Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Füsun EROĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Füsun EROĞLU
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2112107
E-Posta fusuneroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 29.9.1989
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Ağrı tedavisi, Rejyonel anestezi, Yoğun Bakım 1. Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, Stratejik Hastane Yönetimi Kursu- 1998 (3 ay, toplam 48 saat). 2. Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu/Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Resüsitasyon Komitesi, 20 Ocak 2001 (İzmir). 3. Klinik Nütrisyon Temel Eğitim Kursu, KEPAN, Konya, 19 Nisan 2003. 4. İleri Yaşam Desteği Kursu/Resüsitasyon Derneği, 30 Kasım-1 Aralık 2003 (Antalya). 5. Total Nütrisyon Tedavisi Kursu, KEPAN, İzmir. 6. Yoğun Bakımda Pnömoni, Mezuniyet Sonrası Kursu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, 20-22 Eylül 2002. 7. Anestezi''de Santral ve Periferik Blok Uygulamaları, Rejyonel Anestezi Derneği ve Avrupa Rejyonel Anestezi Derneği, 15-18 Ocak 2004, Bursa. 8. Alt Ekstremite Blokları Workshop, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2002, 26-30 Ekim 2002. 9. Yoğun Bakımda Pnömoni, Mezuniyet Sonrası Kursu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, 20-22 Eylül 2002. 10. 9. Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, 04-08 Aralık 2006, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yer: SDÜ Tıp Fakültesi. 10. Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı, 24-28 Kasım 2008, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Eroğlu F, Eroğlu HE. Ratlarda Analjezi ve Anestezi, In: Küçük Deney Hayvanlarından Rat. Editör: Yücel O, Genç O. JCAM Kitap serisi, 2011; 1-8.
 • 2 Eroğlu, F. "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 39-62 (2009).
 • 3 Eroğlu, F. "Ameliyathane ve Temel Cerrahi Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 63-70 (2009).
 • 4 Eroğlu, F. "Sinir Sistemi Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 227-228 (2009).
 • 5 Eroğlu, F. "Dolaşım Sistemi Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 229-240 (2009).
 • 6 Eroğlu, F. "Duyu Organları Terimleri", In: Tıbbi Terminoloji, Editör: Mümin, P., ve Eroğlu, F. Fakülte Kitabevi, Isparta, Sayfa: 241-246 (2009).
 • 7 Eroğlu, F., ve Özyalçın N.S., "Adjuvan Analjezikler", Yaşlılık Çağı ve Ağrı, Editör: N. Süleyman Özyalçın, Nobel Tıp Kitapevi, Sayfa 161-181 (2003).
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sarı S, Eroğlu F, Fusco P, Atay T, Gökçe Ceylan B. Comparison of Anesthesia Quality for Arthroscopic Knee Surgery: Combined Sciatic Femoral Block and Unilateral Spinal Anesthesia. Artroskopik Diz Cerrahisi için Anestezi Kalitesinin Karşılaştırılması: Kombine Siyatik Femoral Blok ve Tek Taraflı Spinal Anestezi. Meandros Medical and Dental Journal 2015;16:59-66.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Ebru ÖNEM, Mümin POLAT, Tufan NAYIR, Füsun EROĞLU
 • 3 Şimşek, M., Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., ve Eroğlu, F. "Epidural Anestezide Profilaktik Oral Efedrinin ve Lokal Anestezik Solüsyona İlave Edilen Fentanilin Hemodinamik Sistem Üzerine Etkisi", S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 41(3): 1-7 (2008).
 • 4 Eroğlu, F., "Kemoterapi ve Anestezi", Sendrom Dergisi, 12(3), 99-102 (2000).
 • 5 Eroğlu, F., Baran, Ö., Top, G., ve Ertunç, N., "Midazolam-Ketamin Kombinasyonunun Nöromüsküler ve Kardiyovasküler Etkilerinin İncelenmesi", Anestezi Dergisi, 5(1), 28-32 (1997).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ceylan BG, Başaran C, Yağlı MA, Yıldırım MK, Eroğlu F, Altuntaş SH. Yüksek ve Düşük Volüm Lokal Anestetik Ajan Uygulamalarının Ultrasonografi Eşliğinde Gerçekleştirilen Aksiller Brakiyal Pleksus Bloğunda Etkilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2016;14(2):33-8.
 • 2 Ceylan BG, Topal M, Yıldırım MK, Osmanlıoğlu HÖ, Eroğlu F. Majör alt ekstremite cerrahisinde epidural yolla uygulanan levobupivakain ile bupivakainin peroperatif ve postoperatif stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Comparison of the effects of levobupivacaine and bupivacaine that administered through epidural route on peroperative and postoperative stressresponse in major lower limb surgery. SDÜ Tıp Fak Derg 2015;22(3):60-7.
 • 3 Eroğlu F, Yavuz L, Ulusan M, Gülmen Ş, Gökçe Ceylan B, Okutan H. Lung Protective Mechanical Ventilation Strategies in a Case of Mitral Valve Replacement Due to Thrombosis and Simultaneous Cesarean Section. Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi. 2011; 39(2): 89-94.
 • 4 Gokce Ceylan, B., Eroglu, F., Yavuz, L., Gulmen, S., Kutuk, S., Kumbul Doguc, D., Naziroglu, M., ve Vural, H. Effect of Different Anesthetic Techniques on Trace Elements: TIVA vs Inhalation Anesthesia. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011;39,(1):1-9.
 • 5 Ratlarda Etkili ve Güvenli Anestezi Metodları, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 8(1):49-54 (2010). Yavuz, L., Gökçe Ceylan B., ve Eroğlu, F.
 • 6 Genel Anestezi Altında Farkında Olma, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(2):136-41.Gökçe Ceylan, B., ve Eroğlu, F.
 • 7 Polat, M., Gökçe Ceylan, B., Alanoğlu, G., Eroğlu, F., ve Sipahi, T. "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Plazmaferez Uygulamaları", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16(4): 1-4 (2009
 • 8 Kara, I., Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., ve Eroğlu, F. "Preoperatif üç farklı yolla uygulanan lornoksikamın postoperatif analjezi üzerine etkisi-The effect of three different lornoxicam administration on postoperative analgesia", Ağrı Dergisi, 20(4): 23-9 (2008).
 • 9 Karahan, E., Eroğlu. F., Ceylan, B.G., Uçar A., ve Ergin, Ç., "Epidural Anestezide Bupivakain'e Artikain İlavesi Duyusal Blok Başlangıcını Hızlandırmaktadır" Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 32(3),193-9 (2004).
 • 10 Eroglu, E., ve Eroglu, F., "Diş hekimliğinde yeni bir lokal anestetik: Ropivakain" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 31-32 (2004).
 • 11 Yavuz, L., Eroğlu, F., Arslan, B.D., ve Oyar, O., "Zor Entübasyonun Öngörülmesinde Lateral Servikofasial Radyografinin Yeri" Türkiye Klinikleri, Anesteziyoloji Reanimasyon, 2 (2), 69-74 (2004).
 • 12 Yavuz, L., Eroglu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., ve Mumcu, E.F., "Geriatrik yaş grubunda çimentolu kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 10-14 (2004).
 • 13 Eroglu, F., Eroglu, E., Ozbagı, T., Sarı, A., ve Yavuz, L., "Cisplatin and Bleomycin Alter Organ Functions in an Animal Model of Halothane and Isoflurane Anaesthesia", 4(1): 8-13, 2003.
 • 14 Eroğlu, F., Ceylan, BG., "Yoğun Bakım Ünitesinde Toplam Kalite Yönetimi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Yoğun Bakım Dergisi, 9(2), 72-76(2003).
 • 15 Ceylan B.G., Eroğlu, F., ve Yavuz, L., "Epidural Anestezi Stresinde Kortizolün Rolü", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 7-8(2002).
 • 16 Top, G., ve Eroğlu, F., "Epidural Anestezide Artikain (%2) İle Bupivakainin (% 0.5) Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 29(1), 27-32 (2001).
 • 17 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Tosun, M., Sarı, A., ve Eroğlu, E. "Ratlarda Rektal Midazolam ve Ketamin Uygulamasının Rektal Mukoza Üzerine Etkileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 8(1), sayfa (2001).
 • 18 Yavuz, L., Eroglu, F., Uçar, A., Ceylan, BG., ve Özsoy, M., "Günübirlik Cerrahi ve Spinal Anestezi", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 8(4), 6-9 (2001).
 • 19 Eroğlu, F., Özmen, S., Aydın, C., ve Noyaner, A., "Yoğun Bakımda Hasta Sağlık Bakım Kalitesini Geliştirebilir miyiz?", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), 9-11 (2001).
 • 20 Özmen, S., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., "Perianal Bölge Cerrahisinde Anestezi ve Postoperatif Analjezi Amacıyla Saddle Blok Uygulaması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(2), 100-104 (2000).
 • 21 Özmen, S., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Kart, A., "Vaginal Doğum, Genel Anestezi ve Epidural Anestezi ile Seksiyo Ameliyatlarının MDA, GSH ve Kortizol Düzeylerine Etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(8), 399-403 (2000).
 • 22 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., ve Aydın, C., "Laparoskopik Kolesistektomide Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı Kusma Üzerine Etkileri", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7(1), 23-25 (2000).
 • 23 Eroğlu, F., ve Baran, Ö., "Farklı İndüksiyon Ajanları ile Atrakuryumun Allerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(9), 457-461 (2000).
 • 24 Eroğlu, F., ve Baran, Ö., "Non-Depolarizan Kas Gevşeticiler ile Hızlı Entübasyon", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(10), 516-520 (2000).
 • 25 Eroğlu, F., Baran, Ö., ve Ertunç, N., "Midazolam İndüksiyonunun Nöromüsküler ve Kardiyovasküler Etkilerinin Diğer İndüksiyon Ajanları ile Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 27(6), 287-292 (1999).
 • 26 Top, G., Baran, Ö., Eroğlu, F., Akaltan, A., ve Ertunç, N., "Postoperatif Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Profilaktik Ondansetrona Deksametazonun Etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24: 220-224 (1996).
 • 27 Baran, Ö., Ergeneci, A., Eroğlu, F., ve Ertunç, N., "Vekuronyumun Magnezyum Sülfat Ve "Priming Yöntemi" İle Kullanılmasının Entübasyon Zamanı, Kalitesi, Arter Basıncı Ve Kalp Atım Hızı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 23(9), 443-447 (1995).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sivaci, Remziye; Eroglu, Erol; Yavuz, Lutfi; Eroglu, Fusun; Sivaci, Yasar. Journal of Health Sciences 2.2 (2012): Does wound infi ltration of tramadol reduce postoperative pain in laparoscopic or open herniorrhaphy? Journal of Health Sciences www.jhsci.ba Volume 2, Number 2, September 2012
 • 2 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroglu, F., (...), Tarhan, O.R., Alaca, A. The effects of adjuvant therapies for sepsis on hepatic and renal function: A retrospective analysis of 108 ICU patients | [Sepsiste uygulanan destek tedavilerin karaciger ve böbrek fonksiyonlaridotlessna etkisinin degerlendirilmesi: Yogun bakidotlessmda 108 hastanidotlessn retrospektif analizi]
 • 3 “Comparison of the Efficacy of SAPS II and MPM II Scoring Systems in Intensive Care Unit Mortality; Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Üzerine SAPS II ve MPM II Skorlama Sistemlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010; 27(2):161-6. Eroglu, F., Aslan, Ü., Yavuz, L., Gokçe Ceylan, B., Eroğlu, E., ve Heybeli, N.
 • 4 "Evaluating the effects of adjuvant therapies applied in sepsis on hepatic and renal functions: Retrospective analysis of 108 patients in ICU" Turkish Journal of Medical Sciences. 2010; 40(6):949-57. Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroglu, F., Gulmen, S., Tarhan, O.R., Alaca, A.
 • 5 “The Effects of Related Factors on One and Two-Year Mortality for Hip-fractured Elderly Turkish Patients”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010, 27(2):127-31. Atay, T., Gokce Ceylan, B., Özmeriç, A., Eroglu, F., Yavuz, L., Heybeli, N., ve Baydar, ML.
 • 6 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan G, B., Eroglu, E., Delibas, N., ve Nazıroglu, M. "New Volatile Anesthetic, Desflurane, Reduces Vitamin E Level in Blood of Operative Patients via Oxidative Stress", Cell Biochem Funct 2010; 28: 211–216(2010).
 • 7 Gokce Ceylan, B., Yilmaz, F., Eroglu, F., Yavuz, L., Gulmen, S., ve Vural, H. "Oxidant and Antioxidant Activities of Different Anesthetic Techniques. Propofol versus Desflurane.", Saudi Medical Jornal, 30(3): 371-6 (2009).
 • 8 Yavuz, L., Eroglu, F., Ceylan, B.G., Ozsoy, H.M., ve Ozbasar, D., "High estradiol levels and depth of anaesthesia Prophylactic Effects of Systemic Oral Ephedrine in Spinal Anesthesia-induced Hypotension during Transurethral Prostatectomy", Clin Exp Obstet Gynecol, 34(1):31-4. (2007).
 • 9 Kilicoglu, B., Eroglu, E., Kilicoglu, S.S., Kismet, K., ve Eroglu, F., "Effect of Abdominal Trauma on Hemorrhagic Shock-Induced Acute Lung Injury in Rats", World J Gastroenterol, 14; 12(22): 3593-6 (2006).
 • 10 Alkan, A., Eroglu, F., Eroglu, E., Ergin, C., Cerci, C., ve Alsancak, G. "Protective Effects of N-Acetylcysteine and Erdosteine on Hemorrhagic Shock-induced Acute Lung Injury", European Journal of Emergency Medicine, 13(5): 281-5 (2006).
 • 11 Bosgelmez-Tinaz, G., Ulusoy, S., Aridogan, B,, Eroglu, F., ve Kaya, S., ''N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL) deficient Pseudomonas aeruginosa isolates from an intensive care unit'', Microbiol Res, 160(4): 399-403 (2005).
 • 12 Eroglu, E., Eroglu, F., Yavuz, L., Agalar, C., ve Agalar, F. "The Effect of Colloidal Fluid Replacement on Wound Healing in an Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock Model", European Journal of Emergency Medicine, 12(6): 282-4 (2005).
 • 13 Yavuz, L., Eroglu, F., ve Ozsoy M. "The Efficacy of Intravenous Versus Epidural Tramadol with patient-controlled analgesia (PCA) in Gynecologic Cancer Pain", European Journal of Gynaecological Oncology, 25(2), 215-218 (2004).
 • 14 Eroglu, E., Agalar, F., Altuntas, I., ve Eroglu, F. "Effects of Granulocyte-Colony Stimulating Factor on Wound Healing in a Mouse Model of Burn Trauma", The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 204(1), 11-16 (2004).
 • 15 Eroglu, E., Irkkan, C., Ozsoy, M., ve Eroglu, F., "Phyllodes Tumor of the Breast: Case Series of 40 Patients", European Journal of Gynaecological Oncology, 25(1), 123-125 (2004).
 • 16 Eroglu, E., Yavuz, L., Eroglu, F., Ergin, C., Agalar, C., ve Agalar, F., "Resuscitation with Modified Gelatin Causes Higher Bacterial Translocation in Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock", Clin Exp Obstet Gynecol, 31(3), 232-4 (2004).
 • 17 Eroglu, F., Yavuz, L., Ceylan, BG., Sevin, G., ve Soyupek, S., "Prophylactic Effects of Systemic Oral Ephedrine in Spinal Anesthesia-induced Hypotension during Transurethral Prostatectomy", Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 37(2), 145-50 (2003).
 • 18 Ozmen, S., Tuz, M., Eroglu, F., Uygur, K., ve Dogru, H., "The Efficacy of Peritonsillar Lidocaine Infiltration for Postoperative Pain Relief in the Immediate Postoperative Period After Pediatric Adenotonsillectomy", The Pain Clinic, 13(4), 339-342 (2002).
 • 19 Eroglu, F., Ucar, A., Eroglu, E., ve Tuz M., "The Analgesic Effect of EMLA Cream on Sore Throat Following Tracheal Intubation", The Pain Clinic, 14(1), 85-88 (2002).
 • 20 Eroglu, E., Eroglu, F., Agalar, F., Altuntas, I., Sutcu, R., ve Ozbasar, D. "The Effect of Lidocaine/Prilocaine Cream on an Experimental Wound Healing Model", European Journal of Emergency Medicine, 8(3): 199-201 (2001).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gülmen Ş, Gökçe Ceylan B, Eroğlu F, Okutan H. Üçüncü trimester gebelikte mitral kapak trombozu: olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013: 20(3)/108-110.
 • 2 Eroğlu F, Yavuz L, Ulusan M, Gülmen Ş, Gökçe Ceylan B, Okutan H. Lung Protective Mechanical Ventilation Strategies in a Case of Mitral Valve Replacement Due to Thrombosis and Simultaneous Cesarean Section. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):89-94.
 • 3 “Gastrointestinal ve Kardiyak Tutulumu Mevcut Progresif Sistemik Sklerozisli Kaşektik Olguda Kombine Femoral Siyatik Sinir Bloğu Uygulaması”, Ağrı Dergisi, 2010;22(4):165-9. Gökçe Ceylan, B., Sarı Ak, S., Özorak, Ö., Yavuz, L., ve Eroğlu, F.
 • 4 “Aktif Kömür Tedavisine Bağlı Akciğer Aspirasyonu”, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 16(2): 29-31 (2009). Eroğlu, F., Yavuz, L., Topal, M., Sarı Ak, S., ve Gökçe Ceylan, B.
 • 5 Eroglu, F., Yavuz, L., ve Uçar, A., "Multiple Organ Dysfunction Syndromes and Mechanic Ventilation", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1): 21-3 (2004).
 • 6 Yavuz, L., Eroglu, F., Uçar, A., ve Gökçe Ceylan, B. "İyatrojenik Kandida Sepsisi ve ARDS", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 2(2): 79-82 (2004).
 • 7 Yavuz, L., Eroglu, F., Senturk, Z., Gokce, B., ve Eroglu, E., "Künt Batın, Toraks Ve Kranial Travmada Bilateral Pnömotoraks Ve Geç fark edilmiş Spinal Yaralanma", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 31(10), 529-532 (2003).
 • 8 Özmen, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., Uçar, A., ve Ceylan Gökçe, B., "Hipotermi ve Bradikardi: Amitraz Zehirlenmesi", Yoğun Bakım Dergisi, 3(4), 264-267(2003).
 • 9 Eroğlu, F., ve Talu Köknel, G., "Kronik Ağrıda İntraspinal Analjezi: Bir Olgu Nedeniyle", Ağrı Dergisi, Ekim (2002).
 • 10 Eroglu, F., Yavuz, L., Eroglu, E., Ceylan, BG., "Refractory Alkalosis Developed After Cardiac Arrest: Apathetic Thyotoxicosis", SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 9(4), 6-8(2002).
 • 11 Top, G., ve Eroğlu, F., "Editöre Mektup", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 29(4), 189-190 (2001).
 • 12 Eroğlu, F., Eroğlu, E., Ağalar, F., ve Özbaşar, D., "Editöre Mektup", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 28(8), 437-438 (2000).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gokçe Ceylan, B., Yavuz, L., Baydar, CL., Tuz, M., Eroglu, F., Kiris, I., Akcam, FZ., Erdem, B. "Lemierre Syndrome: A Case of a Rarely Isolated Microorganism, Staphylococcus Auerus.", Medical Science Monitor, 15(3): CS58-61 (2009).
 • 2 Tuz, M., Eroglu, F., Dogru, H., Uygur, K., ve Yavuz, L. "Transient Locked-in Syndrome Resulting from Stellate Ganglion Block in the Treatment of Patients with Sudden Hearing Loss", Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 47(4): 485-7 (2003).
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 “Ekspiratuar Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu”, Kocatepe Tıp Dergisi, The Medical Journal of Kocatepe 9: 31-34 (2008). Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., Nayir, E., Gökçe Ceylan, B., ve Gül, F.
 • 2 “Pron Pozisyonda Laringeal Maske: İki Olgu Nedeniyle”, Kocatepe Tıp Dergisi, The Medical Journal of Kocatepe 9: 51-53 (2008). Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Tural, Ö., ve Eroğlu, F.
 • 3 Eroğlu, F., Eroğlu, E., Kılıçoğlu, B., ve Uçar, A., "Oksijen Tüpü Patlamasına Bağlı Bilateral Akciğer Hasarı", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 12(5), 197-198 (2003).
 • 4 Eroğlu, F., Özmen, S., Yavuz, L., Uçar, A., Gökçe, B., ve Altınbaş, A., "Genel Anestezi Altında Supin Pozisyondan Prone Pozisyona Geçişte Atrial Fibrilasyon: Olgu Sunumu", İnsizyon, 5(4), (2002).
 • 5 Akçakanat, A., Ağalar, F., Eroğlu, E., Eroğlu, F., ve Kılıçoğlu, B., "Mesh Closure of Abdomen in Treatment of Colonic Pseudo-obstruction: A Case Report", The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine, 4(2), 36-37 (2002).
 • 6 Eroğlu, E., Eroğlu, F., Türker, A., ve Sarı M., "Yirmibeş Yıl Sonra Fark Edilen İyatrojenik Diafragma Rüptürüne Bağlı Kolonik Obstrüksiyon: Olgu Sunumu", İnsizyon, 4(4), 229-231 (2001).
 • 7 Eroğlu, F., Heybeli, N., ve Özmen, S. "Severe Kyphoscoliosis and Spinal Anesthesia: Case Report", The Journal of Turkısh Spınal Surgery, 11(3-4), 71-74 (2000).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 21. Ulusal Toksikoloji Kongresi Sözlü Sunu Birinciliği
 • 2 Nayir E, Gökçe Ceylan, B., Eroğlu HE, Bircan S, Kaya K, Gülmen Ş, Yavuz, L., ve Eroğlu, F. “Kontrollü Hemorajik Şok Modelindde G-CSF ve BETA-GLUKAN’ın Akut Akciğer Hasarı Üzerine Etkileri”, 44. TARD Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Antalya, TARD Dergisi, 38; Ek Sayı: 1: 35
 • 3 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Osmanlıoğlu, Ö., Atılmış, P., ve Eroğlu F. "7 Günlük Total Parenteral Nütrisyonun Lökosit Formülasyonu ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi", 43. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2009, Antalya, TARD Dergisi, 34; Ek Sayı: 1: 192 (2009).
 • 4 Yavuz, L., Gökçe Ceylan, B., Yarıktaş, M., ve Eroğlu, F. "Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Yaşayan Karotis Kommunis Parçalanma Olgusu", 43. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2009, Antalya, TARD Dergisi, 34; Ek Sayı: 1: 192 (2009).
 • 5 Ceylan, B.G., Topal, M., Eroğlu, F., Kutluhan, S., ve Yavuz, L., ''İlk Atağında Kafa Çifti Tutulumu ile Seyreden Ağır Guillain-Barre Olgusu: Tedavide İmmunglobulin A ve M Kompleksinin Yeri'', 14 Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANKARA. s:47, (2008).
 • 6 Ceylan, B.G., Kaya, O., Kütük, S., Yavuz, L., ve Eroğlu F., ''Kurumumuz Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 2007 Yılı Hastane Enfeksiyonları'', 14 Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, ANKARA, s:53, 2008. (2008).
 • 7 Gökçe Ceylan, B., Sarı, S., Eroğlu, F., Yavuz, L., ve Savaş, Ç. "Laringeal Maske Anestezisi ile Başarılı Bir Konjenital Diafragma Herni Operasyonu Olgusu", 42. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2008, Antalya, TARD Dergisi, 34; Ek Sayı: 1: 192 (2008).
 • 8 Ceylan, B.G., Polat, M., Altınışık, U., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., ''Yoğun Bakım Ünitesinde Geriatrik Kronik Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Eritrosit Süspansiyonu Kullanımı'', 41. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2007, Antalya TARD Dergisi, 34;Ek Sayı: 1: 192 (2007).
 • 9 Ceylan, B.G., Topal, M., Atay, T., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., ''Majör Alt Ekstremite Cerrahisinde Epidural Levobupivalainin Nöroendokrin Yanıt Üzerine Etkisi'', 41. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2007, Antalya TARD Dergisi, 34;Ek Sayı:1:192 (2007).
 • 10 Polat, M., Ceylan, B.G., Alanoğlu, G., Eroğlu, F., ve Sipahi, T., ''Tedavi amaçlı Plazmaferes Uygulamaları'', 41. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2007, Antalya TARD Dergisi, 34; Ek Sayı:1:192 (2007).
 • 11 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Özorak, Ö., Eroğlu, F., ve Eroğlu, E., "Ağır Sepsis Tedavisinde Aktive Protein C'nin Mortaliteye Etkisi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs 2006, Antalya. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 4;(2): 68 (2006).
 • 12 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Baydar, Ç.L., Tüz, M., Eroğlu, F., Kiriş, İ., Akçam, Z., ve Erdem, B., "Lemierre Sendromu", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs 2006, Antalya. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 4;(2) :66 (2006).
 • 13 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Eroğlu, F., ve Tarhan, Ö.R., "Ağır Sepsis Olgularında IgG, IgM, IgA Kullanımının Morbidite ve Mortaliteye Etkisi", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs 2006, Antalya. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 4;(2): 68 (2006).
 • 14 Eroğlu, F., Aslan, Ü., Yavuz, L., ve Ceylan, B.G. "Yoğun Bakım Hastalarının Prognoz Değerlendirmesinde SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II) ve MPM II (Mortality Probability Models)' nin Etkinliğinin Araştırılması", 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Mayıs 2006, Antalya. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 4;(2):11 (2006).
 • 15 Ceylan, B.G., Yılmaz, F., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Şirin B., "Desfluranın Antioksidan Etkinliğinin Propofol ile Karşılaştırılması", 40. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2006, İstanbul. TARD Dergisi, 34; Ek Sayı:1:113 (2006).
 • 16 Eroğlu, F., Yavuz, L., Topal, M., ve Peker, T.T., "Aktif Karbon Tedavisine Bağlı Pulmoner Aspirasyon", 40. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2006, İstanbul. TARD Dergisi, 34; Ek Sayı:1:182 (2006).
 • 17 Ceylan, B.G., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., "Ağır Sepsis Olgularında Standart Antibiyoterapiye IgG, IgM, IgA Eklenmesinin Morbidite ve Mortaliteye Etkisi", 40. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2006, İstanbul. TARD Dergisi, 34;Ek Sayı:1:189 (2006).
 • 18 Yavuz, L., Ceylan, B.G., ve Eroğlu, F., "Ağır Sepsis Olgularında Konvansiyonel Yaklaşıma Aktive Protein C Eklenmesinin APACHE-II Skoru Üzerine Etkisi", 40. TARD Kongresi, 25-29 Ekim 2006, İstanbul. TARD Dergisi, 34;Ek Sayı:1:192 (2006).
 • 19 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., Albayrak, B., Altınışık, U., ve Görgülü A. "Serebral Anevrizma Cerrahisinde Esmololün Hemodinami Ve Stres Üzerine Etkisi", TARK 2005, s:104-105, Antalya.
 • 20 Ceylan, B.G., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Altınışık, U. "Fatal Bakir Sülfat Zehirlenmesi", TARK 2005, s: 2005, Antalya.
 • 21 Eroğlu, F., Yavuz, L., Ceylan, B.G., ve Tüz, M., "Künt Servikal Ve Kranial Travmaya Bağlı Multipl Kraniyal Sinir Yaralanması Ve Vokal Kord Paralizisi", TARK 2005, s:194, Antalya.
 • 22 Yavuz, L., Ceylan, B.G., Tural, Ö., ve Eroğlu, F., "Pron Pozisyonda Laringeal Maske: İki Olgu Nedeniyle", TARK 2005, s:84-85, Antalya.
 • 23 Kara, İ., Yavuz, L., Ceylan, B.G., ve Eroğlu, F., "Preemptif Lornoksikam Kullanımının Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi", TARK 2005, s:63, Antalya.
 • 24 Tınaz, G., Arıdoğan, B., Eroğlu, F., Ulusoy, S., ve Kaya, S., "Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında N-ACYL HOMOSERİNE LACTONE (AHL) Üretimi", 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, 2004, Ankara.
 • 25 Eroğlu, F., Yavuz, L., Yavuz, H., ve Gül, F., "Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu", TARK 2004, s:251-252 , 1-5 Aralık, 2004, Antalya.
 • 26 Şimşek, M., Yavuz, L., ve Eroğlu, F., "Epidural Anesteziye Bağlı Hipotansiyonda Profilaktik Oral Efedrinin Etkisi", TARK 2004, s:252 , 1-5 Aralık, 2004, Antalya.
 • 27 Yavuz, L., Eroğlu, F., Ceylan, B.G., Özbaşar, D., ve Özsoy, M., "Estradiol Seviyesinin Anestezi Derinliği Üzerine Etkisi", TARK 2004, s:262, 1-5 Aralık, 2004, Antalya.
 • 28 Er, N., Eroğlu, F., Yavuz, L., ve Ceylan, B.G., "Monitörize Hasta Bakımında Deksmedetomidin Kullanılmasının Hemodinami, Solunum Sistemi Ve Anksiyete Üzerine Etkileri", TARK 2004, s:242-243, 1-5 Aralık, 2004, Antalya.
 • 29 Kılıçoğlu, B., Eroğlu, E., Eroğlu, F., ve Kılıçoğlu Serin S., "Hemorajik Şok Modelinde Abdominal Travmanın Akut Akciğer Hasarına Etkileri", 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül, 2003, Ankara.
 • 30 Yavuz, L., Eroğlu, F., Aslan B.D., ve Uçar, A., "Zor Entübasyonun Radyolojik Değerlendirilmesi", TARK 2003, s: 11, 27 Kasım-1 Aralık, 2003, Antalya.
 • 31 Yavuz, L., Eroglu, F., Ceylan, B.G., Uçar, A., ve Mumcu E. F., "Geriatrik yaş grubunda sementli kalça protezi uygulamasının santral sıcaklık ve hemodinamik değişikliklere etkisi", TARK 2003, s: 58, 27 Kasım-1 Aralık, 2003, Antalya.
 • 32 Eroglu, F., Yavuz, L., Karaoğlan, İ., Noyaner, A., Hasdemir, S., ve Doğru, H., "Pediatrik tonsillektomi sonrası boğaz ağrısını önlemede EMLA kremin etkisi", TARK 2003, s:78, 27 Kasım-1 Aralık, 2003, Antalya.
 • 33 Peker Tuncer T., Erdoğan, A., Eroğlu, F., Aslan, B.D., Özmen, S., ve Yavuz, L., "Siklik antidepresan ilaç intoksikasyonlarında klinik yaklaşım", TARK 2003, s:136, 27 Kasım-1 Aralık, 2003, Antalya.
 • 34 Eroglu, F., Ceylan, B.G., Ergin, Ç., ve Özmen, S., "Yoğun Bakım Ünitesinde Toplam Kalite Yönetimi-Hemşire-Doktor İşbirliği", I. Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, 31 Ocak-3 Şubat, 2002, Trabzon.
 • 35 Sarı, M., Eroğlu, E., Ağalar, C., Eroğlu, F., Ağalar, F., ve Bülbül, M., "Geriatrik Hastalarda Abdominal Cerrahi", Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 15-19, 2002, Antalya.
 • 36 Eroğlu, F., Çubuk, E., Alsancak, G., ve Şen, S., "İdrarda Lidokain ve Prilokainin Sıvı Kromotografi ile Tayini", III. Ulusal Kromotografi Kongresi, Haziran 19-21, 2002, Isparta.
 • 37 Alkan, A., Eroğlu, F., Eroğlu, E., Ergin, Ç., ve Alsancak, G., "Akut Akciğer Hasarında Erdosteinin Koruyucu Etkisi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Kongresi 2002, 26-30 Ekim, 2002, Antalya.
 • 38 Eroğlu, F., Kerman, M., Uçar, A., Yavuz, L., ve Aydın, V., "Lumbar Disk Operasyonunda Epidural ile Genel Anestezinin Karşılaştırılması", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Kongresi 2002, 26-30 Ekim, 2002, Antalya.
 • 39 Tüz, M., Doğru, H., Eroğlu, F., Yarıktaş, M., ve Yasan, H., "Stellate Ganglion Blokajına Bağlı Geçici Locked in Sendromu", 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk-Yunan Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı, 22-26 Eylül, 2001, Antalya.
 • 40 Özmen, S., Yavuz, L., Aydın, C., Ceylan B.G., ve Eroğlu F., "Laparoskopik Kolesistektomide Granisetron ve Granisetron-Droperidol Kombinasyonunun POBK Üzerine Etkileri", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2001, s:128, 27-31 Ekim, 2001, Antalya.
 • 41 İşler, M., Eroğlu, E., Bahçeci, M., Ağalar, F., Sütçü, R., Eroğlu, F., ve Delibaş, N., "Sıçanlarda Etanol ile Uyarılan Gastritte Çeşitli Anti-Ülser İlaçların Mide Mukoza Lezyonları ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisi", 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ekim 3-8, 2000, Antalya.
 • 42 Eroğlu, F., Özmen, S., Karahan, E., ve Yavuz, L., "İleri Derecede Kifoskolyozda Spinal Anestezi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2000, Özet Kitapçığı, Ekim 25-29, 2000, Kuşadası, Aydın.
 • 43 Eroğlu, F., Türker, A., Eroğlu, E., ve Sarı, M., "25 Yıl Sonra Farkedilen Diyafragma Rüptürüne Bağlı İleus", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2000, Özet Kitapçığı, Ekim 25-29, 2000, Kuşadası, Aydın.
 • 44 Kerman, M., Kara, N., Dağtekin, A., Kaymaz, H., Turgut, T., ve Eroğlu, F., "İntra-Ekstra Kranial Meningiom", Türk Nöroloji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs 1999.
 • 45 Eroğlu, F., Yavuz, L., Gökçe, B., ve Altınbaş, A., "Supine Pozisyondan Prone Pozisyona Geçişte Oluşan Atrial Fibrilasyon", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 46 Yavuz, L., Eroğlu, F., Türker, A., ve Ağalar, C., "Laringoskop Bleydlerinin Temizlenmesi", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 47 Yavuz, L., Eroğlu, F., Türker, A., ve Gökçe, B., "İyatrojenik Kandida Sepsisi ve ARDS", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 48 Eroğlu, F., Yavuz, L., ve Ucar, A., "Endotrakeal Entübasyona Bağlı Boğaz Ağrısı Üzerine EMLA'nın Etkisi", XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27-31 Ekim 1999, Mersin.
 • 49 Eroğlu, F., Baran, Ö., ve Ertunç, N., "Midazolam İndüksiyonunun Nöromusküler ve Kardiyovasküler Etkilerinin Diğer İndüksiyon Ajanları ile Karşılaştırılması", XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29 Ekim 1996, İstanbul.
 • 50 Dikmen, S., Baran, Ö., Eroğlu, F., ve Ertunç, N., "Farklı Anestezi Tekniklerinin Vitamin B12 ve Folik Asit Üzerine Etkileri", XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 25-29 Ekim 1996, İstanbul.
 • 51 Eroğlu, F., Baran, Ö., Top, G., ve Ertunç, N., "Midazolam-Ketalar İndüksiyonun Nöromuskuler ve Kardiyovasküler Etkilerinin İncelenmesi", XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, Mersin.
 • 52 Top, G., Baran, Ö., Eroğlu, F., ve Ertunç N., "Postoperatif Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde Profilaktik Ondansetrona Deksametazonun Etkisi", XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, Mersin.
 • 53 Baran, Ö., Ergeneci, A., Eroğlu, F., ve Ertunç, N., "Vekuronyum, Atrakuryum, Pankuronyumun; Magnezyum Sülfat ve Priming Teknikle Kullanımının Entübasyon Zamanı, Entübasyon Kalitesi, Kan Basıncı ve Kalp Hızına Etkilerinin Karşılaştırılması", XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, Mersin.
 • 54 Ergeneci, A., Baran, Ö., Eroğlu, F., ve Ertunç, N., "Midazolam, Diazepam ve Tiopental ile Anestezi İndüksiyonunun; Nöromusküler, Kardiyovasküler Etkilerinin Karşılaştırılması", XXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 17-22 Ekim 1995, Mersin.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yağlı MA, Karabacak P, Ceylan BG, Saygın H, Eroğlu F. Hızlı Progresyon Gösteren İpsilateral Renal Agenezili Hastada Kolşisin İntoksikasyonu. Yarışma Sözlü Bildirisi: 21. Ulusal Toksikoloji Kongresi 13 Mayıs 2016, Isparta
 • 2 Duran ZT, Karabacak P, Gülsoy KY, Akdu H, Eroğlu F. Status Epileptikus Sonrasında Kardiyak Arrest: Bupropion İntoksikasyonu. Yarışma Sözlü Bildirisi: 21. Ulusal Toksikoloji Kongresi 13 Mayıs 2016, Isparta
 • 3 Okudan HU, Kara Y, Karabacak P, Eroğlu F, Yavuz L. Organofosfat İntoksikasyonunda Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Beyin Ödemi. 21. Ulusal Toksikoloji Kongresi 13 Mayıs 2016, Isparta
 • 4 Büyükvanlı B, Gökçe Ceylan B, Yavuz L, Eroğlu F, Kara Y. Kafeik asit Fenetil Ester (CAPE)’in Diazinonun yaptığı akciğer hasarı üzerinde koruyucu etkisinin araştırılması. 17. Ulusal yoğun Bakım Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya. S:36.
 • 5 Başaran C, Ceylan BG, Eroğlu F, Saygın H, Yavuz L. Ultrasonograf eşliğinde planlanan aksiller brakiyal pleksus bloğu tekniğinde düşük ve yüksek lokal anestetik volümmünün hemodinami, ağrı palyasyonu ve anestezi kalitesi üzerine etkisinin araştırılması. TARK 48. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. s:36.
 • 6 Çankaya Kara Y, Başaran C, Eroğlu F, Yağlı MA, Yavuz L. Ultrasonografi eşliğinde infraklavikuler blok deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara. s: 43.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Eroglu, F., Yavuz, L., Gokce Ceylan B., Yilmaz, F., Eroglu, E., Delibas, N. "The Investigation the Effect of Desfurane on Alpha-tocopherol Activity", 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, 2009, Isparta-TURKEY.
 • 2 Onem, E., Polat, M., Nayir T., ve Eroglu., F. "Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi-Identification of the Satisfaction Level of the Students Attending Isparta Vocational School of Healt Related Professions at SDU", 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Konya-TURKEY.
 • 3 Gokce Ceylan, B., Yavuz, L., Erdem, B., Bircan, A., ve Eroglu, F. "Lung Protective Mechanical Ventilation in Wegener's Granulomatosis", 17th Intensive Care Symposium, 8-9 May 2009, Istanbul-TURKEY.
 • 4 Ceylan, B.G., Sari, S., Ozorak, O., Yavuz, L., ve Eroglu F., ''Combined Sciatic-Femoral Nerve Block In A Patient With Progressive Systemic Sclerosis'', XXVII ESRA Annual Congress 2008, ITALY.
 • 5 Ceylan, B.G., Nayır, E., Ozorak, O., Yavuz, L., ve Eroglu F., ''Changes In Serum Electrolytes And Coagulation Tests In TUR-P Under Spinal Anaesthesia: Is Procedure Duration An Important Factor?'', XXVII ESRA Annual Congress 2008, ITALY.
 • 6 Eroglu, F., Yavuz, L., ve Çubuk Demiralay, E., "The Investigation of Plasma Level of Lidocaine/Prilocaine (EMLA CREAM) by HPLC Method", 2nd Blacksea Basın Conference on Analytic Chemistryi 2003, 14-17 Eylül, 2003, Istanbul-TURKEY.
 • 7 Eroglu, F., Ceylan, BG., Ergin, C., ve Ozmen S., "Bacterial Contamination and Inhalation Agents", Euroanaesthesia 2002, European Journal of Anaesthesiology, Vol 19, Supp 24, p: 25,2002, FRANCE.
 • 8 Eroğlu F., Ozmen S., Aydın C., ve Noyaner A., "Can We Improve The Health Care Quality of Patıent in ICU", 13. International Intensive Care Symposium, May 4-5, 2001, Istanbul-Turkey.
 • 9 Özmen, S., Eroğlu, F., Uçar, A., Ceylan Gökçe B. "A Case of Amitraz Poisoning", 13. International Intensive Care Symposium, May 4-5, 2001 Istanbul-Turkey.
 • 10 Ozmen S., Eroğlu F., Yavuz, L., ve Uçar, A., "Multiple Organ Dysfunction Syndrome and Mechanic Ventilation", 12th International Intensive Care Symposium, May 18-20, 2000 Istanbul-Turkey.
 • 11 Agalar, F., Eroglu, E., Akcakanat, A., Tarhan, O.R., Eroglu, F., Agalar, C., ve Bulbul, M., "Staged Abdominal Relaparotomy (STAR) in the Treatment of Patients Having Peritonitis with Apache II Score of > 9", Eurosurgery 2000, 20-24 June, Istanbul-Turkey, 2000.
 • 12 Eroglu, E., Eroglu, F., Yavuz, L., Altuntas, I., Delibas, N., Turker, A., Agalar, C., Bulbul, M., ve Agalar, F., "The Effect of Colloidal Fluid Replacement on Wound Healing in an Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock Model", Eurosurgery 2000, Istanbul. Proceedings Eurosurgery 2000, 155-159, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.
 • 13 Eroglu, E., Yavuz, L., Eroglu, F., Ergin, C., Turker, A., Agalar, C., ve Agalar, F, "Resuscitation with Modified Gelatin Causes Higher Bacterial Translocation in Experimental Sublethal Hemorrhagic Shock", Eurosurgery 2000, Istanbul Proceedings Eurosurgery 2000, 161-165, Monduzzi Editore, Bologna, 2000.
 • 14 Isler, M., Eroglu, E., Bahceci, M., Agalar, F,, Sutcu, R., Eroglu, F., ve Delibas, N., "Protective Effects of Different Anti-Ulcer Drugs on Gastric Mucosal Injury and The Lipid Peroxidation in Ethanol-Induced Gastritis in Rats", 8th UEGW, Brussels 2000. Endoscopy, Volume 32, Supplement 1, A 78, December 2000
 • 15 Eroglu, F., Eroglu, E., Ozbagı, T., Baran, O., Yavuz, L., ve Agalar, F., "The Interactions of Cytotoxic Agents Cisplatin and Bleomycin with Inhalation Anesthetic Agents Halothan and Isoflurane in an Animal Model", 21st Annual Meeting of the European Academy of Anaesthesiology, August 26-28, 1999, Budapest-Hungary. Anaesthesiology and Intensive Therapy Abstract Book, Vol. 29, Supplementum No 2, 1999.
 • 16 Agalar, F., Akcakanat, A., Eroglu, E., Eroglu, F., Tarhan, O., ve Bulbul, M., "Staged Abdominal Relaparotomy (STAR) for Prophylaxis and Treatment of Abdominal Hypertension and Secondary Peritonitis", 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, September 15-17, 1999, Lyon-France.
 • 17 Yavuz, L., Eroglu, F., Senturk, Z., Gokce, B., ve Eroglu, E., "Bilateral Pneumothorax with Missed Spinal Injuries Following Blunt Chest, Abdominal, and Cranial Trauma", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 18 Eroglu, F., Yavuz, L., Eroglu, E., Senturk, Z., ve Turker, A., "Refractory Alkalosis Developed After Cardiac Arrest: Apathetic Thyotoxicosis", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 19 Şentürk, Z., Gökçe, B., Yavuz, L., Eroğlu, F., ve Yaylı, G., "Hospital Acquired Infections in The Intensive Care Unit: Incidence of Methicilline Resistant Staphylococcus Aureus Infections", 11th International Intensive Care Symposium, May 14-15, 1999 Istanbul-Turkey.
 • 20 Eroglu, F., Yavuz, L., ve Gökçe, B., "Systemic Oral Ephedrine Effects on Postoperative Analgesia in Spinal Anaesthesia", 18th Annual ESRA Congress, 1999 Istanbul-Turkey. The International Monitor/Regional Anaesthesia and Pain Therapy Special Abstract Issue 1999; Vol. 11, No. 3 p:165.
 • 21 Turker, A., Şentürk, Z., Kaya, H., ve Eroğlu, F., "Preventive Pain Therapy with Tramadol: Intravenous or Epidural Tramadol for Postoperative Patient Controlled Analgesia", 18th Annual ESRA Congress, 1999, Istanbul-Turkey. The International Monitor /Regional Anaesthesia and Pain Therapy Special Abstract Issue 1999; Vol. 11, No. 3 p:173.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yıldırım MK, Orhan S, Karabacak P, Ceylan BG, Eroğlu F. VF/VT Storm: A rare Manifest of Brugada Syndrome. 20th International intensive care symposium, 8-9 Mayıs 2015, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 13, özel sayı 1 s: 102.
 • 2 Ceylan BG, Karabacak P, Saygın H, Demirel HF, Eroğlu F. Cardiac Arrest due to Pneumoperitoneum After Peg İnsertion in ALS Patient. 20th International intensive care symposium, 8-9 Mayıs 2015, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 13, özel sayı 1, s: 116.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Ratlarda, Neoadjuvan Amaçla Uygulanan Cisplatin ve Bleomisinin İnhalasyon Anesteziklerinden Halotan ve İzofluran ile Etkileşimlerinin Araştırılması", S.B. Ankara Onkoloji Hastanesi, 1997. Danışman: Dr. F. Nesrin Ertunç, S.B. Ankara Onkoloji Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Şefi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ulusan, M., “Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Epidural Volüm Uygulamasının Levobupivakain veya Bupivakain ile Yapılan Spinal Anesteziye Etkilerinin Karşılaştırılması”, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2011.
 • 2 Sarı Ak, S., "Alt Ekstremite Cerrahisinde Levobupivakain Kullanarak Kombine Siyatik-Femoral Bloğun Spinal Anestezi ile Karşılaştırılması", SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2009.
 • 3 Erdem, B., "Elektif Sezaryen Ameliyatlarinda Epidural Yoldan Uygulanan Levobupivakain ve Bupivakain'in Anne Hemodinamisi, Yenidoğan APGAR Skoru ve Kord Kan Gazı Parametreleri Üzerine Etkisi", SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2009.
 • 4 Alaca, A., ''Ağır Sepsis Olgularında Konvansiyonel Tedavi ile Bu Tedaviye Eklenen Aktive Protein C ve İmmünglobulin G, A ve M Kombinasyonunun Mortalite ve Kan Gazı Testleri Üzerine Etkisi'', SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2008.
 • 5 Er, N., Monitörize Hasta Bakımında Deksmedetomidin Kullanılmasının Hemodinami, Solunum Sistemi Ve Anksiyete Üzerine Etkileri", SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2004.
 • 6 Arslan, Ü., "Yoğun Bakim Hastalarının Prognoz Değerlendirmesinde Saps II (Simplified Acute Physiology Score II) Ve Mpm II (Mortality Probability Models)' nin Etkinliğinin Araştırılması", SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2006.
 • 7 Türker A., Akut Akciğer Hasarında N-asetilsistein ve Erdosteinin Akciğer Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2002.
 • 8 Karahan E., Epidural Anestezide % 2 Artikain ve %0.5 Bupivakain Kombinasyonun % 0.5 Bupivakain ile Karşılaştırılması, SDÜ Tıp Fakültesi, Isparta, 2000.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2301 M 10 Kontrollü Hemorajik Şok Modelinde Farklı Resüsitasyon Ajanlarının Akut Akciğer Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • 2 Epidural volüm uygulamasının levobupivakain veya bupivakain ile yapılan spinal anesteziye etkilerinin karşılaştırılması
 • 3 Kontollü Hemorajik Şok Modelinde Farklı Resüsitasyon Ajanlarının Akut Akciğer Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • 4 ''Alt ekstremite cerrahisinde levobupivakain kullanarak combine siyatik-femoral bloğun spinal anestezi ile karşılaştırılması'', Tıpta Uzmanlık Tezi, 1573, Proje Yöneticisi, 2007-2009.
 • 5 "Pediyatrik tonsillektomilerde postoperatif boğaz ağrısı üzerine EMLA kremin etkinliğinin araştırılması", Münferit Araştırma, 611, Proje Yöneticisi, 2002-2005.
 • 6 "Laringeal Maske Uygulamasında EMLA Kremin Postoperatif Boğaz Ağrısı Üzerine Etkisinin Araştırılması", Münferit Araştırma, 430, Proje Yöneticisi, 2001-2005.
 • 7 "Akut Akciğer Hasarında N-asetilsistein ve Erdosteinin Akciğer Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi", Tıpta Uzmanlık Tezi, 0376, Proje Yöneticisi, 2000-2002.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 1841-M-09 Kotrollü Hemorajik Şok Modelinde Oluşan Karaçiğer Ve BöbrekHasarının Antioksidan Sistem Ve Proinflamatuar Sitokinler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
 • 2 Anestezi ve Ameliyat stresinin ölçümünde adrenalin ve noradrenalin düzeylerinin HPLC yöntemi ile ölçülmesi, Münferit Araştırma, 577, Proje Yardımcısı, 2002-2006.
 • 3 "Desfluranın antioksidan etkinliğinin araştırılması", Münferit Araştırma, 637, Proje Yardımcısı, 2002-2006.
 • 4 "Erişkin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathane Altyapı Modernizasyon Projesi", Proje Yardımcısı, 2006-2009.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2nd International Liver Symposium, 20-22 May, 2009, Isparta-TURKEY.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Oturum Başkanlığı:“Karaciğer ve Kalp Transplantasyonunda Güncel Yaklaşımlar”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi/İzmir XIII. Sempozyumu, 07 Mayıs 2011, Crowne Plaza, Antalya.
 • 2 Oturum Başkanlığı TARK 2011 Sözlü Bildiriler
 • 3 Oturum Başkanlığı: “3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels”, 22-25 June 2010, SDU Isparta.
 • 4 Oturum Başkanlığı: “Günübirlik Anestezi Pratiğinde Yeni Gelişmeler”, ‘Ameliyathane dışı uygulamalar’, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi/İzmir XII. Sempozyumu, 13 Mart 2010, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Anemon Ege Sağlık Oteli, İzmir.
 • 5 Oturum Başkanlığı: “Sıvı Tedavisinde Yenilikler, Olgu Sunumları”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi/İzmir IV. Sempozyumu, 20 Ocak 2007, Anemon Hotels, İzmir.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TARK 2010 44. Ulusal Kongresi Geliştirme Kursu-16 Morbit Obez Hasta ve Anestezi
 • 2 TARD 2010 Kongresi Poster Değerlendirme jürisi
 • 3 TARD 2009 Kongresi Poster Değerlendirme jürisi.
 • 4 TARD 2009 Kongresi Bilimsel Değerlendirme Kurulu
 • 5 Sözlü Sunum: “Nöroanestezide Güncel Yaklaşımlar ve Yenilikler”, “Anestezi Yönüyle Spinal Cerrahide Yenilikler”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi Katkılarıyla VII. Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, Richmond Otel, Pamukkale, Denizli.
 • 6 TARD 2008 Kongresi Poster Değerlendirme jürisi.
 • 7 ''Anestezi Yönüyle Spinal Cerrahide Yenilikler'', Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi Katkılarıyla VII. Sempozyumu, 3 Mayıs 2008, Richmond Otel, Pamukkale, Denizli, Panelist.
 • 8 Lokal Düzenleme Komitesi: “Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Farkında Olma”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz ŞubesiIİzmir VIII. Sempozyumu, 21 Haziran 2008, SDÜ Konferans Salonu, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta MYO'na Konferans: İlk Yardım ve Acil Tedavi: İlk Yardım, 13 Mart 2008.
 • 2 Acil Tıp Eğitim Kursu, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 2008 Travmalı hastaya yaklaşım
 • 3 Oturum Başkanlığı:“Sıvı Tedavisinde Yenilikler, Olgu Sunumları”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ege-Akdeniz Şubesi/İzmir IV. Sempozyumu, 20 Ocak 2007, Anemon Hotels, İzmir.
 • 4 Acil Yardım Eğitimi Semineri: Erişkinde Temel Yaşam Desteği. SDÜ Ekonomi ve Yönetim Kulübü, SDÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 16 Aralık 2006.
 • 5 İlk Yardım ve KPR, Türk Dişhekimliği Birliği, Isparta Diş Hekimleri Odası, 24 Nisan 2003.
 • 6 Acil Tıp Eğitim Kursu (Eğitmen), SDÜ Tıp Fakültesi, 2003. Hava yolu açıklığının sağlanması
 • 7 Lokal Anestezikler, Kontrendikasyonlar ve İlk Yardım, Türk Dişhekimliği Birliği, Isparta Diş Hekimleri Odası, 08.06.2000.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 European Society of Regional Anaesthesiology (ESRA), 2007-
 • 2 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 2003-
 • 3 International Association For The Study of Pain (IASP), 2002-
 • 4 Yoğun Bakım Derneği, 2002 -
 • 5 European Society of Anaesthesiology (ESA) 2001-
 • 6 Türk Tabipler Birliği Isparta Şubesi, 1998-
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi YAŞAM Dergisi Editörlüğü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi YAŞAM Dergisi Editörlüğü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi YAŞAM Dergisi Editörlüğü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Tıbbi Terminoloji
 • 2 Mümin, P., ve Eroğlu, F. "Tıbbi Terminoloji", Fakülte Kitabevi, Isparta-2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 11120102-Anestezi uzmanlık öğrencilerinin eğitim süresinin zor entübasyon tarama testlerinin başarısında etkisi, Nobel Medicus
 • 2 2011-24916 MYXEDEMA COMA AFTER SURGICAL PROCEDURES. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 3 2011-23054 A trojan horse in intensive care unit: toxoplasma gondii, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 4 2010- 20902 Investigation of the relaxant effect mechanism of ketamine on normal and ovalbumin-induced asthma trachea in guinea pigs Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 5 2011-23015 Impact of volatile anesthetics on oxidative stress in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy for gallstones. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 ZINC PHOSPHIDE İLE MEYDANA GELEN BİR ZEHİRLENME VAKASI (OLGU SUNUMU),JCAM
 • 2 2009-11224 Postoperatif Analjezi Amaçlı İntramusküler Diklofenak ve İntravenöz Parasetamol Kullanımının Morfin Tüketimi ve Analjezi Kalitesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 3 2008-6112 Rokuronyumun enjeksiyon ağrısını önlemede prilokain kullanılabilir mi?Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 4 2008-8135 Diz Protezi Operasyonlarında Turnike ve Sementin Kardiyak Output Üzerine Etkileri: Spinal ve Genel Anestezinin Karşılaştırılması, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 5 2007-4768 Propofol enjeksiyon ağrisini önlemede % 5 dekstroz ile dilüe edilen deksmedetomidinin etkisi, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • 6 2007-5188 Sarkoidoza bağli vertebroplasti sirasinda gelişen kemik sement implantasyon sendromu. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE TROKAR YERİNE BUPİVAKAİN ENJEKSİYONUNUN POSTOPERATİF AĞRIYA ETKİSİ, Kocatepe Tıp Dergisi
 • 2 KÖPEKLERDE BUPİVAKAİN VE LEVOBUPİVAKAİNİN KARDİOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ, Kocatepe Tıp Dergisi
 • 3 Non-Invasive Ventilation Treatment of Severe Asthma with Acute Cardiogenic Pulmonary Oedema: Case Report Akut Kardiyojenik Pulmoner Ödem Gelişen Ağır Astımlı hastada Non- İnvaziv Ventilasyon ile Tedavi: Olgu Sunumu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • 4 Oxidative Stress in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy for Gallstones, Kocatepe Tıp Dergisi
 • 5 POSTOPERATİF ANALJEZİ AMAÇLI İNTRAMUSKÜLER DİKLOFENAK VE İNTRAVENÖZ PARASETAMOL KULLANIMININ MORFİN TÜKETİMİ VE ANALJEZİ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Kocatepe Tıp Dergisi
 • 6 Atrakuryuma Bağlı İntraoperatif Bronkospazm ve Hipoksi, Dicle Tıp Dergisi
 • 7 Subglottik Ring'e Bağlı Beklenmeyen Zor Entübasyon, Dicle Tıp Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü, 16.03.2007- 16.11.2009.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Ağustos 2010-halen.
 • 2 Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Nisan 2003 - Temmuz 2008.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, 08.03.2007 - 13.11.2009.
 • 4 Algoloji Bilim Dalı Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Nisan 2003 - Temmuz 2006.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Ağustos 2003 – Kasım 2003.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 University Os Pedale'de, L'quila/İtalya Orthopaedic Anesthesia Clinics'de bilimsel çalışmada bulunmak.
 • 2 İÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı
VERDİĞİ DERSLER
24-28 Mart 2008, SDÜ Tıp Fakültesi, Dönem 1, Probleme Dayalı Öğrenim.
Ağrı ve postoperatif analjezi, Tıp Fak. Dönem V
Ağrı ve postoperatif analjezi, Tıp Fak. Dönem V
Ağrı yolları ve postoperatif ağrı tedavisi (PCA), Tıp Fak. Dönem III
Ağrının Nörofizyolojisi, Tıp Fak. Dönem V
Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlık, Diş Hekimliği Doktora Dersi
Ameliyat öncesi değerlendirme ve hazırlık, Diş Hekimliği Doktora Dersi
Ameliyathanelerin havalandırılması ve temizliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Analjezikler, Analjezik Kullanım İlkeleri, Tıp Fak. Dönem V
Anestezi ve tarihçesi, Tıp Fak. Dönem III
Anestezide kullanılan ventilatörler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Anestezide kullanılan ventilatörler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
Anestezinin geçmişi, bugünü, geleceği, Sağlık Hizmetleri YO Anestezi Böl.
Anesteziye giriş, anestezinin tarihsel gelişimi, Diş Hekimliği Doktora Dersi
Anesteziyolojinin Tanımı ve Tarihçesi, Tıp Fak. Dönem V
Anesteziyolojinin uygulama alanları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Bir bölge hastanesinin sahip olması gereken minimal anestezi malzemeleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
Böbrek yetmezliğinin ilaç etkilerine etkisi, ilaç etkilerine hemodiyalizin etkisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Dental ve oral ağrılara yaklaşım, Diş Hekimliği Fak.
Düşük Akım Anestezisi, kapalı devre anestezisi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Genel Anestezi İlkeleri, Tıp Fak. Dönem V
Genel anestezi, Diş Hekimliği Doktora Dersi
Genel Anestezi, Diş Hekimliği Pedodonti AD
Geriatrik hastaya yaklaşım, Diş Hekimliği Fak.
Göz, KBB ameliyatlarında anestezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
İleri Yaşam Desteği - I, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
İleri Yaşam Desteği - II, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
İntravenöz anestezi, intravenöz anestetikleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
Kan basıncı ölçme uygulaması, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Kas gevşeticiler, Diş Hekimliği Fak Pedodonti AD
Kas gevşeticiler, Diş Hekimliği Fak.
Kortikosteroidler, Antibiyotikler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
Kronik Ağrıda Tedavi Yaklaşımları, Tıp Fak. Dönem V
Mental retarde hastalarda anestezi uygulaması, Diş Hekimliği Fak. Pedodonti AD
MSS İskelet kası gevşeticiler, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Oksijen ve karbondioksit, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Otonom sinir sistemi: Sempatik system, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Paranteral enjeksiyon uygulama, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Pediatrik anestezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Peroperatif sıvı verilmesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Postoperatif Ağrı ve Tedavisi, Tıp Fak. Dönem V
Preoperatif değerlendirme ve premedikasyon, Diş Hekimliği Fa.
Preoperatif değerlendirme ve premedikasyon, Diş Hekimliği Fak.
Preoperatif değerlendirme, Diş Hekimliği Fak.
Sedatif-Hipnotik ilaçlar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Solunum fizyolojisi, anestezinin etkileri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Solunum ve bloğun geri döndürülmesi, revers tekniği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Solunum Yolu Tıkanıklığı Belirtileri, Yardım Metodları, Heimlich Manevrası, Baş-Çene Pozisyonu, Sağlık Yüksek Okulu FTR Böl. Dönem IV
Temel Yaşam Desteği, Diş Hekimliği Fak.
Temel yaşam desteği, Diş Hekimliği Fak.
Travmalı hastaya yaklaşım ve Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri, Sağlık Yüksek Okulu FTR Böl. Dönem IV
Uyanma kriterleri, uyanma sonrası erken dönemde hasta takibi derleme, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Vücut ısısı, vücut ısısını almanın yöntemleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Böl.
Yaşam belirtileri, solunum, solunum alma teknikleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü
Yukarı çık