SERVİSLERİMİZ >> Cerrahi Tıp Bilimleri >> KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

BÖLÜM TANITIMI

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 1994 yılında kurulmuştur. 31 yatak kapasitesi ile özellikle komplike hasta yaklaşımlarında, göller bölgesi ve civarının önemli bir referans merkezi durumundadır.

 

Yılda ortalama 10.000 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir. Bir yılda gerçekleştirilen ameliyat sayısı yaklaşık 1000’dir. Bu operasyonların çoğu, komplike ve çevre illerden veya hastanelerden değişik sorunları nedeni ile refere edilmiş hastalardan oluşmaktadır. Üniversite hastanemizde bir yandan sağlık hizmeti verilirken diğer yandan, tıp fakültesi öğrenci eğitimleri de yapılmaktadır. Bunun ötesinde Tıpta uzmanlık eğitim öğrencilerinin modern tıbbın en yeni uygulamalar ile donatımı da bu süreçler içinde olmaktadır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı; Jinekoloji, Obstetrik, Yüksek Riskli Gebelikler, İnfertilite, Üremeye Yardımcı Teknikler(Tüp bebek-IVF), Jinekolojik Onkoloji, Jinekolojik Endoskopik Cerrahi, Ürojinekoloji, Cerrahi konularında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile sağlık hizmetine katkıda bulunmaktadır.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği 1994 yılında şehir merkezindeki eski tıp fakültesi hastanesinde 1 poliklinik odası ve 10 yatak ile başlayan süreçte, 2010 yılında 8 poliklinik odası ve bir müdahale odasıyla hizmet vermektedir. Poliklinikte kardiotokograf, ultrasonografi, kolposkopi uygulanmaktadır. Yataklı serviste toplam 31 yatak (5 tane tek yataklı özel oda, 3 tane iki yataklı özel oda), doğumhane ve travay, tüp bebek ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca hastaların taburcu olduktan sonra değişik nedenlerle gidemediği hallerde (neonatal problemler gibi) kalabilecekleri 5 yataklı bir odamız ve emzirme odamız ve emzirmeden sorumlu 1 hemşiremiz mevcuttur.

 

TÜP BEBEK ÜNİTESİ (IVF)

2008 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılarak yasal olarak ÜYTE hizmet vermeye başlamıştır. Aynı yıl içerisinde ilk IVF ikizleri dünyaya gelmiş, daha sonrada çok sayıda IVF bebeklerimiz sağlıklı bir şekilde doğurtulmuştur. Ünite içerisinde androloji laboratuvarı, embriyoloji laboratuvarı, 1 adet oosit pickup odası ve işlem sonrasında hastaların gözlemlendiği gözlem odası ve ayrıca toplantı odası bulunmaktadır. Son 1 yılda embriyo dondurma (cryopreservasyon) ve dondurulmuş embriyo transferi uygulanmaktadır. Dondurulmuş embriyo transfer programında hastalar ovulasyon indüksiyonu amacıyla yüksek doz ilaca maruz kalmamakta böylece gerek maliyet gerekse ilaca bağlı yan etkiler azalmaktadır. Embriyoloji laboratuvarında, kaliteli embriyo elde edilmesi, blastosist transferi, blastosist kriyopreservasyonu, embriyo dondurma işlemlerinde blastosist kollapsı tekniği ile daha yüksek başarı elde edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Erkek nedenli infertilite tedavilerinde TESE, TESA ve mikro TESE başarıyla yapılmaktadır. İnfertilite tanı ve tedavisinde hormonal tetkikler, histerosalpingografi, sperm analizleri, diagnostik ve operatif laparoskopiler, intrauterin inseminasyon (aşılama), mikroenjeksiyon işlemleri yapılmaktadır.

 

 

GENEL JİNEKOLOJİ

Kadın genital hastalıkları içinde, sıklıkla şikayet konusu olan, düzensiz kanama, myoma uteri, rahim ağzının iyi huylu patolojileri ve tedavileri, yumurtalık ve etrafındaki organlarla ilgili iyi huylu patolojiler, rahim sarkması, gibi bir çok patolojinin en yeni ve modern tekniklerle ve cerrahi aletlerle tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda histeroskopik rahim içi değerlendirmeleri hem tanısal hem de tedavi maksatlı olarak başarı ile uygulanmaktadır. Bu uygulamaların gerektiğinde hastanın hastane yatışı olmadan, ofis uygulamalar şeklinde yapılabilmesi nedeni ile çevre illerden çok sayıda hastanın kliniğimize gelip tedavi olmaları mümkün olmaktadır. Jinekolojik servisi içerisinde bulunan müdahale odasında çeşitli müdahaleler, (dilatasyon kürtaj, rahim içi araç uygulaması, polip çıkarılması, servikal biyopsi vb. ) yapılmaktadır. Uygulanan cerrahi işlemlerin hasta gereksinimleri göz önünde tutularak, en uygun anestezi tekniği kullanılarak ile yapılabilmesi, diğer bir diğer önemli tercih nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda 4D ultrasonografi eşliğinde değişik jinekolojik patolojilere invaziv müdahaleler ile birçok operasyon ihtiyacı olan hastanın ameliyatsız tedavileri de mümkün kılınmaktadır.

 

ENDOSKOPİK CERRAHİ

Kliniğimizde diagnostik ve operatif laparoskopi işlemleri yapılmaktadır. 2009 yılında histeroskopi sistemi yenilenerek ayaktan hasta tanısında ve takibinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Vaginoskopik teknik kullanarak minimal invaziv yaklaşımla uterin polip, septum, submukoz myomların tanısı ofis histeroskopiyle yapılmaktadır. Spekulum ve tenekulum uygulamadan yapılan bu işlem sayesinde hastalar ağrı hissetmemekte ve daha konforlu şekilde işlem uygulanmaktadır. Ofis histeroskopi tüp bebek ünitesinde de infertil hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Jinekoloji ve jinekolojik onkoloji ünitesinde anormal uterin kanaması olan hastalarda körleme dilatasyon küretaj işlemi yerine ofis histeroskopi, D&C’ye kombine edilmektedir. Aylık ofis histeroskopi sayısı yaklaşık 20’dir. Operatif histeroskopi ile submukoz myom, septum, endometrial ablazyon işlemleri ameliyathane şartlarında uygulanmaktadır.

 

Laparoskopik histerektomi kliniğimizde prolapsus olmayan hastalarda laparatomiye gerek kalmadan laparoskopik operasyon olanağı vermektedir. Ayrıca kliniğimizde ooferektomi, kistektomi ve myomektomi gibi patolojiler laparoskopik olarak tedavi edilmektedir. Uterin prolaps ve üriner inkontinans ameliyatlarında da laparoskopik cerrahi tercih edilmekte ve laparoskopik sakrokolpopeksi gibi ileri laparoskopik cerrahi işlemler de yapılabilmektedir. İlk laparoskopik sakrokolpopeksi operasyonu 2008 yılında yapılmıştır.

 

Laparoskopik retroperitoneal cerrahi jinekolojik onkoloji birimi tarafından başarıyla yapılmaktadır. Jinekolojik onkolojide laparoskopi hastanın erken taburcu olmasını, insizyon olmadan evrelenmesini, prognostik faktörler hakkında bilgi edinilmesini ve adjuvan tedaviye erken başlanmasını sağlamaktadır. İlk laparoskopik komplet pelvik lenf nodu diseksiyonu 2009 yılında serviks kanserli bir olguda uygulanmıştır. Laparoskopi sisteminin güncellenmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sistemin yenilenmesiyle birlikte laparoskopik radikal histerektomi ve paraaortik lenf nodu diseksiyonu gibi ileri onkolojik işlemlerde yakın zamanda mümkün olacaktır.

 

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

Kliniğimizde endometrium kanseri, serviks kanseri, over kanseri, vulva kanseri, fallopian tüp kanseri, genital kanserlerin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Laparoskopik onkolojik ameliyatlar uygulanmaktadır. Haftalık jinekolojik onkoloji konseyinde tedavi ve takipler planlanmaktadır. Jinekolojik onkoloji polikliniğinde genital kanser taraması yapılmaktadır. Kolposkopiyle servikal, vajinal ve vulvar hastalıkların tanısı konulmaktadır. Jinekolojik onkolojideki en son bilimsel gelişmeler tedavi yöntemlerine yansıtılmaktadır. Bu amaçla ilk teknesyumla işaretli sentinel lenf nodu uygulaması 2010 yılında yapılmıştır. Hastaların erken adjuvan tedavi almasını sağlayan ekstraperitoneal lenf adenektomide ilk olarak 2010 yılında yapılmıştır. Jinekolojik kanser nükslerinde eksenterasyon işlemi gibi en radikal operasyonlar da başarıyla uygulanmaktadır.

 

 

OBSTETRİK ve PERİNATOLOJİ ÜNİTESİ

Tam teşekküllü doğum hastanemizde yılda ortalama 700 civarında doğum gerçekleştirilmektedir. Bu olguları çoğu, çevre bölge ve hastanelerden, taşıdıkları riskler nedeni ile, sevk edilmiş sorunlu hastaların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Hastanemiz kadın doğum polikliniklerinde düzenli takiplerle gelen gebelerin en yeni teknolojiler kullanarak gebelik takiplerinin yapılmasının yanı sıra, doğum süreçleri de en yeni teknolojilerle uygulanmaktadır. Son 4 yıldır kliniğimizde 4 boyutlu renkli doplerli ultrasonografi cihazı ile ayrıntılı fetal anomali taraması, gebelik takibi, 1. ve 2. trimester taramaları uygulanmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren amniosentez, kordosentez işlemleri yapılmakta olup son yıllarda da koryon villus örneklemesi ve intrauterin kan transfüzyonları, selektif fetal redüksiyon gibi ileri perinatoloji girişimleri yapılmaktadır. Yüksek riskli gebeliklerde, erken doğum eylemi, gebeliğin hipertansif hastalıkları, diabet, çoğul gebelikler gibi komplike durumlar başarıyla takip edilmektedir. Yeni doğan ünitesinde prematür bebeklerin takibi ideal bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yaşamla bağdaşan major ve minör anomalisi olan bebekler, antenatal dönemde çocuk cerrahisi, plastik cerrahi ve diğer ilgili branşlar ile koordineli olarak değerlendirilmekte ve doğum sonrası en kısa sürede cerrahi ve tıbbi tedavileri yapılmaktadır.

Ayrıca normal ve müdahaleli (vakum ekstirpasyon, forseps, epidural ve spinal doğum) doğumlar ile her türlü obstetrik işlemler yapılmaktadır. Acil durumlarda doğumhane ile ameliyathanenin yakın konumu nedeniyle en kısa sürede sezaryan doğuma geçilebilmektedir.

 
İLETİŞİM
  • 211 91 83 – 211 91 90

ÇALIŞMA SAATLERİ
08.00-17.00

PERSONEL GİRİŞİ

PERSONEL HABERLERİ

Kızamık Bilim Danışma Kurulu Kararları 08.01.2013PERSONEL İSTEK/ÖNERİ/ŞİKAYET FORMU

İstek ve Dilekleriniz
Ad : Soyad:
Telefon : E-Posta:
Konu :
Açıklama :
 
  Üstte gördüğünüz rakamları yazınız :
  Gönder
Günün Menüsü