Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
 
GENEL CERRAHİ NEDİR?
      Genel cerrahi oldukça geniş yelpazedeki birçok cerrahi hastalık için bilgi ve aşinalık gerektiren bir disiplindir. Halk arasındaki ismi hariciyedir. İlgi alanı şunlardır.
Gastrointestinal Sistem:
Özofagus (yemek borusu)
Mide
İnce ve kalın bağırsak
Safra kesesi ve yolları
Karaciğer
Pankreas
 
 
Fıtıklar
İnguinal (kasık), femoral, insizyonel (kesi yeri) hernileri
 
Meme, Cilt ve Yumuşak Doku
 
Endokrin Sistem
Tiroit (guatr ve tiroit kanseri)
Paratiroit
Böbrek üstü bezleri
Pankreas
 
Cerrahi Onkoloji
 
Travma, Yanık ve Acil Cerrahi
Obezite Cerrahisi
 
Transplantasyon Cerrahisi
Karaciğer
Böbrek
Pankreas

İnce Bağırsak

 
KLİNİĞİN TANITIMI
 
      Süleyman Demirel Üniversitesi Genel Cerrahları her sene 2000’den fazla cerrahi işlem gerçekleştirmektedir. Hasta bakımı 39 yataklı serviste, cerrahi işlemler haftanın dört gününde ve iki ameliyat salonunda gerçekleştirilmektedir. Acil cerrahi işlemler gün ve zaman gözetmeksizin görevli ekip tarafından uygulanmaktadır.
 
      Klinikte 4 Profesör, 1 Doçent ve 4 Yardımcı Doçent cerrah ve asistanlar yer almaktadır.
 
      Genel cerrahlarımız her hastada, karmaşık durumlarda teşhis koymak ve zamanında cerrahi işlemi gerçekleştirebilmek için diğer uzman doktorlarla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadırlar.
 
      Kliniğin en önemli hedefi en kaliteli ve yenilikçi tıbbi bakımı sağlamak ve öğrencilerimiz ve asistanlarımız için en iyi eğitimi vermektir.
 
 
 
TARİHÇE
      Kliniğimiz 1994 yılında 9.Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in ricası ile Isparta'ya gelen Prof. Dr. Neşet Hayri Gökok tarafından kuruldu. Prof. Gökok o sırada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde öğretim üyesiydi.
 
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
 
3. Sınıf
      Tıp 3 öğrencileri komiteler halinde teorik eğitim alırlar. Bu komiteler içindeki ilgili genel cerrahi dersleri genel cerrahi öğretim üyeleri tarafından dekanlık binamızdaki 3. sınıf amfilerinde anlatılır. Her komite sonunda yapılan sınavda, ders sayısıyla orantılı sayıdaki sınav soruları, kliniğimizce hazırlanarak koordinatörlüğe verilir. İstekli olan öğrenciler ameliyat izleyebilir, ameliyatlara girebilirler.
 
4. sınıf
      Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencilerine, sene boyunca, 4 grup halinde, klinikte, sekizer haftalık genel cerrahi stajı yaptırılır.  Her sabah bir öğretim üyesi ile vizit yaptırılır, öğleden sonraları ise teorik ders alırlar. Stajyerler Çarşamba günleri yapılan genel cerrahi konseyine ve diğer konseylere katılırlar, ameliyat edilen hastaların değerlendirilmesini takip ederler ve kendi sunumlarını yaparlar. Stajın son haftası perşembe ve cuma günleri yazılı ve sözlü sınavlar yapılır. İstekli olan öğrenciler ameliyatlara da alınarak sütür atma ve benzeri cerrahi becerileri kazanırlar.
 
6. sınıf
      6. sınıf öğrencileri intern doktor olarak adlandırılır. 1 aylık rotasyon, her ayın birinde başlar. Bu sürede intern doktorlarımız poliklinik ve serviste çalışmalarında görev ve sorumluluk alır ve ameliyat ekiplerine dahil olarak ameliyatlara girerler. Eğitimin tamamı pratik esaslıdır, devam zorunluluğu vardır teorik ya da pratik sınava tabi tutulmazlar. Bu eğitimin sonunda intern doktorlar, genel cerrahi hastalıklarla ilgili tanı koymayı, cerrahi tedaviyi, postoperatif hasta takibini, pansuman yapmayı, cerrahi hastalıklarla için reçete yazmayı, arteryel ve venöz kan alma, damar yolu açma, enjeksiyon, sütür atma ve alma gibi temel cerrahi becerileri kazanırlar.
 
ASİSTAN EĞİTİMİ
      Kliniğimizin genel cerrahi uzmanlık eğitiminde temel hedefi, asistanların her koşulda etik davranmasını bilerek mesleki yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Asistanlar ilk seneyi tamamladıktan sonra kıdemli asistan, son 1 sene ise baş asistan olarak çalışırlar.
      Asistan eğitimi süresi, Sağlık Bakanlığı Mevzuatına uygun olarak, 10 ayı rotasyon olmak üzere toplam 5 senedir. Rotasyonlar; anestezi, patoloji, çocuk cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, plastik cerrahi, üroloji, göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisidir. Rotasyon süreleri anestezi için 2 ay diğerleri için 1er aydır.
      Asistan tezleri çoğunlukla deneysel araştırma şeklinde, 1. yıldan itibaren verilir. Tüm asistanlar tez aşamasından önce deney hayvanları kullanım sertifikası alırlar.
 
KLİNİK İÇİ ve ÇOK DİSİPLİNLİ TOPLANTILAR (KONSEYLER)
 
GENEL CERRAHİ KONSEYİ
      Eğitim günü olan Çarşamba günleri 9:00-11:00 arası; tüm öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, intern ve stajyer doktorların katılımı ile büyük vizit yapılır. 11:00-12:00 arası yapılan klinik konseyinde haftalık ameliyatlar tartışılır, öğretim üyeleri, uzmanlık öğrencileri  ve stajyer doktorlarca hazırlanan sunumlar tüm kliniğin katılımı ile gerçekleştirilir.
 
HEPATOBİLİYER KONSEYİ
      Her Çarşamba, 12:15-13:00 arası; Gastroenteroloji, Genel Cerrahi ve Radyolojinin katılımı ile gerçekleştirilir.
 
ONKOLOJİ ve MEME ENDOKRİN KONSEYİ
      Her Çarşamba, 13:30-14:30 arası; Genel Cerrahi, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji Nükleer Tıp ve Patolojinin katılımı ile gerçekleştirilir.
 
İNTERNET EĞİTİMİ
      Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan tarafından kurulan ve yönetilen turkcerrahi.com isimli web sitesi Genel Cerrahi displini ile ilgili; tıbbi makaleler, ders notları ve bunların PDF leri ile eğitim amaçlı kliniğimizde yapılan ameliyatların videoları ve özgün çizimler içerir.
 
POLİKLİNİK ve HASTA BAKIM HİZMETLERİ
 
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
      Genel cerrahi kıdemli asistanları ve haftalık sorumlu öğretim üyesi, koordineli olarak  hasta kabul edip, takiplerini yaparlar. Sabah yapılan muayeneler neticesinde istenen tetkikler öğleden sonra değerlendirilir, pansumanlar yapılır.
 
ÖĞRETİM ÜYESİ POLİKLİNİĞİ
      Öğretim üyeleri, kendilerine başvuran hastalara, kendi ameliyat günleri dışında poliklinik hizmeti verirler. Randevular Genel Cerrahi poliklinik sekreterliğinden alınabilir (Tel: 211 91 91, poliklinik binası, 4 numaralı peron).
 
SERVİS
      4 adet tek kişilik, 14 adet çift kişilik ve birer adet 3 ve 4 kişilik hasta odası  içeren 39 yataklı genel cerrahi servisinde; öğretim üyeleri, asistanlar, internler ile 13 hemşire ve 4 personel ile hizmet verilir. 
 
ACİL
      Haftanın 7 günü ve 24 saat, nöbetçi genel cerrahi asistanları ve sorumlu öğretim üyesi, acilden istenen konsültasyonları değerlendirir, servise yatışını sağlar ve acil ameliyatları gerçekleştirirler.
 
AMELİYATHANE
      Eğitim günü olan Çarşamba günleri hariç, haftanın 4 günü, 2 ameliyat salonunda cerrahi tedaviler gerçekleştirilir.
 
ALT BÖLÜMLER ve İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
 
GENEL CERRAHİ
      Tüm öğretim üyelerimiz.
 
KOLOREKTAL CERRAHİ
Prof. Dr. Mahmut Bülbül
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Savaş Koca
 
      Kolorektal cerrahide teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar; ince ve kalın bağırsak kanserleri, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı, anal fistül, fissür, apseler, hemoroid, kabızlık cerrahisi, anal inkontinans (büyük abdest tutamama) cerrahisi.
 
LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan
Doç.Dr. Mehmert Zafer Sabuncuoğlu
web sitesi: sdulaparoskopikcerrahi.com
 
      Bir video kamera ve ince uzun aletlerle uygulanan cerrahidir. Ameliyat, kameranın bir televizyon monitörüne aktardığı görüntüye bakarak yapılır. Yani kamera cerrahın gözüdür.
Laparoskopik cerrahi ile tedavi edilen hastalıklar; kolelitiazis (safra kesesi taşı), kolon (kalın bağırsak) ve rektum kanserleri ve polipleri, gastroözefageal reflü ve diyafram hernileri, fıtıklar, apandisit, akalazya, iyi huylu mide tümörleri, bariatrik cerrahi, sürrenal adenom (böbreküstü bezi tümörleri), karın içinden lenf nodu biyopsileri, dalak cerrahisi, diyagnostik (tanısal amaçlı) laparoskopi
 
HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ
Prof. Dr. İbrahim Barut
 
      Hepatopankreatobiliyer cerrahide teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar; karaciğer kanser, kist ve kitleleri, safra kesesi ve yollarının taş, iltihap ve tümörleri, pankreas iltihapları ve kanseri.
 
ONKOLOJİK CERRAHİ
Prof.Dr. Recep Çetin
Dr. Öğretim Üyesi İzmail Zihni
Dr. Öğretim Üyesi Koray Okur
 
      Meme- Endokrin cerrahide teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar; meme kanseri, iyi huylu meme hastalıkları, tiroid hastalıkları,  guatr, kanser, nodül, paratiroid bezi hastalıkları, böbreküstü bezlerinin cerrahi hastalıklarının tedavileri de başarıyla gerçekleştirilmektedir.
 
OBEZİTE CERRAHİSİ
Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu
 
      Dünyada giderek yaygınlaşan ve dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, önlenebilir bir sağlık problemidir. Obezite, yani aşırı şişmanlık, yaşam kalitesini ve süresini anlamlı derecede etkilemektedir.
      Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık sorunu olan obezite artık ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.
      Metabolik cerrahi, diyabet hastalığı, kilo fazlalığı, tansiyon, yüksekliği ve kolesterol seviyelerinin yüksekliği ile seyreden metabolik sendromun ameliyatla tedavi edilmesidir.
Obezite tedavi edilebilir bir hastalık olup, ileri düzeyde uzmanlık ve deneyim gerektiriyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, obeziteyle bir çok branşın pryak yaklaşımıyla savaşmayı hedefliyor ve  özellikle obezite cerrahisinde deneyimli ekibiyle hastalara farklı cerrahi alternatifleri de sunuyor. 
 
 
TRANSPLANTASYON
Prof.Dr. Mahmut Bülbül
Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu (Karaciğer Nakli)
 
      Kliniğimizde ilk böbrek nakli Ağustos 2015, karaciğer nakli Kasım 2015 de gerçekleştirilmiş hastalar şifa ile taburcu edilmişlerdir. Organ nakli ameliyatları halen başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
 
KLİNİĞİN BAZI YAYINLARI
 
1.O.R. Tarhan, I. Barut, Y. Akdeniz, R. Sutcu, C. Cerci, M. Bulbul, "Fibrinolytic responses of human peritoneal fluid in laparoscopic cholecystectomy: a prospective clinical study," Surg Endosc., (2007)
 
2. Eroglu E, Eroglu F, Yavuz L, Agalar C, Agalar F. "The effect of colloidal fluid replacement on wound healing in an experimental sublethal hemorrhagic shock model" Eur J Emerg Med 2005; 12:282-4.
 
3. Tarhan OR, Barut I, Ozogul C, Bozkurt S, Baykara B, Bulbul M. Structural
deteriorations of the human peritoneum during laparoscopic cholecystectomy. A
transmission electron microscopic study. Surg Endosc. 2013
 
4. Barut I, Kaya S. The diagnostic value of C-reactive protein in bacterial
translocation in experimental biliary obstruction. Adv Clin Exp Med. 2014
 
5. Sabuncuoglu MZ, Dandin O, Kiliç C. A new anatomical approach to laparoscopic
hernia repair: Triangle of dissection. Clin Anat. 2015
 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 91
 

 

Son güncelleme tarihi: 22.11.2018
Yukarı çık