Süleyman Demirel Üniversitesi

Hemşireler İçin Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Sertifika Eğitimi Duyurusu

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından ‘Hemşireler İçin Hemodiyaliz Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı’ ve ‘Hemşireler İçin Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı’ düzenlenecektir.
 
Eğitimin Adı: Hemodiyaliz Hemşireliği Hemodiyaliz/Periton Diyalizi Sertifika Eğitimi
Başvuru Tarihi: 26 Şubat – 09 Mart 2018
Eğitim Yeri: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Eğitim Tarihi/Dönemi: 02 Nisan 2018 – 29 Haziran 2018 
 
Eğitime Başvurmak İsteyenlerin; 
Başvuru dilekçesi
Diyaliz eğitim başvuru formu
Kurum amirince onaylı diploma örnekleri
Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri
Kurum/merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Diyaliz Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.
 
Yayın Tarihi: 6.2.2018
Okunma Sayısı: 1478
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık