Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fatih AKSOY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKSOY
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462119147
E-Posta fatihaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/fatihaksoy
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.7.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Girişimsel Kardiyoloji Hipertansiyon Ekokardiyografi Koroner Yoğun Bakım
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Is the prothrombotic state associated with early myocardial infarction withST-segment elevation?
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Slow Coronary Flow H Yücel, A Dogan, A Içli, A Arslan, I Ersoy, F Aksoy
 • 2 Assocıatıon Between Angıotensın-Convertıng Enzyme Insertıon/Deletıon Gene Polymorphısm And Coronary Artery Ectasıa A İçli, A Altınbaş, H Yücel, F Aksoy, BA Uysal, Y Türker, MK Adalı, I Ersoy
 • 3 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Isole Coronary Artery Ectasıa A İçli, A Altınbaş, Y Türker, S Akçay, H Yücel, F Aksoy, R Sütcü, BA Uysal
 • 4 The Relatıonshıp Between Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Polymorphısm (T-786c) And Isole Coronary Artery Ectasıa A İçli, A Altınbaş, Y Türker, H Yücel, S Akçay, F Aksoy, İ Ersoy, R Sütcü
 • 5 PP-107 Human Platelet Alloantıgens Hpa-1 Polymorphısms Assocıated Wıth Coronary Artery Dısease A İçli, A Altınbaş, Y Türker, Ha Yücel, F Aksoy, İ Ersoy, S Akçay, R Sütcü, A Arslan
 • 6 Polymorphısms Of The Apolıpoproteın B Gene R3500q In Patıents Wıth Coronary Artery Dısease A Içli, F Aksoy, H Yücel, S Akçay, R Sütçü, A Arslan, MK Adalı, A Altınbaş
 • 7 C Polymorphısm Of The Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Is Assocıated Wıth Coronary Artery Dısease Authors A Içli, A Altınbaş, Ha Yücel, Y Türker, Ş Tayyar, F Aksoy, BA Uysal, S Akçay, R Sütçü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 LTOLE
 • 2 TRILOGY-ACS çalışması
 • 3 AVERROES
 • 4 APPRAISE-2
VERDİĞİ DERSLER
Aritmiler ve Tedavisi
elektrokardiyografi
Yukarı çık