Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1993 yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akdoğan tarafından kurulmuştur. Ardından sırasıyla Prof. Dr. Namık Delibaş, Prof. Dr. Hüseyin Vural ve Prof. Dr. Fatih Gültekin anabilim dalına başkanlık etmişlerdir. Halen Doç. Dr. Duygu Kumbul Doğuç anabilim dalı başkanlık görevini devam ettirmektedir. Anabilim dalımızda 2 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 13 laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır.
 
 
TIBBİ BİYOKİMYA HAKKINDA
      Biyokimya Laboratuvarı hastalarımızın ihtiyaç duyduğu hemen hemen tüm testleri çalışmaktadır.
Hastalarımızın istenen tetkiklerine göre kan alma biriminde kanları alındıktan sonra, kanlar tüp taşıma sistemi ile laboratuvara gönderilir. Laboratuvara gelen kanlar her aşamada otomatik analiz cihazlarıyla ayrıştırılıp gruplandırıldıktan sonra son teknoloji otoanalizörlerde otomatik olarak analiz edilir. Baştan itibaren hasta bilgileri hastane otomasyon sistemine girildiği için güvenli ve hızlı hizmet verilir.
 
 
      Biyokimya Laboratuvarında; klinik biyokimya parametreleri, hormon düzeyleri, ilaç düzeyleri, kanser belirteçleri, hematolojik testler, idrar analizleri, kan gazı gibi birçok analiz yapılmaktadır. Bunun yanında diğer analiz cihazları olan HPLC ile Hb A1c ve Hb varyantları bakılmaktadır.
     
Laboratuvar teknisyenleri, sorumlu doktorların kontrolünde analizleri yapmaktadır. Analizi yapılan testler uzman öğretim üyeleri kontrolünde hastane otomasyon sistemine aktarılmakta ve bu yolla hastalarımızın muayene oldukları polikliniklere veya yattıkları servislere ulaşmaktadır.
Özellikli testlerin dışında tüm laboratuvar sonuçları aynı gün verilmektedir.
 
 
      Anabilim dalımız laboratuar hizmetinin yanında eğitime yönelik de hizmet vermektedir. Bu çerçevede Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik hayatları boyunca tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyacakları temel ve klinik biyokimya bilgileriyle donatılmalarını sağlamayı, araştırma görevlilerine ise biyokimya uzmanı olduklarında görev alacakları biyokimya laboratuvarında uygulama yapabilme ve bu laboratuvarları yönetebilmeleri için gereken sorumluluk ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
 
YER VE KAPASİTE
      Anabilim dalımız, hastanemiz poliklinik binasının ikinci katında hizmet vermektedir ve numune kabul, klinik biyokimya, hematoloji, idrar ve hormon analizi bölümlerinden oluşmaktadır.
 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 94 00 
 

 

Son güncelleme tarihi: 16.6.2017
Yukarı çık