Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin YORGANCIGİL
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113714
E-Posta huseyinyorgancigil@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ - 30.5.1986
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Pediyatrik Ortopedi Artroskopi ve ve Diz Cerrahisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Staj Notları Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR, Prof.Dr.Vecihi KIRDEMİR, Prof.Dr.Hüseyin YORGANCIGİL, Doç.Dr.Yakup Barbaros BAYKAL, Yrd.Doç.Dr.Tolga ATAY. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın No: 89, SDÜ Basımevi,ISPARTA 2010 ISBN:978-9944-452-43-4
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Adiloğlu, A.K., Polat, M., Eroğlu, H.E., Tunç, B., İlhan, Ergürhan, İ., Alanoğlu, G., Yorgancıgil, H., Yavuz, T., Yavuz, S., Özmen, S., Tunç, E., Sezer, T., Meydan, D., Canatan, D., Outcomes of the blood bank and transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Blood Banking and Transfusion Medicine 2004;2,(2):86-88.
 • 2 Yorgancıgil, H., 2001. Kırık İyileşmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(2): 52-55.
 • 3 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., 1998. Alt Ekstremite Torsiyonel Deformitelerinin Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılımları. Acta Orthop Traumatol Turc, 32(2): 152-154.
 • 4 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., 1997. Serebral Palsi: 126 Olguda Takip ve Tedaviyi Etkileyen Faktörler. Acta Orthop Traumatol Turc. 31(2): 80-82.
 • 5 Yorgancıgil, H. Özerdemoğlu, R.A., 1997. 5'inci Metatars Proksimal Bölge Kırıkları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 8(14): 67-69.
 • 6 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Aydınlı, U., 1997. Skolyoz: Okul Taramaları İle Erken Tanı, Takip ve Tedavi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi, 21(2): 39-43.
 • 7 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., 1997. Topuk Bası Yaraları ve Pozisyon Vermede Kalıp Sünger Uygulaması. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 8(15): 53-55.
 • 8 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., 1997. Posttravmatik Olmayan Dirsek Hareket Genişliği ve Taşıma Açısı Varyasyonları. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 8(15): 25-28.
 • 9 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., Deveci, K., Yalçınkaya, S., 1996. İlkokul Öğrencilerinde Ortopedik Semptom ve Deformite Taraması. Acta Orthop Traumatol Turc. 30(2): 168-174.
 • 10 Özerdemoğlu, R.A., Durak, K., Yorgancıgil, H., Bilgen, Ö.F., Aydınlı, U., 1996. Multipl Travma (1.Bölüm); Birden Fazla Majör Kırığı Bulunan 200 Hastanın Değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc. 30(3): 247-251.
 • 11 Özerdemoğlu, R.A., Bilgen, Ö.F., Yorgancıgil, H., Durak, K., Aydınlı, U., 1996. Multipl Travma (2.Bölüm); Erken Cerrahi Tespitin Morbidite ve Mortalite Üzerindeki Etkisi. Acta Orthop Traumatol Turc. 30(3): 252-255.
 • 12 Bilgen, Ö.F., Durak, K., Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., 1996. Omuzun Fonksiyonel Anatomisi ve Klinik Değerlendirilmesi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni, 12(2): 101-109.
 • 13 Yorgancıgil, B., Tezeren, D., Yorgancıgil, H., Balaban, N., Öztürk, S., 1996. Yara ve Yanık Enfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 12(1): 9-12.
 • 14 Akhan, G., Eren, N., Örmeci, AR., Tunç, B., Yorgancıgil, H., 1995. Bir Grup Serebral Palsili Çocukta Etyoloji. Türk Nörol Derg. (1), 145-147.
 • 15 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., 1995. Kas-İskelet Sistemi Tümörleri Tanı ve Tedaviye Genel Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(1), 29-31.
 • 16 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., 1995. Septik Artritte Prognozu Etkileyen Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(4): 7-11.
 • 17 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Bilgen, Ö.F., Aydınlı, U., 1995. Scoliosis Prevalence In Primary School Children. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 6(3): 125-129.
 • 18 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., Tunç, B., 1995. Septik Artrit Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. Yeni Tıp Dergisi, 12(5): 353-355.
 • 19 Yorgancıgil, H., Aygün, A., 1995. Ortopedi ve Travmatolojide Postoperatif Yara Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 3(1): 21-23.
 • 20 Yorgancıgil, H. 1995. Cerebral Palsy: Orthopedic Aspects. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (2)1: 107-108.
 • 21 Tunç, B., Örmeci, A.R., Yorgancıgil, H., 1994. Serebral Palsi (İnfantil Serebral Parezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(1):37-42.
 • 22 Şaylı, U., Yorgancıgil, H., 1994. Ayakbileği Travmaları. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni, 10(1-2): 103-109.
 • 23 Tümöz, M.A., Gökçe, C., Tezeren, G., Yorgancıgil, H., 1991. Koksartroz Tedavisinde İntertrokanterik Varus-Kaydırma Osteotomisinin Yeri. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 2: 25-27.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Bilgen, Ö.F., Aydınlı, U., Yorgancıgil, B., 1997. Detection of Early Postoperative Infections. The Value of Drain-Tube Tip and Wound Cultures in 250 Clean Orthopedic Operations. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 3(1-2): 83-87.
 • 2 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Durak, K., Özkan, Ş., 1997. Civilian Shotgun Wounds of the Extremities. Turkish Journal of Bone and Joint Surgery, 3(1-2): 36-39.
 • 3 Yorgancıgil, H., Şaylı U., 1995. Çocuklarda Humerus Suprakondiler Kırıkları. Dirim, 70: 98-101.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ahmet Aslan, Nevres Hürriyet Aydoğan, Mücahit İlhan, Remzi Arif Özerdemoğlu,İrfan Altuntaş, Hüseyin Yorgancıgil: Gonartrozda farklı eklem içi ilaç uygulamalarınınantioksidan sistem ve lipid peroksidayonu üzerine etkisi. Gaziantep Tıp Derg 2012;18(1)
 • 2 Özerdemoğlu, R.A., Aydınlı, U., Yorgancıgil, H., Yerci, Ö., 2002. The Effects of Early Synovectomy in Acute Septic Arthritis: An Experimental Study with Staphylococcus aureus in the Rabbit Knee Joint. Journal of Musculoskeletal Research, 6(3&4), 171-180.
 • 3 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Heybeli, N., Mumcu, E.F., 2001. Septik Artritin Artroskopik Tedavisi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 12(1):16-21.
 • 4 Heybeli, N., Ergin, Ç., Yorgancıgil, H., Mumcu, E.F., 2001. Rothia Dentacariosa'nın Septik Artrit Etkeni Olarak Sağlıklı Tavşan Modelinde İncelenmesi (Deneysel Çalışma). Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 12(1):71-74.
 • 5 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Korkusuz, F., Erdoğan, N., Mumcu, E.F., 1998. The Effects of Nicotine on Fracture Healing in Rats. Journal of Musculoskeletal Research, 2(4), 289-296.
 • 6 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Bilgen Ö.F., Yorgancıgil, B., 1998. Septic Arthritis: A Review of 64 Cases. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 8(1): 8-12.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yorgancigil, H., Karahan, N., Baydar, M., L., 2004. Multiple loose bodies in the joints: From snowstorm to hailstones. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 20(8), E113-E116.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., 2003. Kalkaneusta Dev Hücreli Tümör Gelişen Bir Hastada Total Kalkanektomi. Acta Orthop Travmatol Turc, 37(1): 79-83.
 • 2 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Karaeminoğulları, O., Bilgen, Ö.F., Durak, K., 1998. Dorsal Dislocation of the First Metatarsophalangeal Joint. A Case Report. Hacettepe Ortopedi Dergisi, 8(3): 104-107.
 • 3 Tunç, B., Yorgancıgil, H., 1994. What is Your Diagnosis? Hallermann-Streiff Syndrome with Congenital Dislocation of the Hip. Turkish Journal of Medical Sciences. 22(3); 207-208.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akkus, S., Yorgancigil, H., Yener, M., 2005. A case of recurrent and migratory complex regional pain syndrome type I: prevention by gabapentin. Rheumatol Int. ISSN: 0172-8172 (Paper) 1437-160X (Online), DOI: 10.1007/s00296-005-0090-3, Issue: Online First .
 • 2 Tunc, S.E., Arslan, C., Ayvacioglu, N.B., Sahin, M., Akkus, S., Yorgancigil, H., 2004. Paraneoplastic Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE Syndrome): A Report of Two Cases and Review of the Literature. Rheumatol Int. 2004 (24):234-237.
 • 3 Yorgancıgil, H., Yaylı, G., Oyar, O., 2003. Neglected Case of Osteoarticular Brucella Infection of the Knee. Croat Med J. 44(6):761-763.
 • 4 Akkuş S., Tamer, M.N., Yorgancıgil, H., 2001. A Case of Osteomalacia Mimicking Ankylosing Spondylitis. Rheumatol Int. 20: 239-242.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Çetin ES, Kaya S, Atay T, Demirci M, Yorgancıgil H. Brucellar Prosthetic Arthritis of the Knee Detected with the Use of Blood Culture System for the Culture of Synovial Fluid. Fırat Tıp Dergisi 2008;13(2): 153-155
 • 2 Şahin, Ü., Yorgancıgil, H., Ünlü, M., 2000. Tuberculous Spondylitis with Bilateral Pleural Effusion. Selçuk Üniv Tıp Fak Dergisi, 16, 45-47.
 • 3 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Yalçınkaya, Ş.S. 1998. Pektoral Kasların Konjenital Yokluğu. Olgu Bildirimi. Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 9(2): 138-139.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yorgancıgil, H. ve R.A. Özerdemoğlu, "Kalkaneal apofizin radyolojik gelişimi ve Sever hastalığı.", XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, Cilt I, Sözel sunumlar, SS-220, 480-481, Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul, 2003
 • 2 Özerdemoğlu, R.A. ve H. Yorgancıgil, "Sever hastalığı ile Pes kavus deformitesi arasındaki ilişki.", XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, Cilt I, Sözel sunumlar, SS-221, 482-483, Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul, 2003
 • 3 Özerdemoğlu, R.A., H. Yorgancıgil, A. Özkan, Ö. Özer ve N. Aydoğan, "Kronik osteomiyelit nedeniyle uygulanan total kalkanektomi.", XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, Cilt II, Poster Sunumları, paneller ve tartışmalı oturumlar, P-AYB/098, 98, Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul, 2003
 • 4 Özerdemoğlu, R.A. ve H. Yorgancıgil, "Kalkaneus morfolojisinin longitudinal ark üzerindeki etkisi.", XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, Cilt II, Poster Sunumları, paneller ve tartışmalı oturumlar, P-AYB/110, 110, Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul, 2003
 • 5 Mumcu E., Baykal B., Yeşildağ A., Yorgancıgil H., Yıldız M., Uysal M., Köroğlu M., Oyar O., Özbaşar D., Gülsoy U.K. Ratlarda, hipoöstrojene bağlı gelişen osteoporozun engellenmesinde diagnostik US'nin yeri XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul
 • 6 Yorgancıgil, H., Benli, T., Heybeli, N., Duman, E., Doğuç, G.D., Ün, A., Mumcu, E.F., 2001. Diyabetik Ayakta AmputasyonXVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2001, Kongre Kitabı, Cilt 1, 158-159.
 • 7 Özerdemoğlu, R.A. ve H. Yorgancıgil, "Pes kavus ile Sever hastalığı arasında bir ilişki var mıdır?", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Cilt I, Sözel sunumlar, SS-152, 342-343, Turgut Yayıncılık ve Tic. AŞ, İstanbul, 2001
 • 8 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H. 2001. Dev hücreli tümör nedeniyle uygulanan total kalkanektomi - Olgu sunumu, XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya 2001, Kongre Kitabı, Cilt II, Poster Sunumları ve Kurslar, P-ORO/137, 616.
 • 9 Özerdemoğlu, R.A. ve H. Yorgancıgil, "Aynı ayakta pes cavus ve pes planus ile uyumlu bulgular - İki olgu sunumu.", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Cilt II, Poster Sunumları ve Kurslar, P-PED/163, 644, İstanbul, 2001
 • 10 Yorgancıgil, H. ve R.A. Özerdemoğlu, "Konjenital patella çıkığında geç cerrahi rekonstrüksiyon - Olgu sunumu", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, Cilt II, Poster Sunumları ve Kurslar, P-PED/157, 638, İstanbul, 2001
 • 11 Özerdemoğlu R.A., H. Yorgancıgil ve E.F. Mumcu, "Çocuklarda konjenital ve posttravmatik el deformiteleri. 7. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, İstanbul, Kongre kitabı, 172-175, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000
 • 12 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Mumcu, E.F., 1999. Pre-adult dönemdeki hallux valgusun geometrik analizi, XVI. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 1999, Kongre Kitabı, 961-964.
 • 13 Yorgancıgil, H., R.A. Özerdemoğlu ve E.F. Mumcu, "Ayakkabı giyme alışkanlığı ve kişisel faktörlerin hallux valgus prevalansı üzerindeki etkileri", XVI. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Kongre Kitabı, 957-960, Sargın Ofset Ltd. Şti, Ankara, 1999
 • 14 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu R.A., 1997. Cinsiyet, yaş ve çevresel etkenlerin pes planus prevalansı üzerindeki etkileri. XV. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İstanbul, 1997, Kongre Kitabı, 406-409.
 • 15 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Deveci, K. 1997. Ortopedik travma ve posttravmatik sekellerin oluşumunu etkileyen risk faktörleri, XV. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 1997, İstanbul, Kongre Kitabı, 922-925.
 • 16 Yorgancıgil, H., İnal, D., Başpınar, M., 1994. Dirsek altı amputasyon protezlerinde elin volanter açılımını sağlayan yeni bir sistem. XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Nevşehir, 15-19 Mayıs 1993, Kongre Kitabı, 295-296.
 • 17 Tümöz, M.A., Gökçe, C., Tezeren, G., Yorgancıgil, H., 1991. Omurga cerrahisinde Alıcı Spinal Enstrümentasyon uygulamalarımız. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Kuşadası-Aydın, 21-24 Nisan 1991, Kongre Kitabı, 542-545.
 • 18 Tümöz, M.A., Gökçe, C., Tezeren, G., Yorgancıgil, H., 1990. Son beş yılda kliniğimizde yatarak tedavi gören 402 açık tibia kırığının incelenmesi. XI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, 27-30 Eylül 1989, Kongre Kitabı, 649-651.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yorgancıgil H, Baykal YB, Atay T, Yaman E, Baydar ML. Diyabetik ayak amputasyon seviyelerinin sintigrafik olarak belirlenmesi. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-082
 • 2 Aslan A, Çaloğlu A, Atay A, Özdemir U, Yorgancıgil H. Gelişimsel kalça displazisinde 18 aydan sonraki cerrahi tedaviler avasküler nekroz ve revizyon girişim oranlarını artırır. 21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 3-8 Kasım 2009 Çeşme, P-430
 • 3 Özerdemoğlu, R.A., Akkuş, Ö., Yorgancıgil, H. ve Baydar, M.L.: 2005, Beşinci metatars proksimal bölge kırıkları. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-II, Cilt 39, Suppl. 2, Poster Bildiriler, P-72, 140.
 • 4 Özerdemoğlu, R.A., Özmeriç, A., Durak, K, Yorgancıgil, H. ve Baydar, M.L.: 2005, Sivilllerde ekstremitlerin av tüfeği (Saçma) yaralanmaları. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-II, Cilt 39, Suppl. 2, Sözel Bildiriler, S-196, 102.
 • 5 Özer, Ö., Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Aydoğan, N.H. ve Baydar, M.L.: 2005, Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda anterior tibial tendon allogrefti ve dörtlü hamstring tendon otogreftinin fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırlması. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-II, Cilt 39, Suppl. 2, Sözel Bildiriler, S-177, 95.
 • 6 Özerdemoğlu, R.A., Aydoğan, F.C., Yorgancıgil, H. ve Baydar, M.L.: 2005, Kalça kırığı ve koksartrozlu hastalarda pyüri. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 14-19 Mayıs 2005, Antalya, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Supplementum-II, Cilt 39, Suppl. 2, Sözel Bildiriler, S-91, 62.
 • 7 Karaaslan, D., Peker, T.T., Alaca, S., Özmen, S., Yorgancıgil, H., Baydar, M.L., 2004. Artroskopik cerrahi olgularında premedikasyonda deksmedetomidinin bukkal yolla kullanımı-Ön sonuçlar. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Ek Sayı: TARK 2004 Bildiri Özetleri: 2004, Cilt 32 Supplement:1, s. 216, p-405.
 • 8 Akçam, Z., Heybeli, N., Aksoy, S., Yorgancıgil, H., Yaylı, G., 2002. Muskuloskeletal sistem cerrahisinde yara infeksiyonu etkeni olarak Vibrio Damsela: İki olgu sunumu. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Özet Kitabı, 391.
 • 9 Yorgancıgil, H., Baydar, M.L., Doğuç, G.D., Atay, T., Aydoğan, N.H., 2002. Multiple loose bodies of the elbow in a poliomyelitic patient: Arthroscopic removal. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26 Ekim 2002, Özet Kitabı, 44.
 • 10 Yorgancıgil, H., Heybeli, N., Mumcu, E.F., 2001. Lokal anesteziyle diz artroskopisi: Hasta memnuniyetinin genel ve spinal anesteziyle karşılaştırılması. 8. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, İstanbul, 25-27 Mayıs 2001, Özet Kitabı, 17.
 • 11 Özerdemoğlu R.A., H. Yorgancıgil ve E.F. Mumcu, "Çocuklarda dirsek taşıma açısı ve hareket genişliği", 1. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Bildiri Kitabı, 42, İstanbul, 2000
 • 12 Özerdemoğlu R.A., N. Heybeli, T. Turgut ve H. Yorgancıgil, "Kemik lezyonlarının teşhisinde core iğne biyopsisi", III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 57-58, İzmir, 2000
 • 13 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Heybeli, N., Mumcu, E.F., 2000. Septik artritin artroskopik tedavisi, 5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 24-27 Ekim 2000, Özet Kitabı, 160.
 • 14 Yaylı, G., Yorgancıgil, H., Gülen, H., Demirdal, T., 2000. Nadir bir olgu: Brusella osteomiyeliti, XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Antalya, 8-13 Ekim 2000,. Program ve Özet Kitabı, 340.
 • 15 Yorgancıgil, B., Öztürk, S., Tezeren, D., Balaban, N., Yorgancıgil, H., 1996. Yara ve Yanık Enfeksiyonlarından İzole Edilen Pseudomonas Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. XXVI: Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994, Antalya, Özet Kitabı, 60.
 • 16 Özerdemoğlu, R.A. ve H. Yorgancıgil, "Civilian shotgun wounds of the extremities", SICOT Bölgesel ve XIV. Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Kongre Kitabı, 418, Ankara, 1995
 • 17 Tunç, B., Yorgancıgil, H., 1995. Doğuştan kalça çıkığı ile birlikte Hallerman-Streiff sendromu. XXXIX. Milli pediatri kongresi, Ankara, 4-8 Haziran 1995.
 • 18 Yorgancıgil, H., Aygün, A., 1994. Ortopedi ve Travmatolojide Postoperatif Yara Enfeksiyonlarından İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri. 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 19-25 Haziran 1994, Özet Kitabı (ANKEM Derg, 8 (No.2):1994, s. 111)
 • 19 Tümöz, M.A., Yorgancıgil, H., Gökçe, C., 1990. Tibianın ekleme yakın kırıklarında açık redüksiyon ve anatomik plak ile osteosentez. Kırıklarda Cerrahi Tedavi ve İnternal Tesbit Yöntemleri Simpozyumu, Sivas, 26-28 Ekim 1990, Özet Kitabı, 22.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., Aydınlı, U., 1997. The effects of early synovectomy in acute septic arthritis. An experimental study with Staphylococcus aureus in the rabbit knee joint. European Orthopaedic Research Society, 7th Annual Conference, Barcelona, Spain, 1997, Transactions, Vol. 7, 138.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özerdemoğlu, R.A., Yorgancıgil, H., Aydoğan, N.H., Baydar, M.L., 2005. Hypermobility among the Turkish population. 5th Turkish-Greek Intra-University Orthopaedic Meeting & 5th Uludag Orthopaedic and Traumatology Meeting , Bursa, 23-27 March 2005.
 • 2 Özkan A., Yorgancıgil, H., Baydar, M. L.: Comparison of fixed and mobile bearing total knee replacements: early results. 7th Congress of TSYADCD combined with 3rd Congress of APKS. Nov. 01-04, 2004 Ankara, Turkey, Free Paper: 098, Abstract Book:p.137.
 • 3 Baydar, M. L., Yorgancıgil, H., Özer Ö.: Allograft reconstruction of the anterior cruciate ligament: comparison with patellar tendon. 7th Congress of TSYADCD combined with 3rd Congress of APKS. Nov. 01-04, 2004 Ankara, Turkey, Free Paper: 147, Abstract Book:p.195.
 • 4 Baydar, M., Yorgancıgil, H., Atay, T., Aksoy, O.,G.,: Our comparison of the arthroscopic reconstruction of ACL patients: ATT allograft and BTB auto graft. 11th ESSKA Congress combined with 4th World Congress on Sports Trauma. May 05-08, 2004 Athens, Greece, Free Paper: 215, Abstract Book:p.115.
 • 5 Adiloğlu, A.K., Polat, M., Eroğlu, H.E., Tunç, B., Ergürhan, İ.İ., Alanoğlu, G., Yorgancıgil, H., Yavuz, T., Yavuz, S., Özmen, S., Tunç, E., Sezer, T., Meydan, d., Canatan, D., 2003. Outcomes of the blood bank and transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Oral Presentation. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003; 1: (supplement 1). O 005-S272.
 • 6 Tunc, S.E., Arslan, C., Sahin, M., Akkus, S., Yorgancigil, H., 2003. Familial Mediterranean fever with sacroiliac joint involvement: A report of two cases. Annals of Rheumatic Diseases, 2003, Vol. 62, Supplement:1, Abstracts of EULAR 2003, p. 529, AB0608, Lisbon, 18-21 June 2003.
 • 7 Adiloğlu, A.K., Polat, M., Eroğlu, H.E., Tunç, B., İlhan, Ergürhan, İ., Alanoğlu, G., Yorgancıgil, H., Yavuz, T., Yavuz, S., Özmen, S., Öktem, F., Tunç, E., Sezer, T., Meydan, D., Canatan, D., Outcomes of the blood bank and transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Blood Banking and Transfusion Medicine 2003;Vol. 1,(1) Supplement 1p.S272, Abstracts, (th European congress of the International Society of Blood Transfusion, July 5-9, 2003, İstanbul.
 • 8 Yayli, G., Yorgancıgil, H., 2001. A neglected case of Brucella osteomyelitis. 2nd International Meeting on Antimicrobial Chemotherapy in Clinical Practice, Italy, 21-24 October 2001, Pharmacotherapy 2001; 11: 357S-358.
 • 9 Yorgancıgil, H., Özerdemoğlu, R.A., Korkusuz, F., Erdoğan, N., Mumcu, E.F., The effects of nicotine on fracture healing in rats. 9th Conference of the European Orthopaedic Research Society-EORS, Brussels, Belgium, 1999, Transactions, Vol. 9, O12.
 • 10 Özerdemoğlu R.A., Yorgancıgil, H., Aydınlı, U., 1998. Detection of early postoperative infections. The value of drain-tube tip and wound cultures in 250 clean orthopedic operations, Minnesota Orthopaedic Society 14th Annual Meeting, Minneapolis, Minnesota, USA, 1998.
 • 11 Mumcu, E.F., Akalın, S., Yorgancıgil, H., 1998. Osteosynthesis with interlocking intramedullary nailing in the treatment of adult femoral shaft fractures. SICOT Regional Congress, Nairobi, Kenya, September 8-11, 1998.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yorgancigil, H., 2002. Patello-femoral Problems After ACL Reconstruction with Methods Other Than Patellar Tendon Graft, 4th Hellenic-Turkish Inter-University Orthopaedic Meeting, Alexandroupolis, Greece, June 13-15, 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hareketli Polietilen İnsertli ve Sabit Polietilen İnsertli Diz Protezi Uyguladığımız Hastaların Erken Dönem Sonuçlarının DeğerlendirilmesiTıpta Uzmanlık TeziDr.Atakan Özkan
 • 2 Femur trokanterik Bölge ve Boyun Kırıklarında Tedavi Yöntemi Seçimini Etkileyen FaktörlerTıpta Uzmanlık TeziDr. Kemal Deveci
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Çocuklarda hipermobilite ölçümü ve hipermobilitenin ortopedik yaralanmalar üzerindeki etkisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, Proje No:M-665/2003.
 • 2 "Pre-adult dönemdeki ayak deformitelerinin analizi," Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, Eş-Proje Yöneticisi, Proje No:528.
 • 3 "Kırık iyileşmesini etkileyen faktörler. Ratlarda deneysel çalışma," Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, S.D.Ü. Bülteni Özel Ek, "S.D.Ü. Araştırmaları" kitapçığı, sayfa 43, Eş-Proje Yöneticisi.
 • 4 "Isparta ilçe ve köy ilkokullar ve ilköğretim okulları öğrencilerinde ortopedik semptom ve deformite taraması," Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu, S.D.Ü. Bülteni Özel Ek, "S.D.Ü. Araştırmaları" kitapçığı, sayfa 47, Proje Yöneticisi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Team Phsycian & New Horizons Organization Commitee. April 27-29 2006 Süleyman Demirel University, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oturum Başkanlığı: XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 31 Ekim-5Kasım 2011 Belek Kongre Merkezi Belek-ANTALYA
 • 2 2. Kayak Yaralanmaları Sempozyumu, 15-18 Şubat 2001, Mavi Göl Oteli, Eğirdir, Isparta.Sempozyum Düzenleme Kurulu Sekreterliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yorgancıgil, H., Özürlülük önlenebilir mi?, Engelilerle El Ele Paneli, SDÜ Engellileer Araştırma Uygulama Merkezi Etkinliği, 2 Aralık 2005, SDÜ Oditoryum, Isparta.
 • 2 "Hasta Seçimi ve Endikasyonlar", Gonartrozda Artroplasti Paneli, 3. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, 20-21 Şubat 2004, Kuşadası, Aydın.
 • 3 II. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Osteoporozda Tedavi Paneli, Osteoporoz Tedavisinde SERM Kullanımı, 23 Nisan 2004, Limra Hotel, Kemer, Antalya.
 • 4 "Osteoporoz ve Kırık Oluşumu" Osteoporozda Yeni Ufuklar Toplantısı, 19 Nisan 2002, Isparta.
 • 5 "Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Patellofemoral Sorunlar" 1. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, 15-17 Şubat 2002, Pamukkale, Denizli.
 • 6 "Kayakta Yaralanmalar ve Ülkemizdeki Oranları", Kayak Yaralanmaları Paneli2. Kayak Yaralanmaları Sempozyumu, 15-18 Şubat 2001, Eğirdir, Isparta
 • 7 "Cerrahi Yara Enfeksiyonlar", Hastane Enfeksiyonları Paneli, 04 Temmuz 2001, Isparta .
 • 8 "İzmir Dışındaki Üniversite Kliniklerinin Sorunları", Bölgemizde Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyonun Dünü Bugünü ve Yarını Paneli, Ege Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği 30. Yıl Etkinlikleri, 14 Aralık 1996, İzmir.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Özerdemoğlu RA, Yorgancıgil H, Deveci K, Yalçınkaya S: "İlkokul öğrencilerinde ortopedik semptom ve deformite taraması" Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği "Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü-1997", Klinik Çalışma Dalında 3'üncülük Ödülü
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Üyeliği
 • 2 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Türkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics 2009;2(4).
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödülleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği
 • 4 Süleymen Demirel Üniveristesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı ve Mekanlara İsim Verilmesi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Section of Sports Medicine, Dept. of Orthopaedics, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.
VERDİĞİ DERSLER
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-1999
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-2000
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-2001
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-2002
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-2003
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 3-2004
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-1999
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2000
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2001
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2002
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2003
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2004
Ortopedi ve Travmatoloji-Dönem 5-2005
Yukarı çık