Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ümit IŞIK
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Ümit IŞIK
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462119346
E-Posta umitisik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP PR. 29.7.2011
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serum levels of cortisol, dehydroepiandrosterone, and oxytocin in children with attention-deficit/hyperactivity disorder combined presentation with and without comorbid conduct disorder
 • 2 Psychiatric symptoms and health-related quality of life in children with epilepsy and their mothers
 • 3 Association of Reactive–Proactive Aggression and Anxiety Sensitivity with Internalizing and Externalizing Symptoms in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
 • 4 Serum brain-derived neurotrophic factor, glial-derived neurotrophic factor, nerve growth factor, and neurotrophin-3 levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder
 • 5 Internet addiction is related to attention deficit but not hyperactivity in a sample of high school students
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Teknoloji Ortamının Öğrenme ve Geliştirme Üzerindeki Rolü
 • 2 Cortisol, dehydroepiandrosterone, and oxytocin levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder with and without comorbid conduct disorder.
 • 3 Sertraline-induced serotonin syndrome in an adolescent: a case report.
 • 4 Effective Treatment of Sleep Terror and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder with Atomoxetine.
 • 5 Risperidone-Related Urinary Incontinence in a Child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Oppositional Defiant Disorder.
 • 6 Selective Mutism Clinical Approach.
 • 7 Türkiye’ de Çocuk ve Ergenlerde Yapılan Bağımlılık Araştırmaları, Sınırlılıklar ve Yeni Ufuklar.
 • 8 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve Davranım Bozukluğuna Giden Yol: Çok Merkezli Bir Çalışmanın Yapısal Eşitlik Modellemesi.
 • 9 Bağımlılık ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu.
 • 10 Madde bağımlılığı ve oksitosin
 • 11 Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve Perthes hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu.
 • 12 ’Üniversite Öğrencilerinden Oluşan Bir Örneklemde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Otistik Özellikler Arasındaki İlişki: Ön Veriler’
 • 13 ‘Metilfenidat Tedavisi İle İlişkili Nadir Bir Yan Etki: Kendini Yaralama Davranışı’
 • 14 ‘Zeka Geriliği ve Katatonik Şizofreni Tanısı Alan Bir Ergen Olguda Sağaltım Süreci’
 • 15 ‘Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan Bir Erkek Olguda Sağaltım Süreci’
 • 16 ’Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Erişkinlerde Gözden Zihin Okuma’
 • 17 ‘Atomoksetin ve Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisi Sonrası Gelişen Kore Atetoid Hareketler: Bir Olgu Sunumu’
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Leptin, Ghrelin and ADHD
 • 2 Effect of Methylphenidate on Kleptomania in a child with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
 • 3 Oxytocin and Vasopressin in ADHD and Conduct Disorder.
 • 4 Quetiapine-induced peripheral edema in a patient with opiate dependence.
 • 5 Chronic venous insufficiency in a man with a history of heroin injection: a case report.
 • 6 Exploratıon of Serum Braın-Derıved Neurotrophıc Factor, Glıal-Derıved Neurotrophıc Factor, Nerve Growth Factor, And Neurotrophın-3 Levels in Chıldren wıth Attentıon-Defıcıt/ Hyperactıvıty Dısorder.
 • 7 Attenuation of risperidone-induced hyperprolactinemia with aripiprazole.
 • 8 Association of anxiety, anxiety sensitivity and depressive symptoms with agression and disruptive behavioral disorders in children with ADHD
 • 9 Are ADHD Symptoms in Adults Associated with Theory of Mind?
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık