Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mustafa KAYAN
Adı Soyadı Doç. Dr. Mustafa KAYAN
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462112043
E-Posta mustafakayan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP PR. 30.6.1996
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
RADDYOLOJİ
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yaşar S, Kaplan Ş, Kayan M. Multidsipliner Yaklaşımla Sporcu Sağlığı. Spor Yaralanmalarında Temel Görüntüleme Teknikleri. S: 343-377. Fersa Matbaacılık- 2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kayan M, Öztürk Ö, Üstün ED,Munduz M, Bircan A, Kayan F, Yürekli VA.Pulmonary Tuberculosis Associated with Multiple Intracranial Tuberculomas and Tubercular Brain Abscess.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2011 [Epub ahead of print].
 • 2 Kayan M, Nazıroğlu M, Türker Y. Non-Metastatic Suprasellar Germinoma In A Child: Case Report. Gaziantep Tıp Dergisi 2010;16(1):33-35
 • 3 Kayan M, Köroğlu BK, Yeşildağ A, Aydın H. Radiological Imaging in Diagnosis of Endocrine Diseases. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010;3(3):48-56
 • 4 Köroğlu BK, Kayan M, Köroğlu M. Endokrin Hastalıklarda Ultrasonografi. Endokrin Hastalıklarda Ultrasonografi. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010;3(3):57-64
 • 5 Köroğlu M, Köroğlu BK, Aktaş AR, Kayan M, Yeşildağ A. Radiology in Endocrine Diseases: Stimulation and Sampling Tests.Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2010; 3(3): 65-71
 • 6 Etlik O , Bay A, Harman M, Temizöz O, Kayan M, Sakarya ME. Carotico-cavernous sinus fistula: Duplex Doppler findings. Eur J Gen Med 2004; 1(1): 31-33
 • 7 Harman M, Kıynaz N, Hayati A, Kayan M. Compressive Effect Of Large Persistent Trigeminal Artery upon Pituitary Gland: Importance of MRI and MRA. European Journal of Radiology Extra. 2004; 51: 65-67
 • 8 Ünal Ö, Çaksen H, Kıymaz N, Dilek I, Kayan M, Anlar O. Cerebral Hemiatrophy Associated with Hematological and Developmental Disorders: Report of Three Cases,? Journal of Pediatric Neurology. 2004 ;2: 171-174.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Anlar O, Sayin R, Kayan, M, Tombul T, Unal O. Clinical and magnetic resonance imaging findings of siblings from a Turkish family with mother diagnosed as multiple sclerosis: case report. 22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis Volume: 12 Supplement: 1 Pages: S26-S27.
 • 2 Unal O, Kıymaz N, Sakarya ME, Harman M, Etlik O, Kayan M, Arslan H. Feasibility Of The MR Fluoroskopy-Guided Brain Abscesses Drainage in an Open MR System. American Society of Neuroradiology.41.th Annual Meeting. 2003
 • 3 Unal O, Kıymaz N, Sakarya ME, Harman M, Etlik O, Kayan M, Arslan H. Feasibility Of The MR Fluoroskopy-Guided Brain Abscesses Drainage in an Open MR System. European Society of Neuroradiology XXVII. Congress and 12 th Advenced Course İstanbul Turkey. 2003.
 • Doktora Tezi
 • 1 Çok Dedektörlü BT ile Yapılan Rutin Abdominal İncelemelerde Lomber Spinal Patolojilerin Değerlendirilmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Pulmoner BT Anjiografide Farklı kV Değerlerinin Etkinliği ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi.
 • 2 Munduz M. Koroner arter patoloji ve varyasyonlarının belirlenmesinde ÇKBT (128) anjiografinin tanısal değeri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ankilozan spondilitin temporomandibular eklem ve çiğneme kasları üzerindeki etkilerinin klinik, radyolojik ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Parapnömonik efüzyonlar ve tüberküloz plörezilerde matriks metalloproteinazlar ile transforming growth factor-ß düzeyleri ve plevral fibroz gelişimi arasındaki ilişki.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi: Kalsiyum Sinyali ve TRP Kanalları, 22 – 27 Haziran 2010, Isparta, oturum başkanı
 • 2 Perkütan Santral Venöz Kateter Uygulamaları. Nefroloji Derneği Bölge Toplantısı. Isparta-2010.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Turkish Society of Interventional Radiology
 • 2 Türk Manyetik Rezonans Derneği
 • 3 Hücre Zarları ve Serbest Oksijen Radikalleri Derneği
 • 4 Türk Radyoloji Derneği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) Müdürlüğü nörovasküler ve Nöroradyoloji çalışma gurubu.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yeni Doğanda Pulmoner İnterstisyel Amfizem Direkgrafi ve BT Bulguları: Olgu Sunumu. Sağlık bilimleri dergisi.
 • 2 Automated tube potential selection as method for dose reduction in CT of the neck – first clinical results
 • 3 Low concentration Contrast Media and Low Tube Voltage Protocol for Head-and-neck CT Angiography with Iterative Reconstruction Algorithm: reduction of radiation dose and iodine consumption by using this protocol with improved image quality
 • 4 African Health Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Comparison of catether angiography with magnetic resonance angioraphy in the diagnosis of renal artery stenosis.Journal of Clinical and Analytical
 • 2 Ultrasound-guided percutaneous treatment of abscess foci in different localizations of the body: Results of three year-experience.Eastern Journal of Medicine
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
 • 2 Radyasyon güvenliği komitesi başkanlığı (Isparta Devlet Hastanesi)
VERDİĞİ DERSLER
Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji
Direkt Batın Grafilerinin Değerlendirilmesi
Gastrointestinal Sistem Radyolojisi
Kranium Grafilerinin Değerlendirilmesi
PA akciğer grafisinin değerlendirilmesi
Radyolojik Tanı Yöntemleri
Sinir Sistemi Radyolojisi
Solunum sistemi radyolojisi
Tıbbi Görüntülemede Mesleki Uygulamalar
Üriner Sistem Radyolojisi
Yukarı çık