatak, 7 hasta başı monitör)

• Çocuk Acil Servis (4 yatak, 2 hasta başı monitör)

Anabilim Dalımızda kan hastalıkları ve çocukluk çağı kanserleri konusunda da hizmet verilmekte, tüm kemoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. Talasemi gibi bir çok anemiler, hemofililer ve diğer kan hastalıklarının yanı sıra lösemi, lenfoma, solid tümörler gibi bir çok onkolojik hastalığın da tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

 

Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalımızda yemek borusu, mide, bağırsak hastalıkları, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları ile ilgili her türlü tanı ve tedavi olanağı mevcuttur. Yine çocukların beslenme, iştah ve kilo alımı ile ilgili sorunlarına bilimsel yaklaşım yapılmaktadır. Ünitemize ait videoendoskopi ünitesinde yılda 500 civarında endoskopi/kolonoskopi girişimi yapılmaktadır.

 

Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalımızda hastalarının ultrasonografik görüntüleme ve invaziv girişimleri ilgili öğretim üyesi gözetiminde yapılmaktadır. Çocukluk çağı diyabeti konusunda tedavi ve eğitim hizmeti verilmekte, insulin infüzyon pompası uygulamaları da yapılmaktadır. Ergenlik dönemi hastalıkları konusunda tanı ve tedavi hizmeti de verilmektedir. Çocuk Endokrin Polikliniğinde büyüme geriliği, boy kısalığı, obezite, hipofiz bezi hastalıkları, troid bezi hastalıkları, diyabet, ergenlik dönemi hormon bozuklukları konusunda tanı ve tedavi hizmeti vermektedir. Bölümümüzde her gün öğretim üyesi tarafından muayene yapılmaktadır.

 

Böbrek, mesane ve idrar yolu gibi boşaltım sistemini kapsayan her türlü sağlık sorunları ile ilgili tanı ve tedavi uygulanan Pediatrik Nefroloji Bilim Dalımızda, gece sık sık idrara kalkma, el ayaklarda ve gözlerde şişme,  idrar yapmada bozukluklar, ağrılı idrar, böbrek hastalıklarının tedavisi, hipertansiyon, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri, son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri, böbrek iltihapları (nefrit pyelonefrit gibi), böbrek yetmezliği (akut veya kronik), idrar yolu enfeksiyonları, hipertansiyon (böbrek kaynaklı) hastalıklarına bakılmaktadır.

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz prematüre doğan, değişik nedenlerle solunum sıkıntısı çeken, beslenme güçlüğü çeken, enfeksiyonu olan, sarılık nedeniyle tedavi alması ve kan değişimi gereken, değişik genetik hastalıkları olan bebeklerin, teşhis ve tedavileri için hizmet vermektedir. Ayrıca doğuştan veya daha sonra gelişen cerrahi sorunlar nedeniyle üniversitemiz Çocuk Cerrahisi kliniği tarafından, yemek borusu, barsak ve makadda olan tıkanıklık ve darlıklar ile ilk günden hayatı tehdit eden diyafram (karın zarı) fıtıkları ve küçük bebeklerin delinmelere kadar gidebilen barsak zedelenmeleri başta olmak üzere, cerrahi hastalıkların teşhis ve cerrahi tedavi sürecine destek olunmaktadır. Prematüre bebeklerde karşılaşılan göz problemi olan “prematüre retinopatisi” için teşhiste olduğu kadar erken ilaç veya laser tedavisi de çok önemli olup, ilimiz ve diğer illerdeki değişik merkezlerdeki bebeklerin üniversitemiz göz kliniği tarafından bu hastaların tedavilerine destek verilmektedir. 

 

AKADEMİK FAALİYETLER

Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanıp geldikten sonra iki sene içinde servislerde 3 günde bir nöbet tutmaktadırlar. Daha sonra genel pediatri, yenidoğan, nefroloji, enfeksiyon gastroenteroloji ve endokrinoloji gibi bilim dallarının polikliniklerinde çalışmaktadır.

SDÜ Pediatri Ana Bilim Dalı, tıp fakültesinin en çok ulusal/uluslararası bilimsel yayın yapan bölümleri arasındadır. Bu yayınlar uluslararası, ulusal ve kongre tebliğleri şeklinde olmakla beraber araştırma görevlilerinin de yayın yapmaları teşvik edilmektedir. Araştırma görevlilerinin yılda en az bir kez ulusal pediatri kongrelerine katılmaları sağlanarak çocuk hastalıklarındaki yenilikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.    Ana Bilim Dalımız tarafından her yıl düzenli olarak aile hekimleri ve araştırma görevlilerine yönelik diğer, tıp fakültelerinden konuk öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katıldığı, güncel pediatri bilgilerinin verildiği bilimsel konferans düzenlenmektedir. Bu yıl 12.’sinin düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI

Genel Pediatri

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji

Pediatrik Gastroenteroloji

Pediatrik Enfeksiyon

Pediatrik Endokrinoloji

Pediatrik Nefroloji

Neonatoloji (Yenidoğan)

 

 
İLETİŞİM
  • 211 91 95 – 211 91 74

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü