SERVİSLERİMİZ >> Dahili Tıp Bilimleri >> RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

BÖLÜM TANITIMI

Psikiyatri Anabilim Dalımız; İnsanın davranış ve uyum bozukluklarını  inceleyen  ve yaşama genel uyumu bozan günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı,  gibi durumları değerlendiren, tüm bu bozuklukların  gelişmesini ve belirtilerini araştıran ve bunların düzeltilmesini gaye edinen seçkin ve nitelikli öğretim üyesine sahip bir kliniktir.

Kişinin subjektif hayatının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur.

Ruhsal rahatsızlığın kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar bireyi toplumdan ve dış gerçeklerden ve iş hayatından soyutlayarak  verimsiz bir yaşama sürükleyebilir.

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi  vb ) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanımızda yer alır.

Psikiyatri Anabilim Dalı 04.02.1993’de Prof. Dr. Ramazan Özcankaya tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımızda halen 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımızın

Misyonu: Psikiyatri alanında örnek  hastane  olmak için ruh sağlığı ve sinir hastalıkları anabilim dalında  projeler üreten, hastalarca her zaman tercih edilen bir kurum olmak.

Vizyonu: Bilimsel veriler ışığında teşhis ve tedavi uygulayan, etik değerlere ve hasta haklarına saygılı, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları alanında öncü ve hastaların güvenerek tercih ettiği bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak yoluna devam etmektir.

Kliniğimizde;

Deliryum,Demans,Amnestik ve diğer bilişsel bozukluklar

Alkol ve Maddeye Bağlı Bozukluklar

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Duygudurum Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Somatoform Bozukluklar

Yeme Bozuklukları

Normal Uyku ve Uyku Bozuklukları

Zeka Geriliği

Öğrenme Bozuklukları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Tik Bozuklukları

Geriatrik Psikiyatri

Psikoterapi

Kişilik Bozuklukları

Cinsel İşlev Bozuklukları

Adli Psikiyatri

Disosiyatif Bozukluklarve Dürtü Kontrol ve Uyum  Bozuklukları’nın tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızın 2 adet polikliniği (genel ve izlem poliklinikleri), psikometri ünitesi ve 12 yataklı bir servisi bulunmaktadır.Yılda 11 binin üzerinde hasta muayenesi yapılmaktadır. Kliniğimiz 10 nolu peronda hizmet vermektedir.

Psikometri: Psikolojinin diğer alanlarına hizmet verir. Psikometrik psikoloji, davranışların ölçülmesi ve  istatistik yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında değerlendirilmesi yararlanılabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır.

Öğretim Üyelerimiz

Anabilim Dalı Başkanı  :   Yrd. Doç. Dr. İnci Meltem Atay

Prof. Dr.        :   Ramazan Özçankaya

Doç. Dr.          : Duru Gündoğar

Doç.Dr.           :  İnci Meltem Atay

Yrd.DoçDr  :  Abdullah Akpınar

Yrd.DoçDr  :  Arif Demirdaş

Yrd. Doç. Dr. Kadir Demirci

İrtibat Tel  : 0246 211 91 72

 

 
İLETİŞİM
  • 211 91 72

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü