Süleyman Demirel Üniversitesi

Rijit Bronkoskopi Uygulamalarına Yardımcı Olacak Büyük Buluş SDÜ’den

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rasih Yazkan, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında oluşan ventilasyon kaçağı ve dolayısı ile kaçak sonucu oluşan problemlerin önlenmesine yardımcı olacak bir buluş geliştirdi.
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rasih Yazkan’ın, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında karşılaşılan ventilasyon kaçağını ve hipoksiyi (oksijen düzeyi düşüklüğü) önlemeye yarayan buluşuna, Rus Patent Ofisi tarafından rapor düzenlenmiş, 04.06.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi verilmesine karar verildi.
BULUŞUN ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER
“Ventilasyon Kaçağının Önlenmesi Amacıyla Şişirilebilir Sıralı Balonlar İçeren Bir Rijit Bronkoskop Sistemi” adlı buluş ile; rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında oluşan ventilasyon kaçağı ve dolayısı ile kaçak sonucu oluşan problemler önlenebilecek, işlemin etkinliği artacak, daha güvenli yapılması sağlanacak ve anestezi süresi kısalacak.
Geliştirilen bronkoskop sisteminde rijit bronkoskop etrafına yerleştirilecek birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız olarak şişirilebilir üç adet sıralı balon uygulaması ile rijit bronkoskop ile trakea (Ana soluk borusu) arasındaki boşluk kapatılacak ve bu boşluktan havanın geriye kaçışı önlenerek daha etkili, amacına uygun ve güvenli bronkoskopi uygulamasının yapılması sağlanmış olacaktır. 
 
Geliştirilen sistem ile rijit bronkoskopi uygulaması sırasında gelişen hipoksinin neden olduğu kardiyak, solunumsal, nörolojik ve diğer komplikasyonların, organ disfonksiyonlarının engellenmesi, morbidite ve mortalitenin azaltılması, rijit bronkoskopi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve uygulamanın daha az stresle yapılması amaçlanmaktadır. 
 
Hava kaçağını engellemek amacıyla rijit bronkoskopi lümeni dışına yerleştirmek üzere geliştirilen yeni ürün endotrakeal entübasyon tüpü uygulamaları esasına dayanmakta olup lümen dışından geriye hava kaçışını önlemeyi hedeflemektedir. 
 
BULUŞUN GETİRMİŞ OLDUĞU AVANTAJLAR
Buluş, rijit bronkoskop dışına herhangi bir rijit tüp yerleştirilmeksizin birbirine bağlı ancak birbirinden bağımsız olarak şişirilebilen üç adet sıralı balon sisteminden oluşmaktadır. herhangi bir hareket kısıtlılığına sebep olmayan, rijit bronkoskop üzerinde distal hava yollarına kadar ilerleyebilen, ilerleme esnasında lokalizasyona göre sıralı balon sistemi olması nedeniyle balon şişirme seçenekleri sunan ve hava yollarının hangi lokalizasyonunda olunursa olunsun hava kaçağının mutlaka engellenmesini sağlayan yeni bir hava kaçağı önleyici, rijit olmayan yumuşak zeminli sıralı balon sisteminden oluşmaktadır. 
 
Bu buluş bir endotrakeal entübasyon tüpü uygulaması değildir. Bu buluş solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan rijit bronkoskopi uygulamaları sırasında rijit bronkoskopun dışına yerleştirilerek kullanılan ve ventilasyon kaçağını önlemek amacıyla geliştirilmiş tamamen rijit bronkoskop için uyarlanmış yeni bir üründür. 
 
Yayın Tarihi: 20.6.2018
Okunma Sayısı: 1397
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık