Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan Erol EROĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan Erol EROĞLU
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2119248
E-Posta hasaneroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 29.1.1988
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
cerrahi onkoloji, deneysel cerrahi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Eroğlu F, Eroğlu H.E. Ratlarda Analjezi ve Anestezi, Küçük Deney Hayvanlarından Rat. Ed: Yucel O, Genc O, Journal of Clinical and Analytical Medicine, www.jcam.com.tr, 2011.
 • 2 Eroğlu E. Sindirim Sistemi Terimleri, Tıbbi Terminoloji. Ed: Polat M, Eroğlu F, Fakülte Kitabevi, Isparta, sy: 193-206, 2009.
 • 3 Eroğlu E. Solunum Sistemi Terimleri, Tıbbi Terminoloji. Ed: Polat M, Eroğlu F, Fakülte Kitabevi, Isparta, sy: 207-214, 2009.
 • 4 Demirkazık, A., Ünal, E., Eroğlu, E. "Onkolojide Cerrahi Aciller, Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi". Ed: Y. Karaaslan, E. Köroğlu, O. Özdemir, H. Özkardeş. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, sy: 258-263, 1995.
 • 5 Eroğlu, E., Demirkazık, A. "Onkolojide Spinal Kord Basısı, Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi". Ed: Y. Karaaslan, E. Köroğlu, O. Özdemir, H. Özkardeş. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, sy: 264-268, 1995.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meme Kanserinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Dergisi
 • 2 Çetin R, Eroğlu HE. Tıkanma Sarılıklarında Periampuller Bölge ve Periampuller Tümörler. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Dergisi 4(2); 73-77, 2011.
 • 3 Sevim Süreyya çerçi, Celal Çerçi, Bahattin Baykal, Mustafa Yıldız, Feride Meltem Özbek, Nilgün Kapucuoğlu, Ahmet yeşildağ, Hasan Erol Eroğlu. "Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması." SDÜ Tıp Fak. Dergisi 2007; 14, 1-6.
 • 4 Eroğlu, E., Kılıçoğlu, B., Bulak, H., Kalaycı, M., Oral, S. "The Role of Suprahyoid Dissection with Other Factors Influencing Recurrence, Metastasis and Survival in the Management of Lower Lip Cancers: A Retrospective Analysis of 472 Cases," Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 25, 227-231 (2005).
 • 5 Ömer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut, Celal Çerçi, Sibel Yeşildağ, Erol Eroğlu, Mahmut Bülbül. "Genel cerrahi dersinde görsel-işitsel araçların kullanılmasında öğrenci tercihleri." SDü Tıp Fak. Dergisi 2005; 12, 26-29.
 • 6 Okutan, H., Eroğlu, E., Karahan, N,. Aydın, A., Tunç, B., Çandır, Ö., Kutsal, A. "Farklı Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinlerin (Dalteparin,Nadroparine, Enoxaparin) Ve Standart Heparinin Rat Venöz Trombozis Modelinde Karşılaştırılması," Damar Cerrahisi Dergisi. 13, 17-22 (2004).
 • 7 Eroğlu, F., Eroğlu, E., Özbağı, T., Sarı, A., Yavuz, L. "Cisplatin And Bleomycin Alter Organ Functions In An Animal Model Of Halothane And Isoflurane Anaesthesia", Turkish Respiratory Journal 4(1), 8-13 (2003).
 • 8 Okutan, H., Yavuz, T., Eroğlu, E., Özkara, E., Öcal, A., İbrişim, E., Kargı, A., Kutsal, A. "4 Farklı Cins Sütür Materyalinin (Polypropylene, Ti-Cron, Gorotex, İpek) Rat Aortasındaki Doku Reaktivitesinin Deneysel Olarak Kontrol Grubu İle Karşılaştırılması", Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3, 20-24 (2002).
 • 9 Delibaş, N., Sütçü, R., Tüzmen, N., Altuntaş, İ., Eroğlu, E. "Sigara Dumanına Maruz Bırakılan Ratlarda Kan, Beyin Ve Hipokampüs Lipid Peroksidasyonu Ve Antioksidan Enzim Aktivite Değişiklikleri", İbni Sina Tıp Dergisi 7, 33-38 (2002).
 • 10 Eroğlu, E., Ünal, A. "Genel Cerrahi Eğitici ve Asistanlarının Kanser Konusundaki Deneyimleri Ve Cerrahi Onkoloji İle İlgili Görüşlerinin Araştırılması". İnsizyon 5(1), 12-23 (2002).
 • 11 Ünal, A., Eroğlu, E. "Neden Cerrahi Onkoloji?", İnsizyon 5(4), 192-194 (2002).
 • 12 Ağalar, C., Eroğlu, E., Yaylı, G. "Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus İle Deneysel Graft Enfeksiyonu Modelinde İki Farklı Kültür Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 35, 63-67 (2001).
 • 13 Heybeli, N., Eroğlu, E., Varol, R., Mumcu, E.F. "Testosteronun Kırık İyileşmesine Etkisinin Orşiektomize Ratlarda Oluşturulan Femur Kırık Modelinde Mekanik Yöntemlerle İncelenmesi", Hacettepe Ortopedi Dergisi 11, 71-74 (2001).
 • 14 Heybeli, N., Varol, R., Eroğlu, E., Mumcu, E.F. "Gelişmekte Olan Sıçan Femurlarının Mekanik Özelliklerine Yüksek Doz Florürün Etkisi (Biyomekanik Çalışma)", Hacettepe Ortopedi Dergisi 11, 15-19 (2001).
 • 15 Eroglu, E., Agalar, C., Ergin, C., Okur, K., Agalar, F. "Evidence That G-CSF Does Not İnhibit Bacterial Translocation İn An Animal Model Of LPS 055: B5 Endotoxemia", Gazi Medical Journal 12, 1-4 (2001).
 • 16 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Tosun, M., Sarı, A., Eroğlu, E. "Ratlarda Rektal Midazolam Ve Ketamin Uygulamasının Rektal Mukoza Üzerine Etkileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(1), 1-7 (2001).
 • 17 Kalaycı, M., Bulak, H., Eroğlu, E., Oral, S., Uğurluoğlu, C. "Mekanik İleus Sonrası İnce Barsak Anastomozlarında Fibrin Gluenun Etkinliği", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16, 271-277, 2000.
 • 18 Bulak, H., Eroğlu, E., Kalaycı, M., Taşlıyar, E., Avunduk, M.C., Türkmen, M., Eraslan, H., Uysal, B., Köse, G., Oral, S. "Sıçanlarda Granülosit Makrofaj Koloni Uyarıcı Faktörün Gastrointestinal Sistem Anastomozlarında Lokal Kullanımının Yara İyileşmesine Ve Anastomoz Kaçağına Etkisi", Klinik ve Deneysel Cerrahi 1, 40-43 (1999).
 • 19 Eroğlu, E., Çetin, R., Bulak, H., Kalaycı, M., Oral, S. "İrrezektabl Primer Karaciğer Tümörlerinde İntraarteriyel Kemoterapi", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 19, 255-258 (1999).
 • 20 Eroğlu, E., Çetin, R., Kalaycı, M., Bulak, H., Oral, S. "İntraarteriyal Kateterizasyon Ve Kemoterapi Komplikasyonları", İnsizyon 2, 125-129 (1999).
 • 21 Eroğlu, E., Çetin, R., Bulak, H., Kalaycı, M., Oral, S. "İrrezektabl Pelvik Kitlelerde İntraarteriyal Kemoterapi", İnsizyon 3, 188-190 (1999).
 • 22 Bulak, H., Eroğlu, E., Kalaycı, M., Üstün, İ., Türkmen, M., Eraslan, H., Uysal, B., Köse, G., Oral, S. "Meme Kanserlerinde Lenfatik Haritalama Ve Sentinel Lenfadenektomi", Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi 4, 250-255 (1999).
 • 23 Üstün, İ., Eroğlu, E., Bulak, H. "Memedeki Kitlelerin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 18, 50-53 (1998).
 • 24 Eroglu, E., Oksuz, O., Oral, S. "Intraarterial Chemotherapy In Locally Advanced And Recurrent Extremity Tumors", Gazi Medical Journal 8, 62-66 (1997).
 • 25 Eroglu, E., Unal, E., Oksuz, O. "The Effect Of Electrical Dermal Stimulation On Ischemic Skin Flap Necrosis In Guinea Pigs", Gazi Medical Journal 8, 97-100 (1997).
 • 26 Demirkazık, A., Eroğlu, E. "Superior Vena Kava Sendromu", İlaç ve Tedavi Dergisi 1, 29-31 (1996).
 • 27 Eroğlu, E., Oral, S., Öksüz, O. "Malign Karaciğer Tümörlerinin Tedavisinde İntraarteriyal Kemoterapi", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 16, 115-119 (1996).
 • 28 Eroğlu, E., Öksüz, O. "İleri Evre Baş-Boyun Tümörlerinde İntraarteriyal Kemoterapi", Türk Onkoloji Dergisi 11, 23-25 (1996).
 • 29 Çağlıkürekçi, M., Öksüz, O., Eroğlu, E., Ünal, E. "Mide Kanserinin Tanısında Tümör Belirleyicilerin Rolü", Cerrahi Tıp Bülteni 4, 139-141 (1995).
 • 30 Berkmen, F., Yazıcıoğlu, T., Eroğlu E. "Kriptorşidiklerde Germ Hücreli Tümörler", Dicle Tıp Dergisi 4, 19-24 (1995).
 • 31 Eroğlu, E., Berberoğlu, U., Bülbül, D., Koçak, G., Altınok M. "Malign Melanomada Prognostik Etkenlerin İncelenmesi," Ulusal Cerrahi Dergisi 4, 213-219 (1994).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu HE, Çetin R, Koca YS, Sarı M. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Mide Kanserli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. SDÜ Yaşam Dergisi, 1(2); 1-6, 2009.
 • 2 Öztürk M, Eroğlu E, Çiriş M, Koca YS, Sarı M, Bülbül M. Etanol İle Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin, Misoprostol ve Trimetazidin’in Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması. SDÜ Yaşam Dergisi, 1(2); 7-11, 2009.
 • 3 Sari M, Eroglu E, Agalar F, Sari A, Agalar C, Bulbul M, Aydinuraz K. The Effect Of Splenectomy And Femur Fracture On Bacterial Translocation And Liver Regeneration In Mice In An Experimental Two Hit Trauma Model. SDÜ Yaşam Dergisi, 1(3); 5-10, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kalayci MU, Soylu A, Eroglu E, Kubilay D, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U, Koca Y, Karatepe O. Effect of Ankaferd Blood Stopper on Hemostasis and Histopathological Score in Experimental Liver Injury. Bratisl Lek Listy 111(4); 183-188, 2010.
 • 2 Eroglu, E., Yavuz, L., Eroglu, F., Ergin, C., Agalar, C., Agalar, F. "Resuscitation With Modified Gelatin Causes Higher Bacterial Translocation In Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock," Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 30(1), 232-234 (2004).
 • 3 Adiloğlu A.K., Polat M., Eroğlu H.E., Tunç B., İlhan-Ergürhan İ., Alanoğlu G., Yorgancıgil H., Yavuz T., Yavuz S., Özmen S., Tunç E., Sezer T., Meydan D., Canatan D. Outcomes of the blood bank and transfusion committee practices in Süleyman Demirel University Hospital. Blood Banking and Transfusion Medicine, 2(2); 86-88, 2004.
 • 4 Başak, P.Y., Ağalar, F., Gültekin, F., Eroğlu, E., Altuntaş, İ., Ağalar, C. "The Effect Of Thermal Injury And Melatonin On Incional Wound Healing", Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 9(2), 96-101 (2003).
 • 5 Eroglu, E., Berberoglu, U., Altinyollar, H., Unal, E. "Intra-Arterial Chemotherapy For Locally Advanced And Recurrent Breast Cancer," Regional Cancer Treatment, 7, 121-123 (1994).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Evaluation of the Effectiveness of Bevacizumab Treatment in Patients with Metastatic Colorectal Cancer with PET-CT.
 • 2 Cerci SS, Bozkurt KK, Eroglu HE, Cerci C, Erdemoglu E, Bulbul PT, Cetin M, Cetin R, Ciris İM, Bulbul M. Evaluation of the association between HIF-1? and HER-2 expression, hormone receptor status, Ki-67 expression, histology and tumor FDG uptake in breast cancer. Oncology Letters 12; 3889-3895, 2016.
 • 3 Kapucuoglu N, Bozkurt KK, Baspinar S, Kocer M, Eroglu E, Akdeniz R, Akcil M. The Clinicopathological and Prognostic Significance of CD24, CD44, CD33, ALDH1 Expressions in Invasive Ductal Carinoma of The Breast. CD44/CD24 Expression in Breast Cancer. Pathology Research and Practice 211(10); 740-747, 2015.
 • 4 Bircan HA, Yesildal S, Bircan S, Eroglu E, Naziroglu M, Sungur N. The Effects of Delayed Fluid Resuscitation on Lung Oxidative Stress and Antioxidant Vitamin Levels in Controlled Hemorrhagic Shock: An Experimental Study. Cell Membranes and Free Radical Research 7(2); 429-438, 2015.
 • 5 Cytogenetic Finding of Breast Cancer Cases and in Their First-Degree Relatives
 • 6 Kalayci MU, Eroglu HE, Kubilay D, Soylu A, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U, Koca YS. The Effects of Methylene Blue on Adhesion Formation in a Rat Model of Experimental Peritonitis. Turkish J Trauma and Emergency Surg 17(3); 205-209, 2011.
 • 7 Eroglu F, Aslan U, Yavuz L, Ceylan B, Eroğlu E, Heybeli N. Comparision of The efficacy of SAPS II and MPM II Scoring Systems in Intensive Care Unit Mortality. Trakya Univ Tıp Fak Derg 27(2); 208-210, 2010.
 • 8 Eroglu F, Yavuz L, Ceylan BG, Yilmaz F, Eroglu E, Delibas N, Naziroglu M. New Volatile Anesthetic, Desflurane, Reduces Vitamin E Level in Blood of Operative Patients Via Oxidative Stress. Cell Biochemistry and Function 35(11); 5293-5300, 2010.
 • 9 Cerci, C., Eroglu, E., Sutcu, R., Celikbas, N., Kılbas, A. "Effects of Omentectomy on The Peritoneal Fibrinolytic System," Surgery Today, 38, 711-715 (2008).
 • 10 Yıldız, M., Çiçek, E., Gümüş, B.A., Çerçi, C., Çerçi, S., Eroğlu, E., Delibaş, N. "Oxidative Stres of Radioiodine Treatment in Patients with Hyperthyroidism," Turkish Journal Of Medical Scinces, 38(5), 405-408 (2008).
 • 11 Cerci C., Ergin C., Eroglu E., Agalar C., Agalar F., Cerci S., Bülbül M. "Effects of granulocyte-colony stimulating factor on peritoneal defense mechanisms and bacterial tranlocation after administration of systemic chemotherapy in rats." World J Gastroenterol, 2007; 13(18), 2596-9.
 • 12 Cerci C, Cerci SS, Eroglu E, Dede M, Kapucuoglu N, Yildiz M, Bulbul M. "Thyroid cancer in toxic and non-toxic multinodular goiter. J Postgrad Med, 2007; 53, 157-60.
 • 13 Tarhan, O., R., Eroglu, E., Sezer, T., et al. "Complications of tenckhoff catheter insertion via rectus muscle-splitting technique: Six-year experience and review of the literature," Türkiye Klikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27(1), 44-51 (2007).
 • 14 Alkan A, Eroglu F, Eroglu E, Ergin C, Cerci C, Alsancak G. "Protective effects of N-acetylcysteine and erdosteine on hemorrhagic shock-induced acute lung injury."Eur J Emerg Med, 2006;13, 281-5.
 • 15 Kilicoglu B, eroglu E, Kilicoglu SS, Kismet K, Eroglu F. "Effect of abdominal trauma on hemorrhagic shock-induced acute lung injury in rats." World J Gastroenterol, 2006; 12, 3593-6.
 • 16 Sutcu, R., Altuntas, I., Eroglu, E., Delibas, N. "Effects of Ischemia-Reperfusion On NMDA Receptor Subunits 2A And 2B Level In Rat Hippocampus," International Journal of Neuroscience, 115(3), 305-314(2005).
 • 17 Agalar, F., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, C., Tahran, O.R., Sari, M. "Staged Abdominal Repair (STAR) in the treatment of moderate to severe secondary peritonitis" World Journal of Surgery 29(2), 240-244 (2005).
 • 18 Delibas N., Doguc D.K., sutcu R., Eroglu E., Gokalp O. Effect of nicotine on hippocampal nicotinic acetylcholine alpha7 receptor and nmda receptor subunits 2A and 2B expression in young and old rats. International Journal of Neuroscience 115: 1151-63, 2005.
 • 19 Eroglu E, Eroglu F, Yavuz L, Agalar C, Agalar F. "The effect of colloidal fluid replacement on wound healing in an experimental sublethal hemorrhagic shock model" Eur J Emerg Med 2005; 12:282-4.
 • 20 Agalar C, Eroglu E, Sarı M, Sarı A, Daphan C, Agalar F. "The effect of G-CSF in an experimental MRSA graft infection in mice." J Invest Surg 2005; 18:227-31.
 • 21 Tuz, M., Eroglu, E., Dogru, H., Delibas, N., Tunc, B., Uygur, K. "The Effect Of Replacement Fluids And Normovolemic Haemodilution On The Survival Of Dorsal Skin Flaps In Rats," Clinical Otolaryngology 29, 80-83 (2004).
 • 22 Caglayan, F., Cakmak, M., Karadeniz, Y., Atasoy, P., Eroglu, E., Apan, A. "Effect Of Extratesticular Hematoma On Testicular Blood Flow And The Histology Of The Testis And Dartos Fascia: An Experimental Study," Urologica İnternationalis 72(3), 229-232 (2004).
 • 23 Eroglu, E., Agalar, F., Altuntas, I., Eroglu, F. "Effects Of Granulocyte-Colony Stimulating Factor On Wound Healing In A Mouse Model Of Burn Trauma," The Tohoku Journal of Experimental Medicine 204, 11-16 (2004).
 • 24 Eroglu, E., Irkkan, C., Ozsoy, M., Eroglu, F. "Phyllodes Tumor Of The Breast: Case Series Of 40 Patients," European journal of Gynaecology Oncology, 25(1), 123-125 (2004).
 • 25 Basak, P.Y., Eroglu, E., Altuntas, I., Agalar, F., Basak, K., Sutcu, R. "Comparision Of The Effects Of Tretinoin, Adapalene And Collagenase In An Experimental Model Of Wound Healing," European Journal of Dermatology 12(2), 145-148 (2002).
 • 26 Eroglu, F., Ucar, A., Eroglu, E., Tuz, M. "The Analgesic Effect Of EMLA Cream On Sore Throat Following Tracheal Intubation," The Pain Clinic 14(1), 85-88 (2002).
 • 27 Eroglu, E., Eroglu, F., Agalar, F., Altuntas, I., Sutcu, R., Ozbasar, D. "The Effect Of Lidocaine/Prilocaine Cream On An Experimental Wound Healing Model," European Journal of Emergency Medicine 8(3), 199-201 (2001).
 • 28 Heybeli, N., Eroglu, E., Sari, A., Cetin, M., Mumcu, E.F. "Effects Of Fluoride On Growth Plate And Bone Histopathology In Young Rats," Journal of Musculoskeletal Research 5(2), 123-130 (2001).
 • 29 Eroglu, E., Sari, A., Altuntas, I., Delibas, N., Candir, O., Agalar, F. "The Effect Of GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor) On Doxorubicin Induced Tissue Necrosis And Wound Healing," The Indian Journal of Cancer 37(4), 153-158 (2000).
 • 30 Eroglu, E., Oral, S., Unal, E., Kalaycı, M., Oksüz, O., Yilmaz, M. "Reducing Seroma Formation With Fibrin Glue In An Animal Mastectomy Model," European Journal of Surgical Oncology 2, 137-139 (1996).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Recurrent Eccrine Porocarcinoma: A Case Report. British Journal of Medicine and Medical Research.
 • 2 Paraganglioma of Carotid Body: A Case Report. British Journal of Medicine and Medical Research.
 • 3 Squamous Cell Carcinoma of Gallbladder: A Case Report. British Journal of Medicine and Medical Research.
 • 4 Urachal cyst case with painful mass locates at ileal mesentery. Case Reports in Surgery
 • 5 Pre-operative Arterial Embolization of Symptomatic Giant Hemangioma of the Liver. Kayan M., et al. Prague Medical Report
 • 6 Cerci, C., Cerci, Sureyya., Kumbul, K., Eroglu, E. "Internal Herniation of The Small Bowel Through The Mesodiverticular Band Formed by Meckel's Diverticulum," Case Rep Clin Pract Rev, 7, 180-182 (2006).
 • 7 Akcam, F.Z., Isler, M., Tahran, O.R., Eroglu, H.E. "Spontaneous Bacterial Peeritonitis Due To Hafnia Alvei In A Patient With Peritoneal Mesothelioma," Saudia Medical Journal, 26(1), 151-153 (2005).
 • 8 Kaya, H., Karci, M., Aydin A.R., Kose, S.A., Eroğlu, E., Ozbasar, D. "A Case For Mandatory Extraperitoneal Cesarean Section," Case Rep Clin Pract Rev, 1-3 (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cerci SS, Ozbek FM, Cerci C, Baykal B, Eroglu E, Baykal Z, Yildiz M, Saglam S, Yesildag A. Gallbladder Function and Dynamics of Bile Flow in Asymptomatic Gallstone Disease. World Journal of Gastroenterology 15(22); 2763-2767, 2009.
 • 2 Cerci, C., Eroglu, E., Dede, M., Ciris, M., Bulbul, M. "Polypoid Lesions of The Gallbladder Smaller Than 10 mm," The Turkish Journal of Gastroenterology, 19(2), 140-141 (2008).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Retroperitoneal Yumuşak Doku Sarkomunda Klinik Deneyimlerimiz. Medical Journal of Suleyman Demirel University
 • 2 Eroğlu, F., Eroğlu, E., Kılıçoğlu, B., Uçar, A. "Oksijen Tüpü Patlamasına Bağlı Bir Akciğer Hasarı Olgusu", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 12(5), 197-198 (2003).
 • 3 Akçakanat, A., Ağalar, F., Eroğlu, E., Eroğlu, F., Kılıçoğlu, B. " Mesh Clousure Of Abdomen In Treatment Of Colonic Pseudo-Obstruction: A Case Report", The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine 4(2), 36-37 (2002).
 • 4 Eroğlu, E., Eroğlu, F., Türker, A., Sarı, M. "Yirmibeş Yıl Sonra Fark Edilen İyatrojenik Diafragma Rüptürüne Bağlı Kolonik Obstrüksiyon Olgu Sunumu", İnsizyon 4, 229-231 (2001).
 • 5 Eroglu, F., Eroglu, E., Agalar, F., Özbaşar, D. "Editöre Mektup", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 28, 437-438 (2000).
 • 6 Kalaycı, M., Uğurluoğlu, C., Eroğlu, E., Bulak, H., Eraslan, H., Oral, S. "Memenin Primer Anjiosarkomu", Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15, 223-225 (1999).
 • 7 Bulak, H., Eroğlu, E., Kalaycı, M., Olcay, Y., Oral, S. "Malign İntestinal Schwannoma Vakası", Yeni Tıp Dergisi 16, 32-33 (1999).
 • 8 Bulak, H., Eroğlu, E., Sağlıcan, Y., Oral, S. "Pankreasın Solid Ve Papiller Epitelyal Neoplazmı (Olgu Sunumu)", Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 9, 41-45 (1998).
 • 9 Eroğlu, E., Öksüz, O., Yılmaz, M., Oral, S. "Sakrokoksigeal Kordoma: 13 Olgunun Sunumu", Ulusal Cerrahi Dergisi 3, 219-223 (1997).
 • 10 Eroğlu, E., Oral, S., Uluoğlu, Ö., Öksüz, O., Yılmaz, M. "Primer Yassı Hücreli Meme Karsinomu (Vaka Takdimi)", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 16, 230-232 (1996).
 • 11 Oral, S., Eroğlu, E., Yılmaz, M., Öksüz, O., Eke, S. "Primer Hipertiroidizm Ve Cerrahi Yaklaşım: Yedi Olgunun Takdimi Ve Literatür Taraması", Acta Oncologica Turcica 1-2, 44-48 (1996).
 • 12 Kalaycı, M., Eroğlu, E., Ünal, E., Adanalı, S., Oral, S. "Vaginal Yabancı Cisimler: Olgu Takdimi", Acta Oncologica Turcica 3-4, 159-160 (1996).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Akçakanat, A., Eroğlu, E., Ağalar, C., Ağalar, F., İbrişim, E. "Editöre Mektup: Safsata Mı? Bilimin Jandarması Mı?", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 713, 16-17, 2000.
 • 2 Eroğlu, E., Ağalar, F. "Taşra Üniversitesinden Mektup Var: "Deneysel Çalışma Ve Hayvan Laboratuvarının Kuruluşu", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 629, 16, 1999.
 • 3 Eroğlu, E., Ağalar, F. "Neden Deneysel Çalışma Yapılmalı ?", Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi 665, 15-16, 1999.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İntraabdominal Sepsis nedeniyle bogota bag uygulanmasında yaşın mortaliteye etkisi
 • 2 Gastrointestinal cerrahi sonrası gelişen wernicke ensefalopatisi.
 • 3 Nüks ekrin porokarsinoma: olgu sunumu.
 • 4 Senkron bilateral meme kanserinde cerrahi teknik tercihlerimiz.
 • 5 Stewart treves sendromu; olgu sunumu.
 • 6 Meme Kanserinde HIF-1 Alfa Ekspresyonu, Hormon Reseptör Durumu, HER-2, Ki-67, Histoloji ve Tümör FDG Tutulumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
 • 7 Zihni İ, Karaköse O, Özçelik KÇ, Pülat H, Bozkurt KK, Eroğlu HE. İnguinal Herni Kesesinde Endometriozis. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016 Antalya.
 • 8 Uğuz A, Çiriş İM, Eroğlu HE, Bozkurt KK, Çelikden SG. Pankreasta Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Patoloji ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02-06 Kasım 2016, Antalya.
 • 9 Akut Karın nedeniyle ameliyat edilen hastalarda Mannheim Peritonit İndeksinin intraabdominal basınç değerleri ile modifikasyonu ve prognoza etkisi; prospektif çalışma.
 • 10 Mide kanserli olguların geriye dönük incelenmesi.
 • 11 Sarkoidoz ve Kanser Birlikteliği: İki Olgu Sunumu. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi
 • 12 Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda CD24, CD44, CD133, ALDH1 İmmünhistokimyasal Ekspresyonunun Klinikopatolojik Parametreler ve Prognozla İlişkisi. 23. Ulusal Patoloji Kongresi
 • 13 Koca Y, Uğur M, Eroğlu E, Köroğlu M, Bülbül M. Sakrokoksigeal Kordoma Olgusunda Preoperatif Tümör Embolizasyonunun Tümörün Total Eksizyonu Üzerine Etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs, 2010 Ankara.
 • 14 Nayır E, Gökçe Ceylan B, Eroğlu HE, Bircan C, Kaya S, Gülmen Ş, Yavuz L, Eroğlu F. Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde G-CSF ce Beta-glukan’ın Akut Akciğer Hasarı Üzerine Etkileri. Tark 2010, 27-31 Ekim 2010 Antalya.
 • 15 Çoşkun, H.,Ş., Arslan, Ç., Eroğlu, E., Köroğlu, M., Bülbül, M. "Metastatik Gastrointstinal Stromal Tümörlü Hastada İmatinib Tedavisine Bağlı Psöriasis Benzeri Cilt Döküntüsü"XVI. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan, Antalya 2005.
 • 16 Çarıkçı, H.İ., Eroğlu, E., Antalyalı, Ö. "Stratejik-Çevresel Determinizm Perspektifinde Örgütsel Etkinlik: Stratejik Unsurlar ve Sistem Yaklaşımları Çerçevesinde Hastane Örgütleri" XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 12-14 Mayıs, İstanbul 2005.
 • 17 Okutan, H., Eroğlu, E., Karahan, N., Aydın, A., Tunç, B., Çandır, Ö., Kutsal, A. "Farklı Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinlerin (Dalteparin, Nadroparine, Enoxaparin) ve Standart Heparinin Rat Venöz Trombozis Modelinde Karşılaştırılması", Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Eylül 2004.
 • 18 Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Barut, İ., Doğru, U., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Multinoduler Guatr Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalarda Saptanan Tiroid Karsinomu İnsidensi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 19 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Çerçi, C., Yeşildal, S., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Genel Cerrahi Eğitiminde Öğrenci Tercihleri" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 20 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Eroğlu, E., Çelikbaş, B., Bülbül, M. "Mide Kanserli 75 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 21 Barut, İ., Çerçi, C., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Kumbul, K., Bülbül, M. "Kolorektal Kanserli 138 Olgunun Retrospektif Analizi" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 22 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Çerçi, C., Eroğlu, E., Doğru, U., Bülbül, M. "Tamamlayıcı Tiroidektomi Örneklerindeki Tiroid Kanseri İnsidansı" Ulusal Cerrahi Kongresi Mayıs 26-30, Antalya 2004.
 • 23 Kılıçoğlu, B., Eroğlu, E., Eroğlu, F., Serin, S. "Hemorajik Şok Modelinde Abdominal Travmanın Akut Akciğer Hasarına Etkileri", 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Eylül 20-21, Ankara 2003.
 • 24 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Doğru, U., Dede, M., Bülbül, M. "Laparoskopik Olarak Tanısı Konulan Ve Tedavi Edilen Kolelithiazisli Safra Kesesi Duplikasyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 25 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Akdeniz, Y., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Safra Kesesi Volvulusu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 26 Tarhan, Ö.R., Barut, İ., Dinelek, H., Eroğlu, E., Bülbül, M. "Atrial Fibrilasyona Bağlı Dalak İnfarktüsü", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 27 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Çiriş, M., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mezenterik Kiste Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 28 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Dinelek, H., Bülbül, M. "Erişkinde Nadir Bir Akut Batın Sebebi Olarak Primer Omentum Torsiyonu: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 29 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Doğru, U., Bülbül, M. "Strangüle Morgagni Hernisine Bağlı İntestinal Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Eylül 30-Ekim 5, Aydın 2003.
 • 30 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Bülbül, M. "Palpe Edilemeyen Meme Lezyonlarında İğne-Tel Lokalizasyonlu Eksizyonel Biyopsi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 31 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Akdeniz, Y., Bülbül, M. "Mastodinide Çeşitli Tedavi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 32 Barut, İ., Tarhan, Ö.R., Eroğlu, E., Öztürk, M., Dinelek, H., Bülbül, M. "Meme Ağrısı Şikayeti İle Başvuran 434 Kadın Hastanın Retrospektif Analizi: Meme Kanseri Sıklığının Değerlendirilmesi", VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ekim 16-19, Antalya 2003.
 • 33 Sarı, M., Eroğlu, E., Sarı, A., Ergin, Ç., Ağalar, C., Ağalar, F. "Splenektomi ve Femur Kırığının Bakteri Translokasyonuna ve Karaciğer Rejenerasyonuna Etkisi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 34 Ağalar, F., Eroğlu, E., Sarı, M., Ağalar, C. "APACHE>10 Olan Sekonder Peritonitte STAR Sonuçları: 39 Ardışık Olgunun İncelenmesi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 35 Sarı, M., Eroğlu, E., Ağalar, C., Eroğlu, F., Ağalar, F., Bülbül, M. "Geriatrik Hastalarda Abdominal Cerrahi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 36 Başak, P.B., Ağalar, F., Gültekin, F., Eroğlu, E., Altuntaş, İ., Ağalar, C. "Termal Yaralanma ve Melatoninin Flep Sahasındaki Yara İyileşmesine Etkisi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, Antalya 2002.
 • 37 Gürsoy, A., İşler, M., Oyar, O., Kılıçoğlu, B., Doğru, U., Eroğlu, E. "Kolon Grafisi Sırasında Spontan Gerçekleşen Baryumlu Portografi", 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 1-6, Antalya 2002.
 • 38 Heybeli, N., Varol, R., Eroğlu, E., Mumcu, E.F. "Gelişmekte Olan Sıçanlarda Femur Mekanik Özelliklerine Yüksek Doz Florürün Etkisi", XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ekim 24-29, Antalya 2001.
 • 39 Okutan, H., Yavuz, T., Eroğlu, E., Öcal, A., İbrişim, E., Kargı, A., Kutsal, A. "4 Farklı Cins Sütür Materyalinin (Polypropylene, Ti-Cron, Goretex, İpek) Rat Aortasındaki Doku Reaktivitelerinin Deneysel Olarak Kontrol Grubu İle Karşılaştırılması", 1.Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Ekim 19-23, Diyarbakır 2001.
 • 40 Çerçi, C., Agalar, C., Ergin, Ç., Eroğlu, E., Bülbül, M., Ünal, A., Ağalar, F. "İntraperitoneal Ve Sistemik Kemoterapi İle Birlikte Kullanılan G-CSFin Bakteri Translokasyonu Ve Periton Savunma Mekanizmaları Üzerine Etkisi", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 41 Eroğlu, E., Sarı, A., Altuntaş, İ., Sütçü, R., Çandır, Ö., Bülbül, M., Ağalar, F. "Deneysel Doxorubisin Kaçağı Modelinde Lokal GM-CSF Ve Cerrahi Debridman Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması", Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi Ekim 26-28, Antalya 2000.
 • 42 İşler, M., Eroğlu, E., Bahçeci, M., Ağalar, F., Sütçü, R., Eroğlu, F., Delibaş, N. "Sıçanlarda Etanol İle Uyarılan Gastritte Çeşitli Anti-Ülser İlaçların Mide Mukozalezyonları Ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisi", 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Ekim 3-8, Antalya 2000.
 • 43 Eroğlu, F., Türker, A., Eroğlu, E., Sarı, M. "25 Yıl Sonra Farkedilen Diyafragma Rüptürüne Bağlı İleus", TARK 2000, Ekim 25-29, Kuşadası 2000.
 • 44 Eroğlu, E., Ağalar, F., Akçakanat, A., Çetin, R., Bülbül, M. "1966-99 Yılları Arasında Www.Healthgate.Com@Da Meme Kanseri Başlığı Altındaki Yayınların İncelenmesi", V. Meme Hastalıkları Kongresi, Nisan 7-10, 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, 21, 1999.
 • 45 Eroğlu, E., Ağalar, F., Sarı, M., Çetin, R., Bülbül, M. "S.D.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Sağlık Personelinin Meme Kanserinde Tedavi Konusundaki Eğilimleri", V. Meme Hastalıkları Kongresi, Nisan 7-10, 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, 21, 1999.
 • 46 Çetin, M., Çetin, R., Eroğlu, E. "Isparta'da Mammografi İle İlgili Bilgi Düzeyinin Araştırılması", V. Meme Hastalıkları Kongresi, Nisan 7-10, 1999 İstanbul. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, 38, 1999.
 • 47 Eroğlu, E., Ağalar, F., Çetin, R., Akçakanat, A., Bülbül, M. "Index Medicus'da Kanser Başlığı Altında Ülkemize Ait Yayınların Analizi", XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 27- Mayıs 1, 1999 Antalya.
 • 48 Bulak, H., Eroğlu, E., Kalaycı, M., Üstün, İ., Yılmaz, M., Öksüz, O., Oral, S. "Meme Kanserlerinde Lenfatik Haritalamanın Güvenirliliği Nedir ?", XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 27- Mayıs 1, 1999 Antalya.
 • 49 Çetin, R., Ağalar, F., Eroğlu, E., Akçakanat, A., Bülbül, M., Ünal, A. "Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Aktiviteleriyle İlgili Görüşleri", Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Kasım 12-15, 1998 Ankara.
 • 50 Ağalar, F., Akçakanat, A., Çetin, R., Eroğlu, E., Bülbül, M., Ünal, A. "1968-1997 Yılları Arasında Türkiye'nin, İndex Medicus'taki Tıp Yayınları Konusundaki Aktivitesinin Www.Healthgate.Com@Da Araştırılması", Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Kasım 12-15, 1998 Ankara.
 • 51 Eroğlu, E., Öksüz, O., Yılmaz, M., Bulak, H., Türkmen, M., Oral, S. "İrrezektabl Primer Karaciğer Tümörlerinde İntraarteriyal Kemoterapi",XII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 23-26, 1997 Antalya
 • 52 Üstün, İ., Eroğlu, E., Öksüz, O., Kalaycı, M., Türkmen, M., Oral, S. "İleri Evre Baş-Boyun Tümörlerinde İntraarteriyal Kemoterapi", XII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 23-26, 1997 Antalya.
 • 53 Bulak, H., Eroğlu, E., Yılmaz, M., Öksüz, O., Eraslan, H., Oral, S. "Lokal İlerlemiş Ve Nüks Ekstremite Tümörlerinde İntraarteriyal Kemoterapi", XII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 23-26, 1997 Antalya.
 • 54 Kalaycı, M., Eroğlu, E., Yılmaz, M., Uzun, K., Uysal, B., Oral, S. "İntraarteriyal Kateterizasyon Ve Kemoterapi Komplikasyonları", XII. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 23-26, 1997 Antalya.
 • 55 Ünal, E., Eroğlu, E., Öksüz, O., Durak, İ., Bulak, H., Oral, S. "İskemik Fleplerin Canlılığının Korunmasında, Elektrik Stimülasyonunun Rolü Ve Serbest Oksijen Radikalleri Üzerine Etkisi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, 1996 Antalya.
 • 56 Oral, S., Eroğlu, E., Bülbül, D., Koçak, G., Öksüz, O., Yılmaz, M. "Malign Melanomada Prognostik Faktörler", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 29 - Haziran 2, 1995 Antalya.
 • 57 Oral, S., Eroğlu, E., Koçak, G., Bülbül, D., Öksüz, O., Yılmaz, M. "Malign Melanomada Cerrahi Yaklaşım", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 29 - Haziran 2, 1995 Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 2, 112, 1995.
 • 58 Oral, S., Eroğlu, E., Yılmaz, M., Çetin, R., Ünal, E., Üstün, İ. "Cystosarcoma Phyllodes; Memenin Benign Tümörü ?", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 29 - Haziran 2, 1995 Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 2, 60, 1995.
 • 59 Oral, S., Eroğlu, E., Öksüz, O., Yılmaz, M., Üstün, İ. "Sakrokoksigeal Kordoma: 13 Olgunun Takdimi", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 29 - Haziran 2, 1995 Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 2, 100, 1995.
 • 60 Oral, S., Eroğlu, E., Öksüz, O., Çetin, R., Yılmaz, M., Ünal, E. "Alt Dudak Kanserlerinde Suprahyoid Disseksiyonun Yeri", XI. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 29 - Haziran 2, 1995 Antalya. Türk Onkoloji Dergisi 2, 43, 1995.
 • 61 Eroğlu, E., Yıldırım, E., Altınyollar, H., Berberoğlu, U. "Erkek Meme Kanseri: 22 Yıllık Deneyim", Ulusal Meme hastalıkları Kongresi, Kasım 17-18, 1994 İstanbul.
 • 62 Eroğlu, E., Bakır, K., Berberoğlu, U. "Erkek Meme Kanseri Ve Jinekomasti Birlikteliği", X. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 3-7, 1993 İstanbul.
 • 63 Berberoğlu, U., Eroğlu, E., Bülbül, D., Koçak, G., Altınok, M. "Malign Melanomada Prognostik Etkenlerin Analizi", X. Ulusal Kanser Kongresi, Mayıs 3-7, 1993 İstanbul.
 • 64 Acinan, A., Boyacıyan, A., Çiftçi, G., Erim, Y., Eroğlu, E., Otuk, A., Kırış, T., Paker, M., Saruhan, G., Tuğlular, S., Türkoğlu, S., Zakaryan, K., Aytekin, H., Saylan, T. "Lepranın Endemik Olarak Bulunduğu Van'da Örnek Tarama Çalışmaları", 1. Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi Mayıs7, 1985 İstanbul.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kalayci MU, Eroglu HE, Soylu A, Kubilay D, Sancak B, Ugurluoglu C, Ercin U, Koca Y. An Assesment of The Effect of Ankaferde Blood Stopper on Haemostasis and Histopathological Score in Experimental Liver Injury. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13-17, 2009 Antalya-Turkey.
 • 2 Kalayci MU, Sancak B, Eroglu HE, Kubilay D, Ercin U, Bahar B, Ugurluoglu C, Koca Y. The Effect of Methylene Blue on TNF Alpha Levels in a Rat Peritonitis Model. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13-17, 2009 Antalya-Turkey.
 • 3 Kalayci MU, Kubilay D, Koca Y, Sancak B, Bahar B, Eroglu HE, Soylu A, Ugurluoglu C. Effect of Ankaferd Blood Stopper on Oxidative Stress in Experimental Liver Injury. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, May 13-17, 2009 Antalya-Turkey.
 • 4 Erten, H., Ozen, T., Yilmaz, H., Yildirim N.G., Carikci, I., Eroglu, E. "A Study To Evaluate The Satisfaction Of Admitted Patients About Nursing Care At Suleyman Demirel University Hospital", II. International Nursing Management Conference, November 5-7, Antalya 2003.
 • 5 Okutan, H., Eroglu, E., Karahan, N., Tunc, B., Candir, O., Kutsal, A. "Comparision Of Different Low Molecular Weight Heparins And Standard Heparin In A Rat Venous Thrombosis Model", 52nd International Congress of The European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10, İstanbul 2003.
 • 6 Adiloglu, A.K., Polat, M., Eroglu, E., Tunc, B., Ilhan, I., Alanoglu, G., Yorgancigil, H., Yavuz, T., Yavuz, S., Ozmen, S., Oktem, F., Tunc, E., Sezer, T., Meydan, D., Canatan, D. "Outcomes Of The Blood Bank And Transfusion Committee Practices In Süleyman Demirel University Hospital," VIII. European Congress of The International Society of Blood Transfusion, July 5-9, İstanbul 2003
 • 7 Agalar, F., Eroglu, E., Akcakanat, A., Tarhan, O.R., Eroglu, F., Agalar, C., Bulbul, M. "Staged Abdominal Relaparatomy (STAR) In The Treatment Of Patients Having Peritonitis With Apache II Score Of >9", X. Anniversary of Eurosurgery, Eurosurgery 2000, 20-24 June, İstanbul 2000.
 • 8 Eroglu, E., Eroğlu, F., Yavuz, L., Altuntas, I., Delibas, N., Agalar, C., Agalar, F. "The Effect Of Colloidal Fluid Replacement On Wound Healing In An Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock Model," Eurosurgery 2000, 20-24 June, İstanbul 2000.
 • 9 Eroglu, E., Yavuz, L., Eroğlu, F., Ergin, C., Turker, A., Agalar, C., Agalar, F. "Resuscitation With Modified Gelatin Causes Higher Bacterial Translocation In Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock," Eurosurgery 2000, 20-24 June, İstanbul 2000.
 • 10 Agalar, C., Eroglu, E., Sari, M., Sari, A., Agalar, F. "The Effect Of G-CSF And Teicoplanin In An Experimental MRSA Graft İnfection In Mice," Eurosurgery 2000, 20-24 June, İstanbul 2000.
 • 11 Okur, K., Agalar, C., Eroğlu, E., Ergin, C., Agalar, F. "Evidence That G-CSF Does Not Inhibit Bacterial Translocation In An Animal Model Of LPS055: B5 Endotoxemia", X. Anniversary of Eurosurgery, Eurosurgery 2000, 20-24 June, İstanbul 2000.
 • 12 Işler, M., Eroglu, E., Bahceci, M., Agalar, F., Sutcu, R., Eroğlu, F., Delibas, N. "Protective Effects Of Different Anti-Ulcer Drugs On Gastric Mucosal Injury And The Lipid Peroxidation In Ethanol-Induced Gastritis In Rats", 8th UEGW, Brussels 2000.
 • 13 Cerci, C., Agalar, C., Ergin, C., Eroglu, E., Bulbul, M., Agalar, F. "The Effects Of Systemic And Intraperitoneal Chemotherapy On Bacterial Translocation And Peritoneal Defence Mechanisms", Joint Meeting of The SIS-E and ESS, May 25-27, Nijmegan 2000.
 • 14 Eroglu, F., Eroglu, E., Ozbagi, T., Baran, O., Yavuz, L., Agalar, F. "The İnteractions Of Cytotoxic Agents Cisplatin And Bleomycin With Inhalation Agents Halothan And İsoflurane In An Animal Model", 21st Annual Meeting of the European Academy of Anaesthesiology, August 26-28, 1999 Budapest-Hungary.
 • 15 Tarhan, O., Akcakanat, A., Eroglu, E., Sarı, M., Agalar, F., Bulbul, M. "Missed Injuries: The Ongoing Challence". 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999 Lyons-France.
 • 16 Tarhan, O., Akcakanat, A., Eroglu, E., Agalar, F., Bulbul, M. "Cefoxitin 1g IV Prophylaxis In Acute Appendicitis". 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999 Lyons-France.
 • 17 Agalar, F., Akcakanat, A., Eroglu, E., Eroglu, F., Tarhan, O., Bulbul, M. "Staged Abdominal Relaparotomy (STAR) For Prohylaxis And Treatmant Of Abdominal Hypertension And Secondary Peritonitis", 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999 Lyons-France.
 • 18 Akcakanat, A., Agalar, F., Eroglu, E. "Mesh Closure Of Fascial In Treatment Of Colonic Pseudoobstruction", 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999 Lyons-France.
 • 19 Eroglu, E., Tarhan, O., Agalar, F., Akcakanat, A., Bulbul, M. "Ancient Turkish Bath Explosion", 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999 Lyons-France. The European Journal of Trauma and Emergecy Surgery 3, 17 (1999).
 • 20 Yavuz, L., Eroglu, F., Senturk, Z., Gokce, B., Eroglu, E. "Bilateral Pneumothorax With Missed Spinal Injuries Following Blunt Chest, Abdominal, And Cranial Trauma", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 21 Eroglu, F., Yavuz, L., Eroglu, E., Senturk, Z., Turker, A. "Refractory Alkolosis Developed After Cardiac Arrest: Apathetic Thyrotoxicosis", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 22 Eroglu, E., Berberoglu, U., Altinyollar, H. "Intraarterial Chemotherapy And Immunotherapy For Primary And Metastatic Tumours Of The Liver", XXIX. World Congress of the International College of Surgeons, November 13-16, 1994 London-UK.
 • 23 Eroglu, E., Berberoglu, U., Altinyollar, H., Ünal, E. "Intraarterial Chemotherapy For Locally Advanced And Recurrent Breast Cancer", VI. International Conference on Regional Cancer Treatment, July 12-14, 1993 Wiesbaden-Germany, Regional Cancer Treatment Suppl. 1, 19 (1993).
 • 24 Celen, O., Berberoglu, U., Eroglu, E., Camlibel, S. "Complications To Port-Catheter Systems In Regional Infusion Chemotherapy", VI. International Conference on Regional Cancer Treatment, July 12-14, 1993 Wiesbaden-Germany, Regional Cancer Treatment Suppl. 1, 10-11 (1993).
 • Doktora Tezi
 • 1 Mide Kanserli Olguların Geriye Dönük İncelenmesi, Dr. H. Erol Eroğlu, 2009, Isparta. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. Recep Çetin.
 • 2 "İntraarteriyal Kateterizasyon ve Kemoterapi" Ankara, 1995. Danışman: Op.Dr. Süleyman Oral
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ratlarda Mastektomi ve Aksiller Diseksiyon Sonrası Flep Fiksasyon Tekniği, Lokal Steril Talk, Fibrin Glue, Tetrasiklin ve Alkol İyot Uygulamalarının Postoperatif Seroma ve Yara İyileşmesine Etkilerinin Karşılaştırılması. Dr. Oktay Karaköse
 • 2 Dr. Sibel Yeşildal, Uzmanlık Tezi: Travma ve Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Erken ve Geç Resüstasyonun Yara Yeri Enfeksiyonu Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • 3 "Etanol ile Oluşturulan Deneysel Ülser Modelinde Omeprazol, Famotidin ve Trimetazidinin Koruyucu Etkinliklerinin Karşılaştırılması". Dr. Müçteba Öztürk, Tıpta Uzmanlık Tezi
 • 4 Kılıçoğlu, B. "Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Laparotomi, Omentektomi ve Splenektominin Akut Akçiğer Hasarı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001.
 • 5 Sarı, M. "Splenektomi ve Femur Kırığının Bakteri Translokasyonuna ve Karaciğer Rejenerasyonuna Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Desfluranın antioksidan etkinliğinin araştırılması", Münferit Araştırma, Proje Yöneticisi, 2002.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 DPT Projesi: Lazer Sinterleme Yönteminin Metal Tozundan Hızlı Protipleme Yapan Cihaz Tasarımı ve İmalatı, Proje Katılımcısı, No: 2003K121020-11, 2005-2008.
 • 2 Münferit Araştırma: Deneysel Omentektomi Modelinin Peritoneal Fibrinolitik Aktivite Üzerine Etkisi, Proje Katılımcısı, SDÜ No: 1198-M-05, 2005-2007.
 • 3 Münferit Araştırma: Anestezi ve Ameliyat Stresinin Ölçümünde Adrenalin ve Noradrenalin Düzeylerinin HPLC Yöntemiyle Ölçülmesi, Proje Katılımcısı, SDÜ No: 0577, 2002-2005.
 • 4 Alt Yapı Projesi: SDÜ Temiz enerji Evleri, Proje Katılımcısı, SDÜ No: 2004-105, 2004-2005.
 • 5 Münferit Araştırma: Amonyakla Oluşturulan Mide Mukoza Lezyonlarının Sulfasalazin ile İnhibe Edilmesinde Endojen PGE2’nin Rolü, Proje Katılımcısı, SDÜ No: 0480, 2001-2002.
 • 6 "Sütle Beslenmenin Beyin Dokusunu Sigaranın Toksik Etkilerine Karşı Koruyuculuğu", Tıpta Uzmanlık Tezi Proje Katılımcısı, 2001.
 • 7 "Genç Ve Yaşlı Hipocampuslerinde Antioksidan Enzim ve Geçiş Metal Seviyeleri ve Melatonin Etkisi", Münferit Araştırma, Proje Katılımcısı, 2001.
 • 8 "Akut Akciğer Hasarında N- Asetilsestenin ve Erdosteinin Akciğer Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi", Tıpta Uzmanlık Tezi, Proje Katılımcısı, 2001.
 • 9 "LMA Uygulamasında EMLA Kremin Postoperatif Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisinin Araştırılması", Münferit Araştırma, Proje Katılımcısı, 2001.
 • 10 "Sulfasalazin'in Amonyak İle Oluşturulan Mide Lezyonlarına Koruyucu Etkisi", Tıpta Uzmanlık Tezi, Proje Katılımcısı, 2001.
 • 11 "Venöz Trombosis Oluşturulan Ratlarda 3 Farklı Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Antiinflamatuvar ve Antitrombotik Etkilerinin Standart Heparinle ve Kontrol Grubu İle Deneysel Olarak Karşılaştırılması", Münferit Araştırma, Proje Katılımcısı, 2001.
 • 12 "Deneysel E Coli Endotoksemisinde G-CSF Tedavisinin Bakteri Transaklasyonu . TNF Alfa Seviyesi ve Serbest Oksijen Radikalleri Üzerine Etkisi", Tıpta Uzmanlık Tezi, Proje Katılımcısı, 1999.
 • 13 "İntraperitoncal ve Sistemik Kemoterapinin Bakteri Translokasyonu ve Periton Defans Mekanizmaları Üzerine Ekisi", Tıpta Uzmanlık Tezi, Proje Katılımcısı, 1998.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kamu Hastaneleri İdari ve Mali Sorunları Tartışma ve Çözüm Platformu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 22-23 Eylül 2006 / Isparta.
 • 2 ÇYDD 10. Gençlik Kurultayı Düzenleme Komitesi Üyesi 19-21 Mayıs 2006, Isparta
 • 3 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği, Ankara-2003.
 • 4 Uygulamalı Hücre Teknikleri Kursu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta-2003.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Atatürkçü Düşünce Topluluğu, 18 Mayıs 2010, Kıbrıs. Konuşmacı: Türkan Saylan ve Aydın Sorumluluğu.
 • 2 Türk Cerrahi Derneği Genel Cerrahide Performans Sistemi Çalıştayı, 26 Aralık 2010, Ankara. Konuşmacı: Üniversite Hastanelerinde Performans Hakkında Beklentiler ve Döner Sermaye Deneyimi.
 • 3 Atabey Meslek Yüksek Okulu, 18 Mart 2009, Isparta. Konuşmacı: Bilinmeyen Çanakkale.
 • 4 SDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 02 Nisan 2009, Isparta. Konuşmacı: Darwin ve Evrim Gerçeği.
 • 5 . Isparta Valiliği Sağlık Müdürlüğü, 17 Kasım 2009, Isparta. Konuşmacı: Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisi.
 • 6 SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 24 Kasım 2009, Isparta. Konuşmacı: Cumhuriyet ve Gönen Köy Enstitüsü.
 • 7 Gönen Meslek Yüksek Okulu, 10 Kasım 2008, Isparta. Konuşmacı: Bir Sembol Olarak Mustafa Kemal.
 • 8 Kamu Hastaneleri İdari ve Mali Sorunları Tartışma ve Çözüm Platformu, Panelist-Konuşmacı, 22-23 Eylül 2006 / Isparta.
 • 9 ÇYDD Alanya Yaz Gençlik Kampı'nda Konuşmacı 03-08 Temmuz 2006
 • 10 III. Yapıcı Okul Hastane İşbirliği (Workshop) Konuşmacısı, Isparta-2004.
 • 11 Osmanlı'da Siyaseten Katl: Arka Plan, Konuşma. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 23.12.2004
 • 12 Hastane Yönetim Platformu I, Deneyimler-Sorunlar-Çözümler, Oturum Başkanlığı, İzmir-2003.
 • 13 Onkoloji Hastaneleri Üzerine, Konuşmacı. SDÜ Mimarlık Fak. 22.02.2001
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Ulusal Cerrahi Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Tohoku Journal of Experimental Medicine
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi
 • 2 Dicle Tıp Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006-21 Nolu Makale
 • 4 Türkiye Klinikleri tıp Bilimleri Dergisi: GANGLIONEUROMA MIMICKING A RETROPERITONEAL SARCOMA : A REPORT OF A CASE RETROPERİTONEAL BÖLGEDE SARKOMU TAKLİT EDEN GANGLİONÖROMA OLGUSU
 • 5 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006-42 nolu makale
 • 6 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008-1 nolu makalenin
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Araştırma ve Uyggulama Hastaneleri Başmüdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Başhekim Yardımcısı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi/SDÜ 2001-2008
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Döner Sermaye İş. Müd. SDÜ 2004-2005
 • 2 Genel Sekreter Yardımcılığı, SDÜ Rektörlük, 2004-2005.
 • 3 Yönetim Kurulu Üyesi, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi/SDÜ 2002-Halen
 • 4 Araştırma Lab. Sorumlusu, Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuarı 2000-2003
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Üniversite Çalışanları Derneği Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı
 • 2 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyeliği
 • 3 Türk Tabipleri Birliği Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Acil Durum Yönetimi, SHMYO
Adrenal Bezler ve Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Akut Kolesistit ve Benign Safra Yolu Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Akut ve Kronik Pankreatit, Tıp Fak. Dönem IV
Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Cerrahide Yandaş Sorunlar, Tıp Fak. Dönem IV
Benign Meme Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Cerrahi Enfeksiyonların Patogenezi ve Antibiyotik Kullanımı, Tıp Fak. Dönem IV
Cerrahi Hastanın Moniterizasyonu, Tıp Fak. Dönem IV
Cerrahi Komplikasyonlar, Tıp Fak. Dönem IV
Cerrahi Onkoloji ve Tümör Belirleyicileri, Tıp Fak. Dönem IV
Cerrahide Sıvı-Elektrolit Dengesi, Bozuklukları ve Tedavisi, Tıp Fak. Dönem IV
Dalağın Cerrahi Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Ekip Çalışması, SHMYO
GİS Kanamaları, Tıp Fak. Dönem IV
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, SHMYO
Hastane Organizasyonları, SHMYO
Hastanelerde İdari ve Tıbbi Süreçler, SHMYO
Hemostaz ve Hemostaz Bozuklukları, Tıp Fak. Dönem IV
Kan Transfüzyonu ve Komplikasyonları, Tıp Fak. Dönem IV
Karaciğer Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Kolon ve Rektum Kanserleri, Tıp Fak. Dönem IV
Kolonun Benign Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Meme Kanseri ve Tedavisi, Tıp Fak. Dönem IV
Mide Kanseri ve Tedavisi, Tıp Fak. Dönem IV
Özofagus Kanseri ve Tedavisi, Tıp Fak. Dönem IV
Pankreas ve Periampuller Bölge Tümörleri
Pankreas ve Periampuller Bölge Tümörleri, Tıp Fak. Dönem IV
Paratiroid Hastalıkları, Tıp Fak. Dönem IV
Peptik Ulkus, Tıp Fak. Dönem IV
Peritonit ve İntraabdominal Enfeksiyonlar, Tıp Fak. Dönem IV
Portal Hipertansiyon, Tıp Fak. Dönem IV
Sağlık Ekonomisi, SHMYO
Sağlık Hizmet Sunucuları-Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, SHMYO
Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, SHMYO
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, SHMYO
Sağlık Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi, SHMYO
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci, SHMYO
Tiroid Kanserleri , Tıp Fak. Dönem IV
Transplantasyon, Tıp Fak. Dönem IV
Travmaya Metabolik ve Endokrin Yanıt, Tıp Fak. Dönem IV
Ülkemizde Sağlık Hizmetleri Organizasyonu, SHMYO
Yara İyileşmesi, Tıp Fak. Dönem IV
Yukarı çık