Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yasin TÜRKER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yasin TÜRKER
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta yasinturker@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - 31.7.2001
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Türker Y, Tibilli H. Dislipideminin Epidemiyolojisi. Lipid Bozuklukları ve Ateroskleroz. Akademi Uluslararası Yayıncılık. İstanbul 2014. ISBN:978-605-5013-04-2
 • 2 Turker Y. Abdominal Aortik Anevrizmaların Endovasküler Tamiri. İleri Girişimsel Kardiyoloji de İpuçları, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2014, ISBN:978-605-63524-8-5.
 • 3 Turker Y, Dislipidemi Çalışmaları, Kardiyolojide Büyük Çalışmalar 2012, Editör: Hakan Özhan, 2012, Bion Matbaacılık, İstanbul, ISBN: 978-605-87034-2-1.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M. Özaydın, Y. Türker, M. Demir. "Koroner Arter Hastalığı Tespit Edilen Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesi", Türk Kardiyoloji Dergisi 2007;10:116-120.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turker Y, Ongel K, Ozaydin M, Turker Y, Bas FY, Akkaya M. Mechanical prosthetic valve disease is related with an increase in depression and anxiety disorder. Med Glas (Zenica). 2015;12:86-92.
 • 2 Basar C, Beşli F, Keçebaş M, Kayapınar O, Turker Y. The effect of audio-visual education prior to coronary angiography on the state anxiety. Clin Case Rep Rev, 2015 doi: 10.15761/CCRR.1000159 Volume 1(8): 176-178.
 • 3 Yalcın S, Türker Y, Özhan H, Aslantaş Y, Türker Y, Ekinözü İ, Tibilli H, Karabacak A. Türk Erişkinlerde Patolojik Ekokardiyografi Bulgular: Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma. Konuralp Tıp Dergisi Konuralp Tıp Dergisi 2015;7(3):155-161.
 • 4 Karabacak A, Türker Y, Tibilli H, Türker Y, Albayrak S, Ekinözü İ, Yalcın S, Kayapınar O, Ozhan H. Türk Yetişkinlerinde Anormal EKG Bulguları: Bir Epidemiyolojik Gözlemsel Çalışma. Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(3):12-6
 • 5 Albayrak S, Çağlar O, Özhan H, Aslantaş Y, Ekinözü I, Türker Y. Meteorolojik Değişkenlerin Kardiyak Patoloji Kaynaklı Hastane Yatışlarına Etkisi. Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(3):17-20
 • 6 M. Kayan, M. Çetin, Y. Türker, Ö. Yılmaz, M. Munduz, S. Yaşar, M. Duymuş. Evaluation of atherosclerotic polaque, coronary stent and coronary by-pass grafts with 128-slice CT and technical optimization: our single center experiences. Eur J Gen Med 2012;9(1):14-21.
 • 7 Aydin M, Dumlu T, Alemdar R, Kayapinar O, Celbek G, Karabacak A, Turker Y, Kaya H, Ertas F, Atilgan Z. Correlation between the body fat composition and high sensitive C-reactive protein in Turkish adults. Endocr Regul. 2012 Jul;46(3):147-52.
 • 8 MELEN Investigators: Yusuf Aydin, Hakan Ozhan, Sinan Albayrak, Yasin Turker, Serkan Bulur, İsmail Erden, Fahri Halit Besir, Hilmi Demirin, Leyla Yilmaz Aydin, Suber Dikici, Ramazan Memisogullari, Davut Baltaci, Melih Engin Erkan, Mesut Erbas, Omer Yazgan, Cengiz Basar, Mesut Aydin, Recai Alemdar, Ahmet Kaya, Serkan Ordu, Onur Caglar, Talha Dumlu, Adem Gungor, Gokhan Celbek, Hayriye Ak Yildirim, Taner Uçgun, Sule Bulur, Emin Yanik, Fatih Canan, Ahmet Karabacak, Subhan Yalcin, Elif Önder, Osman Kayapinar, Ahmet Celer, Cemalettin Güneş, Yusuf Aslantas, İsmail Ekinozu, Hulya Coskun, Özlem Kudas, Sibel Yazgan, Ali Kutlucan Habip Cil, Enver Erbilen. MELEN Study: Rationale, Methodology and Basic Results. Eur J Gen Med 2011;8(4):308-313.
 • 9 Z. Küçüktepe, M. Özaydın, Y. Türker, E. Varol, D. Erdoğan, A. Doğan, H. Hiçyılmaz, Hüseyin Vural. ‘’İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17:19-25.
 • 10 M. Özaydın, Y. Türker. ‘’N-Asetil Sistein`İn Supraventriküler Taşikardi Ablasyonundan Sonra İndüklenen Atriyal Fibrilasyonun Neden Olduğu Atriyal Efektif Refrakter Periyod Kısalması Ve Klinik Takipte Orijinal Aritmi Nüksü Ve Atriyal Fibrilasyon Gelişme Sıklığı Üzerine Etkisi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16:15-18.
 • 11 Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar, M. Özgül, Y. Hoşcan, E. Varol, A. Doğan, D. Erdoğan. ‘’Mitral Valv Prolapsuslu Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16:19-23.
 • 12 Y. Türker, A. Doğan, M. Özaydın, A. İçli, D. Erdoğan. "ST Yükselmesiz Akut Koroner Sendromda Sorumlu Lezyon Ciddiyeti ile N-Terminal Pro-B-Tipi Natriüretik Peptit İlişkisi", Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2008;20:157-162.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karabacak A, Özhan H, Aslantaş Y, Ekinözü İ, Tıbıllı H, Türker Y, Albayrak. Alteplase İnfüzyonu ile Tedavi Edilen Protez Mitral Kapak Trombozu Olgusu. Konuralp Tıp Dergisi 2014;6(2):55-57.
 • 2 Mücahit Gür, Ali Kutlucan, Leyla Kutlucan, Hayati Kandiş, Yasin Türker, Leyla Yılmaz Aydın, Süber Dikici, Ertuğrul Kaya Congenital Long QT Syndrome Referred with Sudden Cardiac Arrest. Düzce Tıp Dergisi 2014;16(2):46-8
 • 3 Y Türker, M Özaydin. Intercoronary connections between the right coronary artery and left anterior descending coronary artery. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;20:33.
 • 4 Erden İ, Erden EC, Albayrak ES, Türker Y. Thrombus Formation on Angioplasty Equipment During Primary Percutaneous Coronary Intervention for Acute ST Elevation Myocardial Infarction Despite Intravenous Enoxaparin Use: Case Report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2013;25(1):14-6
 • 5 M. Özaydın, S. Akçay, Y. Türker, A.İçli. ‘’Göğse Futbol Topu Çarpması Sonrası Senkop Geçiren Atriyoventriküler Tam Blokun Eşlik Ettiği Hipertrofik Nonobstrüktif Kardiyomiyopatili Bir Olguda Takılabilir Kardiyoverter Defibrilatör Uygulaması’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19:174-177.
 • 6 Turker Y, Ozaydin M. Multifocal Atrial Tachycardia Secondary to Infusion of Dimenhydrinate. J Clin Exp Cardiolog 2012;3:210.
 • 7 Y. Türker, M. Özaydın, G. Acar, A. İçli. ‘’Egzersiz testi normal olan bir olguda ciddi ana koroner arter darlığının izlenmesi’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18:64-66.
 • 8 S. Bulur, H. Ozhan, ES Albayrak, Y. Türker. Comment on: Turkey's publication output in cardiovascular medicine declined in 2010 both in quantity and quality (Turk Kardiyol Dern Ars 2011;39:72-84). Turk Kardiyol Dern Ars. 2011;39:259.
 • 9 M. Kayan, M. Nazıroğlu, Y. Türker. ‘’Çocukta Metastaz Yapmamış Suprasellar Germinoma Olgusu’’, Gaziantep Tıp Dergisi, 2010;1:33-35.
 • 10 Y. Türker, M. Özaydın. ‘’Turner Sendromu Ve Tamponada Yol Açan Perikardiyal Efüzyon Birlikteliği: Olgu Sunumu’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17:25-27.
 • 11 Y. Türker, M. Özaydın. "Sol Ön İnen Arter Distalinde %100 Daralma Yapan Kas Bandı", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21:505-506.
 • 12 A. Doğan, Y. Türker, S Akçay. "Ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olan iskemik kalp hastalarında revaskülerizasyon: Yarar görecek hastaların belirlenmesi", MN Kardiyoloji 2009;16:280-8.
 • 13 M. Özaydın, Y. Türker. "Sol Ön İnen Arter Septal Dalında İzole Darlık ve Atriyoventriküler Tam Blok", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21:507-508.
 • 14 G. Acar, Ö. Dede, Y. Türker, S. Akçay, A. Altınbaş. “Koroner arter anevrizmalı hastaların anjiyografik ve klinik özellikleri: 52 hastanın retrospektif incelenmesi ve literatürün gözden geçirilmesi”, SDÜ Tıp Fak Dergisi 2008;15:1-5.
 • 15 Y. Türker, S. Akçay, A. Doğan, M. Özaydın, Ş. Tayyar. "Gebelikte ST-Segment Yükselmesiz Miyokard İnfarktüsü", Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2008;20:61-62.
 • 16 Y. Türker, M. Özaydın, D. Erdoğan. "Sol Sirkumfleks Arterin Obtus Marjinal Dalında Kas Bandı", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2008;20:61-62.
 • 17 A. Doğan, Y. Türker. "Renal Arter Darlığı: Tanı ve Tedavisi", Türk Kardiyol Dern Arş 2006;34, 447-456.
 • 18 M. Özgül, A. Doğan, E. İbrişim, Y. Türker. ‘’Nadir Bir Sistolik Klik Nedeni: Spontan Pnömotoraks’’, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2005;33:14-16.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Acar G, Turker Y. Delirium Tremens Is Associated with Increased Mortality in Acute Coronary Syndrome. Cardiology. 2016;133(2):122-3. doi: 10.1159/000440609.
 • 2 Erden İ, Türker Y. Author's reply. Anatol J Cardiol. 2015;15:511-2.
 • 3 Turker Y. Low prevalence of mitral valve prolapse in a population-based epidemiologic study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Sep;19(18):3331.
 • 4 Türker Y. Role of tirofiban with dual antiplatelet therapy in patients with STEMI undergoing primary PCI. Anatol J Cardiol. 2015 Nov;15(11):956.
 • 5 Turker Y, Tibilli H. Congenital Coronary artery fistula on Intercoronary Communication between Left Main and Diagonal Branch of the Left Anterior Descending Coronary Artery: an interesting case report. Rev Port Cardiol. 2014;33:51.e1-4.
 • 6 Ekinozu I, Aslantas Y, Tibilli H, Turker Y, Ozhan H. Acute coronary syndrome and sildenafil - coincidence or coexistence: Author reply. Am J Emerg Med. 2014;32:178-9.
 • 7 Besir FH, Turker Y, Turker Y, Onbas O. The Evaluation of Interrupted Aortic Arch with Magnetic Resonance Angiography. Rev Port Cardiol. 2014;33:741-2.
 • 8 Turker Y, Aslantas Y, Turker Y, Akkaya M, Ucgun T, Erkan ME. A novel indicator for assessment of mitral regurgitation severity: Pro-adrenomedullin. Int J Cardiol 2013;168:2998-3000.
 • 9 Ekinozu I, Aslantas Y, Tibilli H, Turker Y, Ozhan H. The relationship between acute coronary syndrome and sildenafil. Am J Emerg Med. 2013;31:1424.e1-3.
 • 10 Bulur S, Ozhan H, Turker Y, Bulur S. Infarct-related artery filled with thrombus cleared completely after tirofiban therapy. Postep Kardiol Inter. 2012;8:75-77.
 • 11 Ozhan H, Bulur S, Kayapınar O, Türker Y. Complete dissection of left anterior descending artery in a young woman after myocardial infarction. Postep Kardiol Inter 2012; 8, 3 (29): 258–260.
 • 12 Turker Y. Author reply. Postep Kardiol Inter 2012; 8, 4 (30): 363-364
 • 13 Türker Y, Kayan M, Munduz M, Yaşar S, Ozaydın M. Incidental multislice computed tomography finding of a congenital submitral ventricular aneurysm. Anadolu Kardiyol Derg. 2011;11:E16-7.
 • 14 Akçay S, Turker Y, Ozaydin M, Yucel H, Altinbaş A. ‘’Frequency of coronary artery ectasia among patients undergoing cardiac catheterization’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2010;10:191.
 • 15 Akkaya M, Turker Y, Ari H, Yilmaz M. ‘’Giant left atrial myxoma with dual blood supply accompanying significant coronary artery stenosis’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2010;10:E14-5.
 • 16 Ozaydin M, Turker Y, Peker O, Erdogan D, Varol E, Dogan A, Ibrisim E. ‘’Association between the use of non-antiarrhythmic drugs and postoperative atrial fibrillation’’, Int J Cardiol. 2010;144:304-6.
 • 17 Senol A, Isler M, Ozaydin M, Turker Y, Songur Y, Kockar MC. Acute myocardial infarction complicated by sudden cardiac arrest in a patient with ulserative colitis. Turk J Gastroenterol. 2010;21:477-9.
 • 18 Demir M, Kutlucan A, Sezer MT, Turker Y. ‘’Brain renin–angiotensin system: Is it important in dialysis patients?’’, NDT Plus. 2009;2:430-431.
 • 19 Dogan A, Turker Y, Ozaydin M, Acar G, Kahraman H. “Late in-stent coronary dissection in an elderly woman: an interesting case report”, Int J Cardiol. 2008;125:e25-6.
 • 20 Turker Y, Akçay S, Ozaydin M. ‘’An interesting case of coronary artery fistula: diagonal artery-, left circumflex artery- and right coronary artery to left ventricle fistulas’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:E10-1.
 • 21 Dogan A, Turker Y, Ozaydin M, Tuzun N. ‘’A complex congenital cardiovascular anomaly: persistence of left inferior and superior caval veins in conjunction with atrial and ventricular septal defects’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:166-8.
 • 22 Ozaydin M, Peker O, Erdogan D, Turker Y, Dogan A, Varol E. "N-acetylcysteine for the prevention of atrial fibrillation: beyond its antioxidant effect: Reply," Eur Heart J. 2008; 29:2823.
 • 23 Turker Y, Ozaydin M, Acar G. ‘’Left ventricular pseudoaneurysm accompanied by muscular bridge of the posterior descending coronary artery, ectasia of the right coronary artery and coronary artery disease’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2008;8:E30.
 • 24 Ozaydin M, Turker Y, Varol E. ‘’An unusual cause of unstable angina pectoris in a health technician: autophylebotomy’’, South Med J. 2007;100:612.
 • 25 Turker Y, Ozaydin M, Akçay S, Karabacak M, Yücel H. ’’Atrioventricular reciprocating tachycardia induced by electrical injury’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:454-5.
 • 26 Ozaydin M, Turker Y, Doğan A, Varol E, Aslan SM, Altinbaş A. ‘’An unusual cause of syncope: hyperthyroidism’’, Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:453-4.
 • 27 Acar G, Dogan A, Altinbas A, Turker Y. “Recurrent acute stent thrombosis associated with protein C and S deficiencies”, Int J Cardiovasc Imaging. 2006;22:333-7.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tibilli H, Türker Y. Dirençli Hipertansiyon Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve İlaçlar. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2015;8(2):26-30
 • 2 Türker Y, Türker Y. Obezite ve Kardiyovasküler Durumlar. Birinci Basamakta Obezite ve İlişkili Hastalıkların Yönetimi Özel Sayısı. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(3):39-45
 • 3 Aslantaş Y, Özhan H, Türker Y, Tibilli H, Ekinözü İ, Gür M. Düzce İlinde Majör İstenmeyen Olay Sıklık ve Karakteristiği 36 Ay Prospektif Takipli Melen Çalışması Sonuçları MN Kardiyoloji Dergisi 2013;20:170-174.
 • 4 Ş.Tayyar, M. Özaydın, Y. Türker, M. Özgül. "Koroner ektazi, Mitral darlığı ve Koroner Kas Bandı Birlikteliği: Olgu Sunumu" Ege Tıp Dergisi 2010;49:63-65.
 • 5 Y. Türker, A. Doğan. "Pulmoner Arteryel Hipertansiyon; Patofizyoloji, Tanı ve Tedavi", MN Kardiyoloji 2007;14, 272-281.
 • 6 M. Özaydın, İ. Akkuş, E. Varol, Y. Türker. "Sol Ön İnen Koroner Arterin Sağ Koroner Sinüsten Çıkışı, Sirkümfleks Arterin Oklüzyonu Ve Anevrizmatik Sağ Koroner Arterde Ciddi Darlık", Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007;19:159-160.
 • 7 Y. Türker, M. Özaydın. "Senkop Hastasına Yaklaşım", Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3:60-66.
 • 8 Y. Türker, M. Özaydın, D. Erdoğan. "Sol Ön İnen Arterin Septal Dalında Kas Bandı" Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2007;19:207-208.
 • 9 Y. Türker, A. Doğan, S. Akçay. Hipertrofik Kardiyomiyopati İle Birlikte Non-Koroner Sinüs Valsalvadan Orijin Alan Sağ Ve Sol Koronerler. MN-Kardiyoloji Dergisi 2007;14:123-125.
 • 10 . M. Özaydın, Y. Türker, E. Varol, A. Doğan, M. Demir, S.M. Aslan, A. Altınbaş ve S. Akçay. "Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi ", MN Kardiyoloji 2006;13:275-277.
 • 11 G. Acar, Y. Türker, S. Akçay, A. Doğan. “Rüptüre olmamış dev sol ventrikül psödoanevrizması”, MN Kardiyoloji 2005;12:128-30.
 • 12 G. Acar, Y. Türker, M. Demir, S. Akçay, A. Doğan. “Nadir bir koroner arter anomalisi: Dual sağ koroner arter”, MN Kardiyoloji 2005;12:206-7.
 • 13 G. Acar, SM. Aslan, Y. Türker, A. Altınbaş. “Kontrast madde nefropatisinin önlenmesi”, MN Kardiyoloji 2005;12:220-8.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Turker Y, Aslantas Y, Tibilli H. Congenital Coronary artery fistula on Intercoronary Communication between Left Main and Diagonal Branch of the Left Anterior Descending Coronary Artery: an interesting case report. 29. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 2013 İstanbul. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013, Supplementum 2, OS-51
 • 2 Türker Y, Kutlucan A, Demirin H, Aslantas Y, Bulur S, Tibilli H, Albayrak S, Turker Y, Arkan ME, Ozhan H. High sensitivity C-reactive protein is associated with metabolic syndrome. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, P-071.
 • 3 Icli A, Türker Y, Uysal BA, Aksoy F, Akif Arslan, Görgülü O, Akkaya M. Derin ven trombozunda ortalama trombosit hacmi pulmoner emboli prediktörü olabilir. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, P-084.
 • 4 Caglar SO, Ozhan H, Erden İ, Aslantas Y, Ekinözü İ, Bulur S, Türker Y. The relation between metorologic variables on hospitalization with cardiac causes. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, P-123.
 • 5 Türker Y, Aslantas Y, Aydin Y, Demirin H, Kutlucan A, Tibilli H, Turker Y, Ozhan H. Heart rate variability and heart rate recovery in patients with type 1 diabetes mellitus. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, P-143.
 • 6 Özaydın M, Kutlucan A, Köroğlu B, Türker Y, Arslan A, Uysal BA, Erdoğan D, Varol E, Doğan A. Hipertiroidide Görülen Atriyal Fibrilasyon İnflamasyon İle İlişkilidir. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, P-145.
 • 7 Akcay S, Türker Y, Icli A, Akaya M, Kisioglu AN, Dogan A, Altinbas A. The relationship between coronary artery ectasia and insulin. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, TP-004.
 • 8 Türker Y, Cil H, Demirin H, Ekinözü I, Aslantas Y, Tibilli H, Turker Y, Bulur S, Albayrak S, Arkan ME, Ozhan H. High sensitivity C-reactive protein is associated with diastolic dysfunction. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, TP-004.
 • 9 Türker Y, Besir FH, Demirin H, Turker Y, Arkan ME, Basar C, Ekinözü I, Ucgun T, Ozhan H. High sensitivity C-reactive protein is associated with carotid intima media thickness. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, TP-010.
 • 10 . Yucel H, Ozaydin M, Dogan A, Erdogan D, Turker Y, Ceyhan BM, Sutcu R. Plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine, nitric oxide and homocysteine in patients with slow coronary flow. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2012. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2012, Supplementum 2, S-130.
 • 11 Türker Y, Ongel K, Özaydın M, Türker Y, Kara S, Bas FY. Protez kapak hastalarında depresyon ile klinik ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkinin araştırılması. P 18. 7. Uluslar arası katılımlı Aile Hekimliği Kongresi. 2012 İstanbul.
 • 12 Türker Y, Ongel K, Özaydın M, Türker Y, Kara S, Bas FY. Protez kapak hastalarında depresyon ile antikoagülasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması. P 19. 7. Uluslar arası katılımlı Aile Hekimliği Kongresi. 2012 İstanbul.
 • 13 Türker Y, Ongel K, Özaydın M, Türker Y, Kara S, Bas FY. Protez kapak hastalarında anksiyete ile ilişkili sosyodemografik özellikler. P 20. 7. Uluslar arası katılımlı Aile Hekimliği Kongresi. 2012 İstanbul.
 • 14 Türker Y, Ongel K, Özaydın M, Türker Y, Kara S, Bas FY. Protez kapak hastalarında anksiyete ile antikoagülasyon kontrolü ve kanama arasındaki ilişkinin araştırılması. P 21. 7. Uluslar arası katılımlı Aile Hekimliği Kongresi. 2012 İstanbul.
 • 15 Y. Türker, M. Aydin, Y. Aslantas, M. Ozaydin, BA Uysal, H. Özhan, S. Bulur, İ. Erden, SA Albayrak. The Effect of Ramadan Fasting on Circadian Variation of Turkish Patients with Acute Myocardial Infarction. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, P-136.
 • 16 Özhan H, Demirin H, Aslantaş Y, Ekinözü İ, Uçgun T, Yıldırım H, Çağlar O, Türker Y, Alemdar R, Kayapınar O. Normal Range Of Mean Platelet Volume In Healthy Subjects: Insight From A Large Epidemiologic Study. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, P-051.
 • 17 Özhan H, Çil H, Türker Y, Alemdar R, Aydın M, Kaya A, Ordu S, Aslantaş Y, Çağlar O, Kayapınar O. Beş Yıllık Aile Hekimliği Uygulaması Olan Bir Bölgede Hipertansiyon Sıklığı Ve Kontrolü. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, P-052.
 • 18 Bulur S, Beşir FH, Yıldırım H, Türker Y, Başar C, Bulur Ş, Özhan H. Alkol Kullanan Türk Erişkinlerinde Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin İncelenmesi. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, P-056.
 • 19 Ozhan H, Albayrak S, Türker Y, Bulur S, Aydın M, Alemdar R, Ordu S, Kaya A, Altıntaş Y, Ekinözü İ. Prevalence And Associates Of Visceral Obesity Measured With Bioimpedance Analysis. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, S-068.
 • 20 Ozhan H, Besir FH, Albayrak S, Ordu S, Turker Y, Bulur S, Kaya A, Ekinözü İ, Caglar O, Aslantaş Y. Utility Of Bioelectrical Impedance Analysis In The Assessment Of Metabolic Syndrome. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2011. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2011, Supplementum 1, S-163.
 • 21 Kayan M, Munduz M, Turker Y, Yesildag A, Etli M, Ceylan E, Yasar S. Koroner arterlerin anomali varyasyonlarının 128-kesit BT ile değerlendirilmesi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2011. P-0498.
 • 22 M. Akkaya, Y. Türker, H. Arı, M. Yılmaz.’’ Kronik böbrek yetersizliği hastalarındahemodiyalizin sol ventrikül ve sağ ventrikül doku Doppler ekokardiyografi parametreleri üzerine etkisi’’, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 36, Supplementum 2, P 014.
 • 23 M. Akkaya, Y. Türker, H. Arı, M. Yılmaz. ‘’Diyastolik disfonksiyonu olan sinüs ritmindeki hastaların sol atriyal appendiks fonksiyonlarının öngörüsünde konvansiyonel ve doku Doppler ekokardiyografi parametreleri. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 2008. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 36, Supplementum 2, P 017.
 • 24 Y. Türker, A. Doğan, M. Özaydın, D. Erdoğan, A. Altınbaş, S. Akçay, S. Kaya, S. Önal. ‘’ST Segment Yükselmesiz Akut Koroner Sendrom Hastalarında Sorumlu Lezyon Kritikliği ile Trombin-Antitrombin III Kopleks İlişkisi’’, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 35, Supplementum 2, SB-112.
 • 25 Ö. Dede, A. Altınbaş, Y. Türker, A. Doğan, Ş. Tayyar, M. Özaydın. ‘’Koroner Arter Ektazili Olgularda Kronik Flor Maruziyetinin Araştırılması", XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 35, Supplementum 2, 1 P-141.
 • 26 A. Doğan, Y. Türker, M. Özaydın, M. Karabacak, S. Akçay, D. Erdoğan, A. Altınbaş. ‘’Erken Başvuran (?3 saat) ve Fibrinolitikle Tedavi Edilen Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Aspirin-Clopidogrel Kombinasyonunun Etkinliği’’, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 35, Supplementum 2, P-146.
 • 27 Y. Türker, A. Doğan, M. Özaydın, A. Altınbaş, D. Erdoğan, A. Arslan. ‘’ST Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlarda Sorumlu Lezyon Kritikliği ile Miyokard Hasarı Belirteçleri Arasındaki İlişkisi’’, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 35, Supplementum 2, P-157.
 • 28 G. Acar, SM. Aslan, Y. Türker, M. Özgül, S. Akçay, A. Altınbaş. “Hafif-orta düzeyde böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kontrast madde nefropatisini önlemede asetilsisteinin etkinliği”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 2005. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 33, P161.
 • 29 A. Doğan, Y. Türker, S. Akçay, M. Özaydnn, A. Altinbas, G. Acar, SM. Aslan. “ST yüksekliği olmayan akut koroner sendromlarda sorumlu lezyon kritikliği ile pro-BNP ilişkisi”, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 34, Supplementum 1, SB87.
 • 30 A. Doğan, N. Tüzün, Y. Türker, M. Özaydın, A. Altınbaş, S. Akçay, S.M. Aslan. ‘’Proteolitik ve inflamatuar belirteçlerin koroner ektazi ciddiyeti ile ilişkisi’’, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 34, Supplementum 1, SB-037.
 • 31 H. Kahraman, M. Özaydın, A. Doğan, SM. Aslan, E. Varol, Y. Türker, Ö. Dede, Ö. Gedikli, A. Altınbaş. ‘’İzole Koroner Arter Ektazisi Saptanan Olgularda Arkus Aortadan Çıkan Damarların Anjiyografik Olarak Değerlendirilmesi’’, XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 34, Supplementum 1, P-112.
 • 32 M. Demir, A. Kutlucan, Y. Türker, N Tunç N, MT Sezer. ‘’Renin anjiotensin sistem blokajı hemodiyaliz hastalarında inter-diyalik kilo alımını etkiler mi?’’, XXIII.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2006. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Cilt 16, Supplement 2, SS-023.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Turker Y, Kayapinar O, Demirin H, Eroz R, Kutlucan A, Turker Y, Basar C, Besli F, Ucgun T, Ozhan H, Bahadır A, Baltaci D. High sensitive CRP and sICAM-1 can predict Major Adverse Cardiovascular Events in a large Turkish Population Based (MELEN) Study. 20th Wonca Europe 2015 [P-1126].
 • 2 Turker Y, Ekinozu I, Aytekin S, Turker Y, Basar C, Baltaci D, Kaya E. Comparison of Changes in Anxiety and Depression Level between Dabigatran and Warfarin use in patients with Atrial Fibrillation Patients. 20th Wonca Europe 2015. [P-1136].
 • 3 Kahraman F, Doğan A, Aksoy F, Özaydın M, Türker Y, Erdoğan D, Varol E. Cardiovascular risk factors and one-year outcome in young patients with acute ST-elevation myocardial infarction. Anatol J Cardiol 2015; 15 (Suppl 1): 1-104. PP-195.
 • 4 Ekinözü I, Türker Y, Özhan H, Aslantaş Y, Kayapınar O, Tibilli H, Ermiş F. Echocardiography and electrocardiography measurments in the evaluation of a hypertensive patient at city of Düzce, Turkey. Anatol J Cardiol 2015; 15 (Suppl 1): 1-104. PP-066.
 • 5 Doğan A, Fatih Kahraman, Barkın II, Özaydın M, Aksoy F, Türker Y, Erdoğan D, Varol E. Thrombophilic state in young patients with first ST-elevation myocardial infarction Anatol J Cardiol 2015; 15 (Suppl 1): 1-104. PP-025
 • 6 Başar C, Beşli F, Türker Y, Ordu S. Myocardial performance index in patients with dipper and non-dipper hypertension Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165. PP-347.
 • 7 Doğan A, Aksoy F, Ersoy I, Arı H, Kahraman F, Arslan A, Özaydın M, Türker Y, Erdoğan D, Varol E. Risk factors for early myocardial infarction with ST segment elevation in the region of the lakes. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165. PP-170.
 • 8 Başar C, Özhan H, Albayrak S, Türker Y. Evaluation of transfer parameters of patients who consulted to our center with ST-elevation myocardial infarction. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165. PP-153.
 • 9 Beşli F, Basar C, Türker Y, Keçebaş M. Improve of myocardial performance index after cardioversion in atrial fibrillation. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165. PP-007.
 • 10 Ekinözü I, Başar C, Özhan H, Beşli F, Türker Y, Kayapinar O. The effect of audio-visual education given to patients prior to coronary angiography over state-trait anxiety. Anadolu Kardiyol Derg 2014; 14 (Suppl. 1): 1-165. OP-155
 • 11 İcli A, Altınbas A, Türker Y, Sütçü R, Akçay S, Yücel H, Görgülü O, Baş HA, Aksoy F, Uysal BA.The Beta-Fibrinogen 455 G/A Gene Polymorphism Associated with Coronary Artery Disease J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C71-C71. OP-158.
 • 12 İcli A, Erten N, Türker Y, Yücel H, Yasar E, Sütcü R, Akçay S, Arslan A, Aksoy F. The Role of (-675G/A) 4G/5G Polymorphism of the Plasminogen Activator Inhibitor-1 Gene on Atrial Fibrillation with Ischemic Stroke in Turkish Population. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C122-C122. PP-103.
 • 13 İcli A, Erten N, Türker Y, Akcay S, Yücel H, Yaşar E, Adalı MK, Sütcü R, Aksoy F. Association of the Factor V Leiden Mutation (1691G>A, Arg534Gln) with Ischemic Stroke in Nonvalvular Atrial Fibrillation in Turkish Population. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C140-C140. PP-151.
 • 14 Yücel H, Dogan A, Türker Y, İcli A, Akcay S, Ersoy I, Aksoy F, Sütcü R. Lack of Association between the Glu298Asp Polymorphism of Endothelial Nitric Oxide Synthase and Slow Coronary Flow. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C54-C55. OP-122.
 • 15 Yücel H, Dogan A, Türker Y, İcli A, Akcay S, Ersoy I, Uysal BA, Sütcü R. Evaluation of Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism (T-786 C) in Patients with Slow Coronary Flow. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C54-C54. OP-121.
 • 16 İcli A, Altınbas A, Türker Y, Sütcü R, Akcay S, Yücel H, Görgülü O, Bas HA, Aksoy F, Uysal BA. The Beta-Fibrinogen 455 G/A Gene Polymorphism Associated with Coronary Artery Disease.J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C71-C71.OP-120.
 • 17 Ozhan H, Albayrak S, Türker Y, Aslantas Y, Ekinözü I, Tıbıllı H. Predictors of Major Adverse Cardiovascular Events by Combining Clinical Data with Non-Invasive Screening Methods. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C112-C112. PP-078.
 • 18 Eroz R, Okur M, Bektas MS, Gulsen S, Bahadır A, Türker Y, Gunes C. Association between e-NOS gene Polymorphisms and Cardiac Anomaly in Children with Down Syndrome. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C39-C39. OP-086.
 • 19 Akcay S, Turker Y, Kobat MA, Cetin N, Bilge AR, Tezcan UK. Evaluation of Coronary Sinus Strain in Patients with Dipper and Non-Dipper Hypertension. J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C90-C90. PP-019.
 • 20 Turker Y, Ekinozu I, Aslantas Y, Turker Y, Akkaya M, Erkan ME. High Levels of High Sensitivity C-Reactive Protein and Uric Acid can Predict Disease Severity in Patients with Mitral Regurgitation. JACC, 2013 [PP-397].
 • 21 Yalcın S, Turker Y, Ozhan H, Aslantas Y, Türker Y, Ekinözü I, Tibilli H, Karabacak A. Pathologic Echocardiographic Findings In Turkish Adults: An Epidemiologic Observational Study JACC, 2013 [PP-081].
 • 22 Turker Y, Aslantas Y, Türker Y, Ucgun T, Akkaya M, Erkan ME. A Novel Indicator for Assessment of Mitral Regurgitation Severity: Pro-Adrenomedullin. JACC, 2013 [OP-175].
 • 23 Turker Y, Ozhan H, Yalcin S, Turker Y, Albayrak S, Basar C. The prevalence and clinical characteristics of mitral valve prolapse in a large population-based epidemiologic study. JACC, 2013 [OP-018].
 • 24 Karabacak A, Turker Y, Tibilli H, Türker Y, Albayrak S, Ekinözü İ, Yalcın S, Ozhan H. Abnormal ECG Findings In Turkish Adults: An Epidemiologic Observational Study. JACC, 2013 [OP-015].
 • 25 Icli A, Altınbas A, Turker Y, Akcay S, Yucel H, Aksoy F, Sutcu R, Uysal BA. Evaluation Of Lymphotoxin-Alpha C804a Gene Polymorphisms In Patients With Isole Coronary Artery Ectasia. International Journal of Cardiology 163S1 (2013) S81–S211. PP-104.
 • 26 İçli, A., Altınbaş, A., Türker, Y., Yücel, H., Akçay, S., Sütcü, R., Aksoy, F. Evaluation Of Lymphotoxin-Alpha C804a Gene Polymorphisms In Patients With Coronary Heart Disease.International Journal Of Cardiology, 2013;163(3), S123. PP-105
 • 27 Icli A, Altınbas A, Turker Y, Yucel H, Akcay S, Aksoy F, Ersoy I, Sutcu R. The Relationship Between Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism (T-786 C) And Isole Coronary Artery Ectasia. / International Journal of Cardiology 163S1 (2013) S1–S79. OP-067.
 • 28 Icli A, Altınbas A, Turker Y, Yucel H, Akcay S, Aksoy F, Ersoy I, Sutcu R. The Relationship Between Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism (T-786 C) And Isole Coronary Artery Ectasia. / International Journal of Cardiology 163S1 (2013) S1–S79. OP-067.
 • 29 Yücel, H., Dogan, A., Içli, A., Türker, Y., Arslan, A., Kahraman, F. The Relationship Between ?-Fibrinogen- 455 G> A Gene Polymorphism And Slow Coronary Flow. International Journal Of Cardiology, 2013. 163(3), OP-063.
 • 30 Yücel, H., Dogan, A., İçli, A., Türker, Y., Akçay, S.,Uysal, B. A. Apolipoprotein E Gene Polymorphism In Slow Coronary Flow. International Journal Of Cardiology, 2013; 163(3), S121. Pp-100.
 • 31 İçli, A., Altınbaş, A., Tayyar, Ş., Yücel, H., Türker, Y., Akçay, S., Arslan, A. Endothelial Nitric Oxide Synthase Glu298asp (G894t) Gene Polymorphism In Patients With Coronary Artery Disease. International Journal Of Cardiology, 2013;163(3), OP-019.
 • 32 İçli, A., Altınbaş, A., Türker, Y., Yücel, H., Aksoy, F., Ersoy, İ., Arslan, A. Pp-107 Human Platelet Alloantigens Hpa-1 Polymorphisms Associated With Coronary Artery Disease.International Journal Of Cardiology, 2013. 163(3), PP-107.
 • 33 Yücel, H., Dogan, A., Içli, A., Türker, Y., Uysal, B. A., Baş, H. A. . Lack Of Relationship Between Apo B Gene Polymorphisms And Slow Coronary Flow. International Journal Of Cardiology, 2013;163(3), S121. PP-099
 • 34 Içli A, Altınbaş A, Yücel H, Türker Y, Tayyar Ş, Aksoy F, Sütçü R. T-786 C Polymorphism Of The Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Is Associated With Coronary Artery Disease. International Journal Of Cardiology, 2013. S120-S121. PP-098.
 • 35 Icli A, Turker Y, Yucel, Arslan A, Aksoy F, Uysal BA, Ersoy I, Altınbas A. The Apolipoprotein B R3500q Gene Polymorphisms Are Not Associated With Coronary Artery Ectasia. International Journal of Cardiology, 2013. 163S1 S81–S211. PP-096.
 • 36 Icli A, Aksoy F, Yucel H, Turker Y, Sutcu R, Uysal BA, Bas H, Altınbas A. Angiotensin-Converting Enzyme Insertion/Deletion Polymorphism As The Genetic Predisposition Of Coronary Artery Disease. International Journal of Cardiology, 2013. 163S1 S81–S211. PP-095.
 • 37 İçli A, Altınbaş A, Yücel H, Aksoy F, Uysal BA, Türker Y, Ersoy,I. Association Between Angiotensin-Converting Enzyme Insertion/Deletion Gene Polymorphism And Coronary Artery Ectasia." International Journal of Cardiology163.3 (2013): S119. PP-094
 • 38 Bulur S, Albayrak M, Bulur S, Keskin F, Kose SA, Aslantas Y, Ayaz M, Turker Y, Ozhan H. Effect of Combined Oral Contraceptive Use on Platelet Volume in Women at Reproduvtive Age. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Turkey 2012. The Heart Surgery Forum Volume 15, Supplement 1, PP-446.
 • 39 Cil H, Bulur S, Turker Y, Kaya A, Alemdar R, Karabacak A, Aslantaş Y, Ekinözü I, Albayrak E S, Ozhan H. Impact of Body Mass Index on Left Ventricular Diastolic Dysfunction. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Turkey 2012. The Heart Surgery Forum Volume 15, Supplement 1, OP-36.
 • 40 Aydın M, Bulur S, Alemdar R, Yalcin S, Turker Y, Basar C, Aslantas Y, Yazgan O, Albayrak E.S, Ozhan H. The Impact Of Metabolic Syndrome On Carotid Intima Media Thickness. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya, Turkey 2012. International Journal of Cardiology Volume 155, Supplement 1, PP-231.
 • 41 Ozhan H, Aydin Y, Bulur S, Turker Y, Alemdar R, Aydin M, Celbek G. Prevalence of visceral obesity measured with bioimpedance analysis in Turkish adults. 8th Metabolic Syndrome Symposium, Antalya, 2011 Obesity Reviews, Volume 12;7:561-582, No:8.
 • 42 Turker Y, Ozaydin M. ‘’Heart rate variability and heart rate recovery in patients with coronary artery ectasia’’, 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2009. Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), OP156.
 • 43 Turker Y, Ozaydin M, Acar G, Ozgul M, Hoscan Y, Varol E, Dogan A, Erdogan D. "Predictors of atrial arrhythmias in patients with mitral valve prolapse", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2009. Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), PP024.
 • 44 Turker Y, Ozaydin M, Acar G, Ozgul M, Hoscan Y, Varol E, Dogan A, Erdogan D. "Evaluation of thyroid functions in patients with mitral valve prolapse", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2009. Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), OP164.
 • 45 Turker Y, Ozaydin M, Acar G, Ozgul M, Hoscan Y, Varol E, Dogan A, Erdogan D. "Predictors of ventricular arrhythmias in patients with mitral valve prolapse", 5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2009. Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), OP157.
 • 46 Yucel H, Dogan A, Akcay S, Turker Y, Erdogan D, Icli A, Ozaydin M. ‘’The assessment of risk factors for atherosclerosis in patients with coronary artery ectasia’’, 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2009. The Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), OP022.
 • 47 Dogan A, Turker Y, Akcay S, Karabacak M, Ozaydin M, Icli A, Erdogan D. ‘’The effect of the renin angiotensin aldosteron system blockers on the success of cardioversion and early recurrence of atrial fibrillation’’, 30th Congress of European Society of Cardiology. Munich, 2008. Eur Heart J Volume 29 (supplement), P3430.
 • 48 Dogan A, Turker Y, Akcay S, Icli A, Karabacak M, Ozaydin M, , Erdogan D, Altinbas A. "Relation Of Thrombotic And Fibrinolytic Parameters With Severity Of Culprit Lesion İn Patient With Acute Coronary Syndromes Without ST Elevation", 30th Congress of European Society of Cardiology. Munich, 2008. Eur Heart J Volume 29 (supplement), P2760.
 • 49 Dogan A, Icli A, Turker Y, Ozaydin M, Alaca S, Erdogan D, Ercan V. "Gamma glutamyl transferase in coronary artery ectasia", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), PP259.
 • 50 Dogan A, Turker Y, Yucel H, Akcay S, Içli A, Erdogan D, Ozaydin M. "Gamma glutamyl transferase in acute coronary syndromes without ST-segment elevation", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol , Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP077.
 • 51 Erdogan D, Ozaydin M, Turker Y, Karabacak M, Varol E, Dogan A. "Influence of Statin Therapy on Circadian Variation of Acute Myocardial Infarction", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP041.
 • 52 Ozaydin M, Erdogan D, Karabacak M, Turker Y, Dogan A, Varol E, Kucuktepe Z. "Statin use is not associated with lower incidence of ventricular tachycardia/ventricular fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP129.
 • 53 Ozaydin M, Turker Y, Erdogan D, Karabacak M, Dogan A, Varol E, Gonul E, Altinbas A. "Previous statin use is associated with decreased incidence of atrial fibrillation in patients presenting with acute coronary syndrome", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP130.
 • 54 Ozaydin M, Erdogan D, Dogan A, Turker Y, Varol E, Peker O, Ibrisim I. "Association between renin-angiotensin-aldosteron system blockers and postoperative atrial fibrillation in patients with left ventricular dysfunction", 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP125.
 • 55 Ozaydin M, Turker Y, Dogan A, Erdogan D, Peker O, Kapan S, Varol E, Ibrisim E. "Association between the Use of Non-antiarrhythmic Drugs and Postoperative Atrial Fibrillation". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP118.
 • 56 Ozaydin M, Turker Y, Demir M, Varol E, Dogan A. "Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Coronary Artery Ectasia". 4th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2008. Clinical Cardiol, Volume 31 (supplement 2), OP066.
 • 57 Demir M, Kutlucan A, Turker Y, Tunc N, Sezer MT. ‘’Does the inhibition of rennin–angiotensin system effect on inter-dialytic weight gain in haemodialysis patients?’’, 44th ERA-EDTA Congress. Barcelona, 2007. Nephrol Dial Transplant, Volume 22 (supplement), FP239.
 • 58 Ozaydin M, Peker O, Erdogan E, Kapan S, Turker Y, Varol E, Ozguner F, Dogan A, Ibrisim E. ‘’N-asetil sisteine, a mucolytic agent for the prevention of Postoperative Atrial Fibrillation: Prospective, randomized, doube-blind, placebo-controlled study’’, 3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2007. Cardiovasc Drug Ther, Volume 21 (supplement 1), OP052.
 • 59 Ozaydin M, Dede O, Varol E, Kapan S, Turker Y, Peker O, Duver H, Ibrisim E. ‘’Effect of renin-angiotensin-aldosteron system blockers on Postoperative Atrial Fibrillation’’, 3th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 2007. Cardiovasc Drug Ther Volume 21 (supplement), OP-051.
 • 60 Dogan A, Tuzun N, Selcuk K, Turker Y, Mehmet O, Ahmet A. Matrix metalloproteinases and inflammatory markers in coronary artery ectasia: their relationship to severity of coronary artery ectasia. 2nd Clinical Vascular Biology Congress, Antalya, 2006. Eur J Clin Invest Volume 36 (supplement), KVBD-26.
 • 61 Ozaydin M, Dede O, Dogan A, Altinbas A, Aslan SM, Varol E, Ozturk M, Turker Y, Acar G, Karabacak M, Senol T, Icli A. “Effect of morning versus evening intake of atorvastatin on major cardiac event and restenosis rates in patients undergoing percutaneous coronary intervention”, 2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Bodrum, 2006. Clinical Cardiology, Volume 29 (supplement), P89.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Hypoalbuminemia and hyperalbuminuria as major factors regulating circadian blood pressure rhythm in normal subjects and non-diabetic patients with early stages of chronic kidney disease
 • 2 bcr-2014-205055 Mitral valve prolapse and electrolyte abnormality - A dangerous combination for ventricular arrhythmias
 • 3 Review of hyperuricaemia and hypertension: A target for treatment?
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi "Akdeniz bölgesinde bir il kırsalında 5 yaş altı çocuklarda doğumsal anomali sıklığı
 • 2 Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences "PERKÜTAN AORT KAPAK IMPLANTASYONU SİRASİNDA AORT KÖKÜ RÜPTÜRÜ"
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 DIAB-D-15-00765 Title: Heart rate variability and plasma biomarkers in young patients with type 1 diabetes mellitus: Effect of a bout of aerobic exercise
 • 2 TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Effects of percutaneous coronary intervention for non-infarct-related arteries on prognosis in elderly patients with acute myocardial infarction SAG-1412-83
 • 3 AKD-19213 The impact of diabetes on electrocardiographic ST resolution and clinical outcome of acute ST elevation myocardial infarction following thrombolytic therapy
 • 4 AKD-10677 The prevalence and clinical importance of incidentally detected noncoronary cardiovascular findings with coronary multidedector CT angiography
 • 5 CRCA-2015-1 - "Evaluation of plasma monocyt count in patients with coronary slow flow"
 • 6 CAD-D-15-00055, entitled Effect of percutaneous coronary intervention on heart rate recovery of the patients with coronary artery disease for the Coronary Artery Disease.
 • 7 ANG-15-01-011"İncreased Mean Platelet Volume in Familial Hypercholesterolemia"
 • 8 The effect of parsley (Petroselinum crispum) on serum uric acid level, liver and kidney inoxonate-induced hyperuricemic rats
 • 9 JDDC-D-13-00123R1, "Heart rate variability and vibration perception threshold in healthy young adults with parental history of type 2 diabetes mellitus".
 • 10 ELEVATED BODY FAT IS A RISK FACTOR FOR VENOUS THROMBOEMBOLISM AND THROMBOTIC COMPLICATIONS
 • 11 Association of Hemostatic Genes Polymorphisms with Early-Onset Ischemic Heart Disease in Egyptian patients
 • 12 A COMPARISON OF THE LEVELS OF I AND T TROPONINS IN DIFFERENT CARDIAC DISORDERS
 • 13 CLINICS-2014-0241 entitled "Evaluation of Heart Rate Variability in Patients with Coronary Artery Ectasia and Coronary Artery Disease" for CLINICS.
 • 14 AKD-16291.The Effects of Tirofiban Infusion on Clinical and Angiographic Outcomes of The Patients with STEMI undergoing Primary PCI
 • 15 AKD-16098 Evaluation of Heart Rate Variability in Patients with Coronary Artery Ectasia and Coronary Artery Disease
 • 16 JDDC-D-13-00123R1, "Heart rate variability and vibration perception threshold in healthy young adults with parental history of type 2 diabetes mellitus
 • 17 TIH-13-0326 entitled "Rare Cause of Acute Myocardial Infarction; Superwarfarin Poisoning
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık