Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayça Esra KUYBULU
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Esra KUYBULU
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2119300
E-Posta aycakuybulu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 29.6.2003
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Renal Transplant Alıcılarında Kötü Uyku Kalitesi 28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Maritim Pine Beach Resort Hotel Antalya 19-23 Ekim 2011
 • 2 Pediatrik Renal Transplant Alıcılarında Hiperürisemi S›kl›¤›28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Maritim Pine Beach Resort Hotel Antalya 19-23 Ekim 2011
 • 3 Folimat Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel-Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 4 Paraquat Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği Ve Ciddi Akciğer Fibrozisi Gelişen Bir Olgu 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 5 Parsiyel Obstrüksiyona Yol Açan Bilateral Renal Kandidiazisin Amfoterisin B İrrigasyon İle Tedavisi 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 6 Prematüre Bir Bebekte İbuprofen Tedavisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 7 Kablosuz Haberleşme Cihazlarının Sıçan Böbreğine Etkileri Ve ?-Glukanın Olası Koruyucu Etkisinin Araştırılması 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 8 Obez Çocuklarda Ambulatuar Arteriyel Kan Basınç Değerlendirilmesi 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 9 NR3C2 Geninde Missense Mutasyon Saptanan Atipik Seyirli Pseudohipoaldosteronizm Tip 1 Olgusu 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 10 Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip I. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
 • 11 Hepatorenal Sendrom Asosiye Hemofagositik Lenfohistiositozis. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 22-26 Mayıs 2007
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 Çocukluk Çağında Kronik florozisin Kardiyak etkileri Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson En iyi araştırma ödülleri ikincisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Health and Nutrition.
VERDİĞİ DERSLER
Asit baz dengesi bozukluklukları
Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi 1
Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi 2
Demir eksikliği anemisi
Enürezis
Glomerulonefritler
Hipertansiyon
Immun trombositopenik purpura (ITP)
Kollajen doku hastalıkları
Mental-motor gelişim ve mental retardasyon
Nefrotik sendrom
Serebral Palsi
Şok sendromu ve komalı hastaya yaklaşım
Tubuler hastalıklar
Üriner enfeksiyon
Vaskülitler
Yukarı çık