SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> GÖĞÜS HASTALIKLARI

GÖĞÜS HASTALIKLARI

BÖLÜM TANITIMI


Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1994 yılında Prof Dr Ahmet Akaya tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 8 öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Kliniğimizde bugüne kadar 9 Göğüs Hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir.


ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI:

Astım ve Allerji

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Akciğer Kanserleri ve Tedavisi

Sigara Bıraktırma Tedavisi

Solunumsal Uyku Hastalıkları


Anabilim Dalı halen aşağıdaki ünitelere göre organize olarak çalışmaktadır:


1- Anabilim Dalı Servisi: Klinik 22 yataklı olup klinik içinde uyku laboratuarı, solunum fonksiyon testleri laboratuvarı, girişimsel işlemlerin yapıldığı ünite, kemoterapi ünitesi, bronkoprovakasyon ünitesi bulunmaktadır.


a- Solunum Fonksiyon testleri Laboratuarı ve Bronkoprovakasyon ünitesi.

[-Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuarı: Tüm Akciğer kapasitelerinin, statik ve dinamik hacimlerinin ölçülmesi, reversibilite, helyum gazı ile karbonmonoksit difüzyon kapasitesi gibi tüm solunum fonksiyon testleri ölçülmekte, uluslararası standartlara göre raporlanmaktadır.

n-Bronkoprovakasyon ünitesi: Bronkoprovakasyon testleri, hava yolu hiperreaktivitesi araştırılmasında ve karakterize edilmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle astma tanısı veya astma tanısının doğrulanmasında, hiperreaktivitenin derecelendirilmesi ve izlenmesinde önemle kullanılır.

b-Girişimsel işlemlerin yapıldığı ünite: Bu ünitede plevra hastalıklarının tanısı için plevral biyopsileri, torasentez işlemleri uygulanmaktadır.

c-Kemoterapi ünitesi: Akciğer kanseri tanısı konulan hastaların ayaktan tedavilerinin uygulandığı ünitedir.

d-Uyku Bozuklukları Merkezi: Uyku apnesi, uykuda solunumun durmasıdır. Son yıllarda bu konunun önemi kavranmıştır ve Türkiye'de insidansı %l-5 arasındadır. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, alkol kullanımıyla horlama artar. Bu hastalarda bir işe konsantre olma güçlüğü, gündüz uyuklamaları vardır ve araç kullanırken uyuyakalmaları ölümlerle sonuçlanan ciddi trafik kazalarına yol açabilmektedir. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi komplikasyonlar da bu hastalarda görülebilir.Polisomnografı Laboratuarı (uyku laboratuarı) kesin tanı konulmasında gereklidir. Hastalar bir gece boyunca hasta yatırılır, uyku evreleri, arousal, solunum eforu, hava akımı, elektrokardiyografi, elektromyografı, elektroensefalografi, oksijen satürasyonu kayıtları alınır. Ayrıca uyku apne tanısı alan ve CPAP ihtiyacı olan hastalarda ek bir çalışma ile titrasyon yapılır. Bu laboratuarda 3 sorumlu öğretim üyesi bulunmaktadır. Teknisyenler hastaların polsomnografı kayıtlarını yapmaktadırlar. Laboratuarda asistanlarımızın ve diğer hastanelerden gelen göğüs hastalıkları uzmanları, nörologlar, kulak burun boğaz uzmanları ve psikiatristlerin eğitimleri kurs programları dahilinde sürdürülmektedir.

2- Anabilim Dalımızın Göğüs Hastalıkları Polikliniği:

a- Göğüs Hastalıkları Polikliniği: Tüm akciğer hastalıkları (astım-KOAH-akciğer kanseri-uyku bozuklukları-intertisyel akciğer hastalıkları-zatüre gibi) ile ilgili tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı birimdir. Göğüs Hastalıkları polikliniği içinde aşağıda geçen üniteler bulunmaktadır.

/- Astım ve Alerji: Astım hastaların düzenli takibi, tedavilerin düzenlenmesi ve tanısal işlemler uygulanmaktadır. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir.

Astım- Allerji Ünitesinde verilen hizmetler:

1. Poliklinik

2. Yatan hasta takibi

3. Allerji deri testleri (prick test, intradermal test, yama testleri)

4. İlaç testleri (deri testi, provokasyon testleri)

5. Hasta ve ailesinin eğitimi

a. İlaç kullanım şekilleri

b. Allerjenden korunma yöntemleri

c. Allerjik hastalıklar hakkında bilgilendirme

6. İmmünoterapi (Aşı tedavisi)

ii_KOAH: KOAH’lı hastaların düzenli olarak takibi bu hastalığın kontrolünde en önemli unsurlardan birisidir. Bu poliklinikte her hasta düzenli olarak doktor kontrolünde izlenmekte, akciğer fonksiyonları, egzersiz kapasitesi, oksijenasyon, genel sağlık durumu, beslenme durumu, ek hastalıklar, varsa komplikasyonlar değerlendirilmektedir. Doğru inhaler ilaç kullanımını da içeren hasta eğitimi bu polikliniğin önemli hizmetlerinden birisidir.

in- Sigara Bırakma Polikliniği: Sigara Bırakma Polikliniği farmakoterapinin yanı sıra başvuranlara, bireysel bir bırakma programını sunmaktadır. Program sigarayı bırakmak isteyen kişilerin bunu başarmaları ve sürdürmelerini sağlayan kişisel bilinçlenme, destek ve gerekli olan durumlarda ilaç tedavisi ile sürecin düzenli olarak takibinden oluşmaktadır. Burada konuda deneyimli iki göğüs hastalıkları uzmanı haftalık olarak başvuran kişilerle bireysel görüşmeler yapmaktadır. Bırakma süreci olan ilk 3 ay süresince düzenli izlemin ardından, tekrar başlama oranlarının yüksek olduğu ilk 1 yılda bunu engellemek amacıyla düzenli takip sürdürülmektedir.

b-Bronkoskopi Ünitesi: Bronkoskopi göğüs hekimliğinin en sık kullanılan invaziv tanı yöntemidir. Bronkoskopi hava yollarının doğrudan olarak görülerek incelendiği, sitolojik ve patolojik örneklerin alındığı endoskopik bir inceleme yöntemidir. Hem tanısal hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Tanı veya tedavi amaçlı girişimler için video monitorizasyonlu fıberoptik bronkoskopi setimiz mevcuttur. Ve her türlü bronkoskopik müdahale (gözlem, bronkoskopik aspirasyon, lavaj, bronkoalveoler lavaj, fırçalama, mukozal biyopsi, trans bronşiyal biyopsi, transmural iğne aspirasyonu, yabancı cisim çıkartılması) tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.


 
İLETİŞİM
  • 211 91 97

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü