Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seden DEMİRCİ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Seden DEMİRCİ
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2119276
E-Posta sedendemirci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP F. 30.6.2005
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DEMİRCİ S. Behçet Hastalığı: Tanı ve Tedavisi. Behçet Hastalığında Nörolojik Tutulum. DERMAN TIBBİ YAYINCILIK. 2015
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Baş FY, Demirci S, Arslan B. Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi. EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE. 2015;53.
 • 2 Demirci S, Demirci K, Yürekli VA. Epilepsi'de Kişilik. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;5(1):32-35.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Demirci S, Demirci K, Taskiran E, Koyuncuoglu HR. Unilateral suppression of probable antipsychotic drug-induced parkinsonism. Acta Neurol Belg. 2015 doi:10.1007/s13760-015-0449-5
 • 2 Demirci S, Unubol M, Demirci K. Galactorrhea with normal prolactin levels associated with duloxetine. J Clin Psychopharmacol. 2015 Jun;35(3):346-7.
 • 3 Demirci K, Ünübol M, Korucu CÇ, Demirci S. Euprolactinemic galactorrhea associated with escitalopram in a postmenopausal woman. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(4):431-2. 10.5455/bcp.20150215102744
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Umul A, Demirci S, Umul M, Aktaş RA. İzole Penil Abse.The Cystoscope.300-302
 • 2 Yıldız M, Demirci K, Demirci S. Tekrarlayan Psikojenik Afoni: Bir Olgu Sunumu. Abant Med J 2014;3(3):277-280. doi: 10.5505/abantmedj.2014.82574
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci S, Demirci K, Demirci S. Multipl Skleroz Hastalarında D Tipi Kişilik Varlığının Klinik Özellikler ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 2 DEMİRCİ S, GÜNEŞ A, KOYUNCUOĞLU HR, TÖK L, TÖK Ö. PARKİNSON HASTALARINDA KORNEA VE GÖZYAŞI DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirci S, Gürler S, Demirci K. Gerilim tipi başağrısı hastalarında d tipi kişiliğin klinik özellikler ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 2 Demirci S, Demirci K, Doğru A, Erkol İnal E, Koyuncuoğlu HR, Şahin M. Ankilozan Spondilit hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu: Uyku ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 3 Demirci S, Demirci K, Akgönül M. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve Başağrısı. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 4 DEMİRCİ S, ARSLAN A, YÜREKLİ VA, KUTLUHAN S, KOYUNCUOĞLU HR, DEMİRCİ S. GUİLLAİN BARRE SENDROMUNDA P DALGA DİSPERSİYONU 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 5 DEMİRCİ S, YÜREKLİ VA, KUTLUHAN S, DEMİRCİ S, KOYUNCUOĞLU HR. GUİLLAİN BARRE SENDROMUNDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 6 DEMİRCİ S, Şahin AT. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HUZURSUZ BACAK SENDROMU SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİLERİ. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 7 DEMİRCİ S, TAŞKIRAN E. JENERALİZE TONİK KLONİK NÖBET İLE BAŞVURAN FAHR HASTALIĞI OLGUSU. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 8 DEMİRCİ S, KAHRAMAN S, GÜNEŞ A, UMUL A. İZOLE LATERAL REKTUS MİYOZİTİ: BİR OLGU SUNUMU. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 9 ORUÇ S, ULAŞLI SS, DEMİRBAŞ H, SARIAYDIN M, GÜNAY E, DEMİRCİ S, YAMAN M, ÜNLÜ M. MULTİPL SKLEROZ TANILI HASTALARDA UYKULULUK VE OBSTRÜKTİF UYKU APNE RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 10 ORHAN G, YÜREKLİ VA, MUNGAN SÖ, GÜRLER S, DEMİRCİ S, KUTLUHAN S, AK F. MİGRENLİ HASTALARDA OSMOFOBİ SIKLIĞI. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 27 Kasım - 3 Aralık 2015, Antalya, Türkiye.
 • 11 Karakuş K, Saçmacı H, Demirci S, Beyhan M. Geçici Abdusens paralizisine neden olmuş Nörobehçet hastalığında MRG bulguları; olgu sunumu. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya
 • 12 Karakuş K, İşleyen M, Demirci S. Adrenolökodistrofi MRG bulguları. 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015, Antalya
 • 13 Demirci S, Güneş A, Demirci K, Demirci S, Tök L, Tök Ö. Alzheimer hastalığı ve yaşa bağlı bağlı makula dejenerasyonu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri özetleri Kitabı. 2014
 • 14 Demirci S, Demirci K, Taskiran E, Koyuncuoglu HR. Talamik hematom ile unilateral baskılanan ilaca bağlı parkinsonizm. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri özetleri kitabı. 2014
 • 15 Demirci S, Kutluhan S, Demirci K, Demirdaş A. Primidon ve Nöroleptik Malign Sendrom; olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri özetleri Kitabı 2014
 • 16 S Demirci, Ünübol M, Demirci K. Migren Tedavisinde Duloksetin’e Bağlı Gelişen Galaktore. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi. 15-21 Kasım 2013. Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı s.167.
 • 17 Demirci S, Demirci K, Yıldız M. Myoklonisi ön planda olan Hashimoto ensefalopatisi. Epilepsi Dergisi 2012;18(2):44-45. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi. 24-27 Mayıs 2012 Bodrum.
 • 18 Demirci K, Demirci S. Ziprasidon’a Bağlı Akut Distoni Olgusu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2012;15(2):61.
 • 19 Demirci S., Kutluhan S., Naziroglu M., Uguz AC., Yurekli VA., Demirci K. Topiramat ve Selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 Sinyali, Oksidatif Stres, ve Hücre Canlılığı Üzerine Etkileri. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri özet kitabı, s. 228. 2011.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EROĞLU S,ERKOL İE,EROĞLU M,ORUÇ S,Ulaşlı A,Çevik H,DEMİRCİ S,SOLAK Ö,DÜNDAR Ü,TOKTAŞ H,YAMAN M. Ultrasonographic Assessment of Femoral Cartilage in Patients with Multiple Sclerosis. The 9th World Congress ofInternational Society of Physicaland Rehabilitation Medicine, 2015
 • 2 DEMİRCİ S, DEMİRCİ K, ALTUNTAŞ A,SÖYLEMEZ A, KUTLUHAN S. Rapid-onset hyponatremia induced by duloxetine in an elderly patient. 7th International Congress on Psychopharmacology, 2015
 • 3 Demirci S, Koyuncuoglu HR, Demirci K. Levetiracetam-associated weight loss: a case report. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. 16-20 April 2014 Antalya, Turkey. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2014; 24: S111
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 GÜNEŞ A,DEMİRCİ S,KOYUNCUOĞLU HR,TÖK L,TÖK Ö. Evaluation of corneal topograpfy in patiens with hemifasial spasm using Scheimpflug imaging. 45th European Contact Lens and Ocular Surface Congress, İzmir, 2015
 • 2 GÜNEŞ A,DEMİRCİ S,KOYUNCUOĞLU HR,TÖK L,TÖK Ö. Corneal and Tear Film Changes after Botulinum Toxin-A in Blepharospasm or Hemifacial Spasm. 45th European Contact Lens and Ocular Surface Congress, İzmir, 2015
 • 3 YILDIRIM BF, DEMİRCİ S, ARSLAN B, SALMAN Z. Headache in Hyperlipidemia Patients. 20th Wonca Europe Conference 2015
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Demirci S. Bu nedir? Serbest Platformda Eğitici Olgu Tartışmaları. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2015, Antalya
 • 2 Demirci S. Stroke Tanı Ve Tedavi; Genç Inme Tanı Ve Tedavi Yaklaşımını Içeren Olgu Sunumu: 1 Olgu 51. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2015, Antalya.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Nöroloji Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Demirci S., Kutluhan S., Naziroglu M., Uguz AC., Yurekli VA., Demirci K. Topiramat ve Selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 Sinyali, Oksidatif Stres, ve Hücre Canlılığı Üzerine Etkileri. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, 25 Kasım-1 Aralık 2011- Poster Ödülü (İkincilik)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık