Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Acil servisler 7 gün 24 saat, hafta sonu, bayram ve tatil demeden sağlık hizmeti veren birimlerdir. Hastanemiz acil servisinde de 7 gün 24 saat en az 3 hekim, 3 hemşire, 1 hasta kabul memuru ve 2 personelle sağlık hizmeti verilmektedir. 
 
 
TARİHÇE
      Acil Tıp Anabilim Dalı 18 Ocak 2000 tarihinde Prof. Dr. Fatih AĞALAR tarafından kurulmuştur.   Anabilim Dalı Başkanlığını, 2001-2004 yılları arasında Prof. Dr. Tekin Ahmet SEREL yapmış ve 2004 yılından itibaren ise Doç. Dr. Önder TOMRUK yürütmektedir. Anabilim Dalımızda 5 öğretim üyesi ve 17 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız uzmanlarından olan Yrd. Doç. Dr. N. Gökben BECEREN, Yrd. Doç. Dr. H. Hakan ARMAĞAN, Yrd.Doç.Dr. Alten OKSAY ve Yrd.Doç.Dr. Kıvanç KARAMAN öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yine Anabilim Dalımızdan uzmanlıklarını alanların bir kısmı değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Acil Servisimiz 2010 yılına kadar eski yerinde hizmet verdikten sonra 2010 yılında hastanemizin eski poliklinikleri olan şu anki bulunduğu yerine taşınmıştır.
 
 
YER ve KAPASİTE
      Acil Servisimizin girişinde hasta yakını bekleme salonunun bulunduğu alanda triaj (ilk başvuru) bulunmakta ve hastaların ilk değerlendirmeleri yapılarak içeriye alınmaktadır. Bu alandaki karara göre durumu en ağır olanlar Acil Servis girişine en yakın 2 sedyeli olabilecek kapasitede olan tam donanımlı Resüsitasyon (Canlandırma) odasına alınırken, Monitörize izlemi gerekenler 12 sedyeli Monitörlü Gözleme, durumu iyi olanlar 4 sedyeli Bakı Birimine, minör cerrahi girişim gerektirenler Küçük Müdahale odasına, Psikiyatrik değerlendirme gerektirenler ise Görüşme Odasına alınmakta ve değerlendirilmektedir.  
 
 
      Acil Servisimize başvuran tüm acil vakalar öğretim üyelerinin gözetiminde nöbetçi asistanlar tarafından en kısa zamanda değerlendirilmekte ve gerekli acil tedavileri başlatılmaktadır. Başvuran hastaların ilk muayeneleri tamamlandıktan sonra tahlil için alınan numuneler laboratuvara pnömotik sistemle ulaştırılmakta ve sonuçlar bilgisayarımızda görülebilmektedir. Ayrıca Radyolojik görüntüleme sonuçlarına da bilgisayarlarımızdan bakılabilmektedir. Diğer kliniklerin değerlendirmesi gereken durumlarda ise ilgili kliniklere konsültasyon yapılarak iyi bir işbirliği içinde çalışılmaktadır. 
 
 
      Acil Servisimizde 18 yaş üstü tüm hastalar ile 18 yaş altı travma vakaları Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından değerlendirilmekte olup 18 yaş altı çocuklar ise Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından Çocuk Acilde değerlendirilmektedir.
 
 
AKADEMİK FAALİYETLER
      Araştırma görevlileri eğitim süresi 4 yıldır. Asistanlarımız eğitim sürelerinin ilk yıllında;  Kardiyoloji (1 ay), Anestezi ve Reanimasyon (1 ay), Dahiliye (2 ay), Genel Cerrahi (1ay), Göğüs Hastalıkları (1 ay), ikinci yılında; Çocuk Acil (3ay), Ortopedi (1ay), Kadın Hastalıkları ve Doğum (1ay), Nöroloji (1 ay), üçüncü yılında; Radyoloji (1ay) olmak üzere toplam13 ay çeşitli Anabilim Dallarında rotasyon yapmaktadırlar. Ayrıca teorik eğitimler için seminerler ve makale saati dışında hasta başı pratik uygulama eğitimleri de almaktadırlar. Bu eğitimler sırasında; Travmatik Aciller, Cerrahi Aciller, Kardiyovasküler Aciller, Pulmoner Aciller, Gastrointestinal Aciller, Renal ve Genitoüriner Aciller, Toksikolojik Aciller, Çevresel Aciller, Psikiatrik Aciller, Afet Planlaması ve Acilleri gibi tüm acil durumlar konusunda bilgi ve beceri sahibi olarak uzman olmaktadırlar. 
 
 
      Ayrıca Anabilim Dalı öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencilerine 2 hafta ve 6. Sınıf öğrencilerine de 2 ay olmak üzere teorik ve pratik eğitimler de verilmektedir. 
 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 27 12
 
Son güncelleme tarihi: 9.1.2018
Yukarı çık