Süleyman Demirel Üniversitesi

SDÜ Hastanesi’nde Over (Yumurtalık) Kanseri Teşhisinde Yeni Yaklaşımlar

 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda uygulanan yeni yöntem Perfüzyon-MRG ile, hasta radyasyon almadan ve biyopsi yapılmasına gerek kalmadan tanı konulabiliyor. Yumurtalık ve beyin kanserlerinin teşhisinde kullanmaya başlanan yöntem, ilerleyen dönemlerde diğer kanser çeşitlerinin teşhisinde de uygulanacak.
 
SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Kayan, çalışmanın kanser teşhisinde kullanılabilirliği yönünden bir ilk olduğunu, Isparta ve Akdeniz Bölgesi’nde sadece SDÜ Hastanesinde yapıldığını kaydetti. 
Doç.Dr. Kayan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, “Yumurtalık kanserleri, kadınlarda üreme sistemi kanserleri içerisinde en sık ve en ölümcül olanıdır. Bunların kendine özgün semptomlarının olmaması nedeniyle geç bulgu vermekte ve ileri evrede tanı almaktadırlar. Hastalar semptomatik olup hekime başvurduklarında genellikle operasyon şansını kaybetmiş, beklenen yaşam süreleri kısalmış ve ilerleyen süreç içerisinde yaşam kaliteleri oldukça olumsuz etkilenmektedir.
 
Ultrasonografik muayene gibi rutin kontroller esnasında saptanan kitlesel lezyonların iyi huylu veya kötü huylu ayrımı net olarak yapılamadığı gibi bilgisayarlı tomografi veya Manyetik Resonans Görüntüleme gibi diğer ileri radyolojik görüntülemelerde dahi çoğu zaman bu ayrım yapılamamaktadır.
 
Yumurtalık kitlelerinin karakterizasyonunu yüksek doğruluk oranı ile yapabildiğimiz yeni bir uygulama olan perfüzyon-MRG tetkiki ön kol toplar damarından kontrast madde verilerek yapılan, diğer MR çekimlerinden farklı olmayan uygulaması oldukça kolay bir görüntüleme yöntemidir. Perfüzyon-MRG’ın radyasyon içermemesi ve hastaya biyopsi gibi invaziv bir işlem gerekmeksizin tanı konulabilmesi en önemli avantaj ve üstünlüğüdür. 
 
Perfüzyon-MRG’ın yumurtalık kanserlerinin tanısındaki rolünü değerlendirmek için cerrahi sonuçlarla karşılaştırmalı yaptığımız çalışmamızın oldukça anlamlı çıkması sonucu bilimsel arenada kullanılabilirliğini teyit etmek amaçlı çalışmamız uluslararası 25.AVRUPA JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK KONGRESİNDE sözlü sunum olarak kabul edilmiş ve sunulmuştur. Bu yöntemi merkezimizde yumurtalık ve beyin kanserlerinin teşhisinde rutin olarak kullanmaya başladık.  Diğer sistemlere entegrasyonu yönünde ise çalışmalarımız devam etmektedir
 
Bizim çalışmamızın yaptığımız literatür taramasına göre kanser teşhisinde kullanılabilirliği yönünden bir ilk olması, ülkemizde çok az merkezde benzer nitelikte uygulamaların olması, Isparta ilinde ve Akdeniz bölgesinde sadece merkezimizde yapılıyor olması bizlere ayrıca mutluluk vermekte ve bu uygulamanın halkımızın hizmetine sunulmasında katkılarını bizlerden esirgemeyen yöneticilerimize, Radyoloji ekibi olarak teşekkür ediyoruz.”
 
 
 
 
 
Yayın Tarihi: 30.5.2017
Okunma Sayısı: 113
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık