Süleyman Demirel Üniversitesi

MS Çoğu Hastada 20-40 Yaşları Arasında Ortaya Çıkıyor

 
 
MS hastalığını kitlelere duyurmak ve farkındalık yaratmak adına her yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü, ''Dünya MS Günü'' ilan edilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Serpil Demirci, 25 Mayıs Dünya MS Günü nedeniyle hastalık hakkında kısaca şu bilgileri verdi; “Multipl skleroz santral sinir sisteminin genç erişkinleri etkileyen, otoimmün bir hastalığıdır. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Hastalık genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel etkenlerin katkısıyla gelişen bir immün disregülasyon sendromudur.
Çoğu hastada ilk belirtiler 20-40 yaşları arasında ortaya çıkar. Olguların büyük çoğunluğunda alevlenmeler ve sönmelerle seyreden bir klinik izler. Santral sinir sisteminin her bölgesini etkileyebilir; görme kaybı, çift görme, kas güçsüzlüğü, uyuşma karıncalanma, mesane işlev bozukluğu, konuşma bozuklukları, tremor, denge-koordinasyon, bilişsel işlev bozukluğu gibi bulgularla kendini gösterebilir. Tanı klinik belirti ve bulguların ve radyolojik belirti ve bulguların zamanda ve mekânda dağılım göstermesine göre konulur. Yine ilk tanı konulurken aynı klinik belirtileri gösterebilecek hastalıklardan ayırt etmek için serum ve beyin omurilik sıvısı incelemeleri yapılır.
Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Akut atak sırasında yüksek doz kortizon kullanılır. Atak sıklığını azaltmak/kontrol altına almak ve hastalığın ileri dönemlerinde gelişebilecek özürlülüğü azaltmak için immunomodulatör ilaçlar kullanılır.
 
Yayın Tarihi: 26.5.2017
Okunma Sayısı: 83
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık