Süleyman Demirel Üniversitesi

120 Aile Hekiminin Katılımı ile “Sağlıklı Nesiller, Sağlıklı Gelecek” Toplantısı Yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Pediatri Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu Isparta Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Sağlıklı Nesiller, Sağlıklı Gelecek” toplantısı 120 aile hekiminin katılımı ile Isparta’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından sık görülen çocuk hastalıkları ile ilgili güncel bilgiler içeren seminerler verildi. 
Çocuklarda anemi, çocuklarda patolojik kalp üfürümleri, yenidoğan tiroid sorunları ve çocuk beslenmesinde karşılaşılan güçlükler gibi konular işlenirken, katılımcıların karşılaştıkları hastalıklar da ele alındı. 
Katılımın yoğun olması üzerine sık karşılaşılan sorunların güncel bilgiler eşliğinde gözden geçirilmesi için ileri tarihte tekrar toplantı yapılması planlandı. 
 
Yayın Tarihi: 7.3.2018
Okunma Sayısı: 532
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık