Süleyman Demirel Üniversitesi

Obezite ve Anestezi Sempozyumu

SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve TARD EGE-AKDENİZ Şubesi tarafından düzenlenen ‘’OBEZİTE VE ANESTEZİ’’ konulu sempozyum geçtiğimiz gün hastanemiz konferans salonunda gerçekleştirildi.
Toplantının farkındalık yaratma, bilgi tazeleme ve uygulayıcıları ile görüş alışverişi sağlama açısından faydalı olacağını söyleyen SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Pakize Kırdemir, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi; “Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Obezite ve obeziteye bağlı ortaya çıkan metabolik ve tüm sistemler üzerindeki değişiklikler, perioperatif mortalite ve morbidite riskini arttırmaktadır. Obezite, anestezi uygulamalarının tüm aşamalarını ve postoperatif dönemi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle anestezistlerin bu hasta grubuna yönelik yaklaşımları özellik içermektedir.”
Yayın Tarihi: 8.5.2019
Okunma Sayısı: 711
Yayınlayan: SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yukarı çık