Süleyman Demirel Üniversitesi

SDÜ.Arş.Uyg.Hast.Hemodiyaliz Hekimliği Sertifika Eğitimi Duyurusu

                                 
İli                                             : ISPARTA
Diyaliz Eğitim Merkezinin Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi Araşt. Ve Uyg.Hastanesi
Başvuru Yapılacak Alan          :  Hemodiyaliz Hekimliği
 
Diyaliz Eğitim Merkezi İletişim Bilgileri
Süleyman Demirel Üniversitesi Araşt. Ve Uyg.Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi   
 
FAX: (0246)   211 28 30-32
 
Tel: 0 246  211 2915
Süleyman Demirel Üniversitesi Araş. ve Uyg. Hastanesi tarafından Pratisyen Hekimler için Hemodiyaliz Sertifika Eğitim Programı düzenlenecektir
 
2019 HEMODİYALİZ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ PROGRAMI
Pratisyen Hekim
Başvuru Başlangıç Tarihi: 10.06. 2019  
Başvuru Bitiş Tarihi: 10.07.2019 
Eğitim Başlangıç Tarihi: 29.07.2019
Eğitim Bitiş Tarihi: 04.12.2019
Sınav Tarihi: 13.12.2019
Kursiyer Sayısı: 1 
 
DİYALİZ  EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU EVRAKLARI 
• Başvuru dilekçesi
• Diyaliz eğitim başvuru formu
• Kurum amirince onaylı diploma örnekleri
• Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri
• Kurum/Merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı   
 
Eğitim Merkezi Sorumlusu 
Adı-Soyadı: Prof.Dr. Barış AFŞAR
 
Eğitim Merkezi Diyaliz Sorumlu Hemşiresi
Adı-Soyadı: Ayfer ERŞAHİN
Telefon: 0 246 2112887
Sorumlu Hemşire mail : ayferersahin@sdu.edu.tr 
 
Yayın Tarihi: 13.3.2019
Okunma Sayısı: 838
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık