SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> NÜKLEER TIP

NÜKLEER TIP

BÖLÜM TANITIMI


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2001 yılında Yard Doç Dr Mustafa Yıldız’ın atanması ile kurulmuştur. Anabilim Dalında 2003 yılından itibaren nükleer tıp uzmanlık eğitimi verilmeye başlanmış olup bugüne dek 5 doktor uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

Bölümümüz Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde zemin katında yer almaktadır. Bölümde 1’i SPECT ve biri planar gama kamera olmak üzere toplam 2 gama kamera, 1 PET-CT, 1 adet DEXA cihazı,1 uptake cihazı, 1 gama prob, 1 gama counter, 1 ventilasyon ünitesi, 1 infüzyon pompası, 1 adet treadmill eforlu EKG cihazı bulunmaktadır. Tüm cihazların günlük, haftalık ve aylık kalite kontrolü Fizikçi gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji ve Endokrin sistem olmak üzere yılda ortalama 8000 işlem yapılmaktadır.


BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN TANI VE TEDAVİ İŞLEMLERİ


Sintigrafik yöntemlerde radyoaktif maddeler kullanılarak organların görüntülemesi uygulanmaktadır. Radyoaktif maddeler, hastaya yalın olarak verilebildiği gibi, çoğu kez organlarda tutulumu sağlayacak başka kimyasal maddelerle birleştirilerek radyofarmasötik formda da verilebilmektedir. Hangi ajanın kullanılacağı ve bunun hangi yolla hastaya verileceği görüntülenmesi istenen organa bağlı olarak nükleer tıp doktorumuz tarafınca karar verilmektedir. Görüntüleme işlemi, kameralarla yapılmaktadır. Yapılan görüntülemerle; organlarla ilgili, başka yöntemlerle elde edilmesi mümkün olmayan fizyolojik, metabolik ve moleküler düzeyde bilgiler sağlanmaktadır.

Anabilim dalımızda yapılan tanısal işlemler:

Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi

Beyin SPECT

Böbrek sintigrafileri (DTPA- MAG-3 dinamik böbrek sintigrafisi, DMSA statik böbrek sintigrafisi, kaptoprilli böbrek sintigrafisi, GFR kantitatif ölçümü)

Kalp ve dolaşım sistemi sintigrafileri (Tl-201 veya Tc-99m MIBI ile gated myokard perfüzyon sintigrafisi, MUGA, radyonüklid anjiografi, lenfosintigrafi)

Kemik sintigrafileri (tüm vücut kemik sintigrafisi, kemik SPECT, üç fazlı kemik sintigrafisi, kemik iliği sintigrafisi) ve osteoporoz tanısında kullanılmak üzere kemik mineral dansometre ölçümü (DEXA cihazı ile)

Tiroid tetkikleri (Tc-99m veya I-131 ile tiroid sintigrafisi, I-131 ile tüm vücut tarama, tiroid uptake testi)

Gastrointestinal sintigrafiler (hepatobilier sistem sintigrafisi, karaciğer SPECT, gastrointestinal kanama odağı tespiti, tükrük bezi sintigrafisi, mide boşalma zamanı tespiti, karaciğer-dalak sintigrafisi, karaciğer kan havuzu SPECT, Meckel divertikülü araştırması, gastroözefageal reflü sintigrafisi)

Tümör tanı ve takibinde (Tl-201 veya Tc-99m MIBI ile tüm vücut tarama, I-131 tüm vücut tarama, I-131 MIBG ile tüm vücut tarama, , In-111 octreotide sintigrafisi, Ga-67 sintigrafisi)

İnfeksiyon görüntülemesi (Ga-67 sintigrafisi, Tc-99m HIG sintigrafisi,Tc-99m HMPAO lökosit sintigrafisi)

Diğer sintigrafik çalışmalar (dakriyosintigrafi, paratiroid sintigrafisi, testis sintigrafisi, vb)

Gama prob (kanser hastalarında ameliyat sırasında sentinel lenf nodu tesbiti yapılmaktadır).

C-14 üre nefes testi ( gastrointestinal sistemde yerleşim gösterip süperfisial gastritten gastrik lenfomaya kadar önemli hastalıklara neden olan Helikobakter Pilori enfeksiyonu tanısı yapılmaktadır).

PET-CT ( 3 hasta bekleme odası, 1 geç çekim odası ile yoğun bir şekilde hizmet vermektedir).


ANABİLİM DALIMIZDA YAPILAN TEDAVİ İŞLEMLERİ:

Hipertiroidi hastalığına yönelik I-131 radyonüklid tedavisi verilmektedir.


Kalp (miyokard perfüzyon) sintigrafisi 

Kalp kası koroner damarlar denilen özel damarlar aracılığı ile beslenir. Eğer koroner damarlar daralır veya tıkanırsa (buna koroner arter hastalığı denir) kalbiniz yeterli oksijeni alamaz. Bu durum hiçbir şikayete yol açmayabileceği gibi kalp krizi dediğimiz iskemi veya inferktlara neden olabilmektedir. Bizde bu damarların beslediği kalp kasını Stres-istirahat miyokard testi ile görüntülemekteyiz. 

Stres-istirahat miyokard testi, bir efor testini ( koşu bandı veya ilaç uygulaması) takiben ve istirahat döneminden sonra olmak üzere iki farklı durumda damardan verilen radyoaktif ilacın kalp kasında tutulma özelliklerine dayanarak yapılmaktadır. İstirahat çalışması bazen stres çalışması ile aynı günde, bazen de ayrı bir günde yapılır.

Myokard sintigrafisini; koroner kalp hastalığının tanısında, göğüs ağrılarının araştırılmasında, seyrinin belirlenmesinde, balon anjioplasti, koroner bypass uygulamaları öncesi ve sonrasında takipte, tıbbi tedavinin takibinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

        

Kemik sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. Kemik sintigrafisi yapılırken genellikle kol veya ayak damarından enjeksiyon yapılır. Enjeksiyondan hemen sonra ve 2-4 saat sonra (verilen ilacın kemikte birikmesi için) olmak üzere çekimler yapılacaktır. Gerekli olduğu durumlarda geç çekimler alınabilir. Bu arada bol sıvı almanız ve sık sık tuvalete gitmeniz gereklidir.

 

Tiroid sintigrafisi

Tiroid sintigrafisi için kol damarından enjeksiyon sonrası 15-20 dakika beklendikten sonra görüntüleme yapılır. Tetkik için açlık gerekli değildir.

 

DMSA böbrek sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. DMSA böbrek sintigrafisi için genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve yaklaşık 3-4 saat kadar sonra kamera altında görüntüleme yapılır.

 

DTPA veya MAG3 böbrek sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir ancak tetkik öncesi bol su içmeniz gerekmektedir. Böbrek sintigrafisi yapılırken genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve hasta kamera altında yaklaşık yarım saat kadar takip edilir. Tetkik esnasında hareket etmeyiniz.

 

Gastroözofajiyal reflü sintigrafisi

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Bebekler için gelirken yanınızda 1 küçük kutu süt veya portakal suyu ile bir biberon getirmeniz gerekmektedir. Hasta gerekli ilaç konulan sütü içtikten sonra 1 saat kamera altında yatacak ve filmi çekilecektir.

 

İyot tarama

Bu tetkik için önceden nükleer tıp hekimimiz sizinle konuşacaktır ve gerekli olan diyeti anlatarak bazı ilaçları belli aralıklarla kesmenizi isteyecektir.

Tetkik için 4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı veya tablet şeklinde düşük dozda radyoaktif iyot içirilecektir. Bundan önce ağzınızda takma dişiniz varsa lütfen çıkarınız. Radyoaktif  iyodu içtikten sonra 2 saat süresince su dışında gıda almamanız radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir. Size iyot verilmesini takiben bir gün sonra görüntüleme yapılacaktır. Doktorunuz gerek görürse daha geç görüntüleme de yapılabilir.

 

İyot tedavisi (I-131 HİPERTİROİDİ TEDAVİSİ)

Hipertiroidi (guatr) hastalarında, radyoaktif iyot-131 tedavisi tüm dünyada yaygın ve ilk sırada seçilen tedavi şeklidir. Hasta için risk taşımadığı 1944'den itibaren yapılan çalışmalarda da ortaya konmuştur.
Bu tetkik için önceden nükleer tıp hekimimiz sizinle konuşacaktır ve gerekli olan diyeti anlatarak bazı ilaçları belli aralıklarla kesmenizi isteyecektir. Tedavi öncesi kullanımı özelikle yasaklanan maddelere dikkat etmelisiniz yoksa tedavide istenen sonucu elde edemezsiniz.

Tedavi için en az 4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı veya tablet şeklinde radyoaktif iyot içirilecektir. Radyoaktif  iyodu içtikten sonra 2-4 saat süresince su dışında gıda almamanız, radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir. Aldığınız

I-131 dozuna bağlı olarak belli aralıkta toplum içine çıkmamanız istenecektir, lütfen buna dikkat ediniz.PET/CT

PET/CT ile organların hem fonksiyonel hem de anatomik detayı aynı anda görülebilmektedir. Hastaya bir şeker türevi olan ve pozitron ışıması yapan Flor-18 ile işaretlenmiş FDG molekülü (radyoaktif madde) damar yolundan uygulanır. Belli bir süre verilen radyoaktif maddenin tüm vücuda yayılması beklenir (yaklaşık 30-60 dk). Kamera altına alınan hastanın plam 15-20 dk süre içerisinde aynı esnada hem CT hem de PET görüntüleri üç boyutlu olarak elde edilir. Böylece organ ve dokulardaki normal ve normal dışı fonksiyon gösteren patolojik alanların üç boyutlu görüntülenmesi sağlanır. Bu yöntem, özellikle onkolojik uygulamalarda hasta için hayati önem taşıyan bilgiler verir. Tanı, hastalığın yaygınlığı, operasyon, radyoterapi/kemoterapi gibi tedavi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı, tedavi cevabının değerlendirilmesi, radyoterapinin nereye verilmesi gerektiği gibi çok önemli uygulama alanlarına sahiptir. Onkoloji hastaların bazılarında, bu inceleme yapılmadan bir sonraki adıma karar verilememektedir. Onkoloji hastaları dışında, PET çalışması ile kalp kasının canlılığını koruyup korumadığı gösterilir. Özellikle kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalp kasının bu olaylardan ne kadar etkilendiğini belirleyerek tedavi şeklini değiştirmektedir. Yine aynı zamanda Alzheimer hastalığında ve epilepsi (sara) hastalığında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 
İLETİŞİM
  • 211 28 56-211 28 09

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-07.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü