Süleyman Demirel Üniversitesi
 
TARİHÇE
      Anabilim dalımız 2002 yılında yardımcı doçent kadrosunda bir anabilim dalı başkanı ile kurulmuştur. 2003 yılında ikinci bir öğretim üyesi göreve başlamıştır.
2003 yılında uzmanlık öğrencisi eğitimine de başlanmış, 2008 yılında eğitimlerini tamamlayan iki araştırma görevlisi adli tıp uzmanı olmuşlardır. Anabilim dalımız kadrosunda iki profesör, iki yardımcı doçent öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmaktadır.
 
 
      Anabilim Dalımızın kuruluşundan itibaren uzmanlık eğitimi yanı sıra tıp fakültesi beşinci sınıf stajı, diş hekimliği fakültesi beşinci sınıf,  hukuk fakültesi dördüncü sınıf ve adalet meslek yüksek okulu ikinci sınıf öğrencilerine adli tıp dersi ile hukuk fakültesi üçüncü sınıf ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi sağlık yönetimi bölümü ikinci sınıf öğrencilerine sağlık hukuku dersi verilmektedir.
 
 
      Eğitim etkinlikleri dışında başta Isparta, Afyon, Burdur ve ilçeleri olmak üzere askeri ve sivil mahkeme ve savcılıklar ile kamu kuruluşlarının veya özel kuruluşların, ayrıca gerçek kişilerin ya da vekillerinin başvurularında adli tıp bilirkişilik hizmetleri verilmektedir.
 
YER KAPASİTE
      Anabilim dalımızın bir adet polikliniği, bir adet otopsi salonu ile depo ve savcı tutanak odası, bir adet toplantı salonu bulunmaktadır.
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
      Araştırma görevlileri eğitim süresi dört yıldır. Bu eğitim süresi boyunca patoloji, psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi rotasyonları yapılmaktadır. Her hafta salı ve perşembe günleri seminer veya makale saati yapılmaktadır. Ayrıca her gün vaka toplantısı yapılmaktadır.
 
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
Yaralanmalarda muayene ve/veya dosya incelemesi ile rapor düzenlenmesi
Adli ölü muayenesi ve otopsi
Ölüm nedeni, mekanizması ve ölümle ilgili diğer konuların değerlendirmesi
Ceza sorumluluğu değerlendirmesi
Hukuki sorumluluk değerlendirilmesi
Yaş Tayini
Maluliyet Hesaplamaları
Cinsel saldırı-istismar muayeneleri ve değerlendirmesi
Adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması)
Malpraktis (Tıp Uygulamalarında Hata) değerlendirmesi
Tedavi Masrafları ve Tazminat Hesaplamaları
Uyuşturucu / uyarıcı madde kullanımı değerlendirmesi
 
OLANAKLAR
      Otopsi salonu ve otopsi araç – gereçleri, idrarda kalitatif bağımlılık yapıcı madde değerlendirmesi, poliklinik muayene odası.
 
İLETİŞİM:
Bölüm Sekreteri: 0 246 211 28 43 
Asistan Odası: 0 246 211 29 16 – 0 246 211 27 09
Otopsi Salonu: 0 246 211 29 35 
 
Son güncelleme tarihi: 26.2.2020
Yukarı çık