Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Fatih AKSOY
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Fatih AKSOY
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462119147
E-Posta fatihaksoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/fatihaksoy
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.7.2009
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Girişimsel Kardiyoloji Hipertansiyon Ekokardiyografi Koroner Yoğun Bakım
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nefes darlığı ile başvuran, pacemaker leadin sebep olduğu subakut sağ ventrikül perforasyonu olgusu
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Risk factors for early coronary artery disease in the region of the lakes
 • 2 Predictive value of CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc-HS scores for developing contrast induced nephropathy in patients with ST-elevation myocardial infarction
 • 3 Is the prothrombotic state associated with early myocardial infarction withST-segment elevation?
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Evaluation of the predictive value of echocardiographic aortic stiffness and distensibility for thromboembolism risk in patients with ST elevation miyocardial infarction
 • 2 Relationship between Tp-E, Tp-E/QT and mortality /morbidity in patients presenting with acute anterior myocardial infarction
 • 3 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Slow Coronary FlowH Yücel, A Dogan, A Içli, A Arslan, I Ersoy, F Aksoy
 • 4 Assocıatıon Between Angıotensın-Convertıng Enzyme Insertıon/Deletıon Gene Polymorphısm And Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, H Yücel, F Aksoy, BA Uysal, Y Türker, MK Adalı, I Ersoy
 • 5 Evaluatıon Of Lymphotoxın-Alpha C804a Gene Polymorphısms In Patıents Wıth Isole Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, Y Türker, S Akçay, H Yücel, F Aksoy, R Sütcü, BA Uysal
 • 6 The Relatıonshıp Between Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Polymorphısm (T-786c) And Isole Coronary Artery EctasıaA İçli, A Altınbaş, Y Türker, H Yücel, S Akçay, F Aksoy, İ Ersoy, R Sütcü
 • 7 PP-107 Human Platelet Alloantıgens Hpa-1 Polymorphısms Assocıated Wıth Coronary Artery DıseaseA İçli, A Altınbaş, Y Türker, Ha Yücel, F Aksoy, İ Ersoy, S Akçay, R Sütcü, A Arslan
 • 8 Polymorphısms Of The Apolıpoproteın B Gene R3500q In Patıents Wıth Coronary Artery DıseaseA Içli, F Aksoy, H Yücel, S Akçay, R Sütçü, A Arslan, MK Adalı, A Altınbaş
 • 9 C Polymorphısm Of The Endothelıal Nıtrıc Oxıde Synthase Gene Is Assocıated Wıth Coronary Artery DıseaseAuthorsA Içli, A Altınbaş, Ha Yücel, Y Türker, Ş Tayyar, F Aksoy, BA Uysal, S Akçay, R Sütçü
 • 10 Predictive value of CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc-HS scores for developing atrial fibrillation in patients with ST-elevation myocardial ınfarction
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 LTOLE
 • 2 TRILOGY-ACS çalışması
 • 3 AVERROES
 • 4 APPRAISE-2
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDU JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
 • 2 SDU JOURNAL OF HEALTH SCIENCE
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mitral anülüs kalsifikasyonunun elektrokardiyogram parametreleri üzerinde etkileri
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Non-Fluoroscopic Radiofrequency Ablation of Left Atrial Appendage Tachycardia during Early Pregnancy
VERDİĞİ DERSLER
Aritmiler ve Tedavisi
elektrokardiyografi
Yukarı çık