SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> İÇ HASTALIKLARI

İÇ HASTALIKLARI

BÖLÜM TANITIMI

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 04.02.1993 tarihinde  Prof. Dr. Yusuf ERDOĞAN tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 12 öğretim üyesi, 28 araştırma görevlisi, 3 yan dal asistanı görev yapmaktadır.

Kliniğimizden bugüne kadar 68 İç Hastalıkları, 4 Gastroenteroloji uzmanı, 4 Nefroloji uzmanı, 3 Endokrinoloji uzmanı ve 1 Romatoloji uzmanı yetişmiştir.

Anabilim Dalımızın 2 blokta 62 yataklı servisi, 10 adet polikliniği (2 adet Endokrinoloji, 2 adet Romatoloji, 1 adet Nefroloji, 1 adet Gastreoenteroloji, 1 adet Hematoloji, 1 adet Geriatri, 2 adet Onkoloji) ile 30 yataklı Onkoloji ünitesi, 6 yataklı yoğun bakım ünitesi, Endoskopi ve endoskopik ultrasonografi ünitesi, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi ünitesi, Diyabet eğitim ünitesi ile ayaktan kemoterapi ünitesi (23 yatak kapasiteli) ve 1 adet ultrasonografi odası bulunmaktadır.

 

VERİLEN TIBBİ HİZMETLER:

İç Hastalıkları Anabilim Dalında bünyesinde bulunan Endokrinoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Geriatri, Medikal Onkoloji, Romatoloji yan dallarıyla en ileri tekniklerle tanı ve tedavi yapılmaktadır.

 

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI: Kliniğimizde Genel Endokrinoloji, Tiroid, Diyabet, Tiroid Hastalıkları (Guatr), Obezite, Hipofiz Hastalıkları, Hipertansiyon, Dislipidemi, Osteoporoz, Metabolik Kemik Hastalıkları, Polikistik Over Sendromu, Gonadal Hastalıklar alanlarında hizmet verilmektedir. Tiroid Hastalıkları Polikliniğimize ait ultrasonografi cihazı ve biyopsi odası mevcuttur. Diyabet ve Obezite Polikliniğimize bağlı olarak çalışan ‘Diyabet Eğitim Odası’ bulunmaktadır. Diyabet eğitim hemşirelerimiz hem tüm zamanlı poliklinikte hem de mobil olarak hastanenin tüm yataklı servislerinde eğitim vermektedirler. Ayaktan ve yatan hastalara diyabet ve insülin tedavi eğitimleri, karbonhidrat sayımı, insülin pompa eğitimi, tüm dinamik testler, tiroid ultrasonografisi ve ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi yapılmaktadır.

 

NEFROLOJİ BİLİM DALI: 12 hemodiyaliz cihazı, periton diyaliz polikliniği ve nefroloji polikliniği ile hizmet vermektedir. Hipertansiyon başta olmak üzere tüm böbrek ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Polikliniğimizde hipertansiyon, diyaliz öncesi, diyaliz, tüm böbrek hastalıkları ve böbrek nakli hastalarının izlemi yapılmaktadır. Kurulduğundan beri 205 adet periton diyalizi (PD) hastası izlenmiştir. Periton diyalizinin aletli PD, gece PD alternatifleri de yapılmaktadır. Öte yandan 12 adet hemodiyaliz cihazı ile hem akut hem de kronik hastalara hizmet verilmektedir. Yoğun bakım şartlarında izlenen hastalara ise hasta başında SLED diyaliz yapılmaktadır. Bugüne kadar yüzlerce böbrek biopsisi yapılan nefroloji kliniğimizde hastaların izlemi düzenli olarak takip edilmektedir. Hastanemizde böbrek nakli yapılmamakla birlikte, başka merkezlerde nakil olan hastaların akut sorunları hastanemize müracaatları sonrasında hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmektedir.

 

GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI: Kliniğimizde; endoskopi, kolonoskopi, Endoskopik olarak safra ve pankreas kanalı hastalıklarında tanı konulmakta (Endoskopik ultrasonografi de dahil) ve gerektiğinde bazı cerrahi işlemler yapılmaktadır (ERCP); sfinkterotomi, safra yolu taşlarının balon ve basket kateter ile çıkarılması, safra yolu darlıklarında stent uygulaması ve balon dilatasyonu, özofagus, mide ve barsak poliplerinin endoskopik olarak çıkarılması (Polipektomi), gis kanamalarında skleroterapi uygulaması, özofagus varislerine bant ligasyonu, özofagus darlıklarına balon ve buji dilatasyonu, pilor darlıklarında balon dilatasyonu, endoskopik gastrostomi açılması, karaciğer biyopsisi gibi girişimsel işlemlerin yanında, karaciğer, safra yolları, pankreas, mide ve barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

 

HEMATOLOJİ BİLİM DALI: Hematoloji Bilim Dalı’nda tüm kan hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Anemi, Akdeniz Anemisi (Talasemi), diğer kan elemanlarının düşüklüğü, kanamaya eğilimi (hemofili, trombopeniler) olan, aşırı pıhtılaşma durumları olan (tromboz), kan kanserleri (akut lösemi- kronik lösemi, multipl miyelom), lenf sistemi kanserleri (lenfoma) olan hastaların poliklinik tanı ve takipleri bilim dalımız tarafından yapılmakta ve hematoloji kliniğinde tedavileri uygulanmaktadır. Ayrıca düzenli tedavi, kemoterapi ve kan alması gereken hastaların tedavileri Hematoloji Ayaktan Tedavi ünitesinde yapılmaktadır. Bilim Dalımız aynı zamanda Talasemi Merkezi olma özelliğindedir. Bu hastaların düzenli takipleri polikliniğimizce yapılmakta ve kan ihtiyaçları kan bankası tarafından karşılanmaktadır. Kan transfüzyonları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hastane kan merkezi transfüzyon merkezi konumunda olup hastaların kan ihtiyaçları, kanamayı durdurucu trombosit destekleri (Isparta’da tek aferez ünitesi) ve plazma gereksinimleri kan merkezimizden sağlanmaktadır. Ayrıca Kan Merkezimize bağlı terapötik aferez ünitesi (tedavi edici aferez uygulaması) mevcuttur. Nörolojik, nefrolojik, hematolojik bazı hastalara ve yoğun bakımda problemleri olan uygun hastalara terapötik aferez uygulanmaktadır.

 

GERİATRİ BİLİM DALI: Geriatri Bilim Dalı yaşlı hasta ve sorunları ile ilgilenen İç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır. Geriatrik hasta hizmetleri yaşlı hastaya bütüncül bir yaklaşım gerektirmekte; iç hastalıkları ve yan dallarını ilgilendiren sorunlar ile olduğu kadar ortopedi, fizik tedavi, üroloji, psikiyatri ve nöroloji gibi diğer bilim dallarını ilgilendiren geriatrik problemlerin çözümüne de katkıda bulunmaktadır. Geriatrik hastalarda eşlik eden hastalıkların sayısı ne kadar çok ise, yataklı hizmetlere ihtiyaç duyma oranı o ölçüde artmaktadır. Geriatri Bölümü özellikle tek bir bölümün önerileriyle sorunları çözülemeyen hastalarda ve bakıma muhtaç hastalarda hem tedavi edici hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sürdürmeye çalışmaktadır.

 

MEDİKAL (TIBBİ) ONKOLOJİ BİLİM DALI: Medikal Onkoloji kliniğin de kanser hastalarına tanı sonrası sistemik tedavi (kemoterapi, hormonoterapi, immunoterapi) ve hedef tedaviler planlanıp uygulanmaktadır. Hastaların tedavi ile birlikte peryodik takipleri gerçekleştirilmektedir. Takipte rastlanılan onkolojik acil problemler ve gereğinde destek tedavileri yapılmaktadır. Hastanemiz Medikal Onkoloji Ünitesi 2002 yılından bu yana hizmet vermektedir. Giderek artan hasta potansiyeline sahiptir. Sadece ilimizde kanser tanısı alan hastalar değil çevre illerden de kanser tanısı ile gelen hastaların tedavileri düzenlenmekte, takipleri yapılmaktadır. Ünitemiz 2 poliklinik, ayaktan kemoterapi ünitesi (22 kişi kapasiteli) ve yataklı servis (toplam 44 yatak) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Polikliniğimiz de tüm solid organ malignitesi (kanser) tanısı alan hastaların tanı anından itibaren hastalıkları, uygulanacak tedaviler ve takipleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu amaçla Sistemik kemoterapi, immunoterapi, hormonal tedavi, hedef tedavi ajanları, destek tedavileri yapılmaktadır. Kemoterapi uygulaması ve eğitimi, alanında deneyimli, sertifikalı özel sağlık personeli tarafından verilmektedir. Mevcut kemoterapiler ünitemizde yarı otomatik robotik sistem ile hazırlanmakta ve günübirlik olarak ayaktan kemoterapi ünitemizde veya yataklı servisimizde uygulanmaktadır.

 

ROMATOLOJİ BİLİM DALI: Bölümümüz de öncelikli olarak inflamatuar romatizmal hastalıklar olmak üzere bütün romatizmal hastalıklara ait tüm tetkikler yapılmakta ve en yeni-güncel tedaviler uygulanmaktadır. Ek olarak bölümümüzde gereken hastalarımızda yine tanı ve tedavi amaçlı kas ve eklem ultrasonografisi, eklem içi enjeksiyonlar, tükürük bezi biyopsileri ve cilt biyopsileri yapılmaktadır.

 

 
İLETİŞİM
  • 211 91 89-211 91 98

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü