Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
     Aile Hekiminin Tanımı:
     Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.
Aile hekimleri genel ve entegre hizmet sunar, sadece tanı tedavi ve rehabilitasyon değil sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile yakından ilgilidir. Kolay ulaşılabilir, verdiği hizmet süreklidir, ekiple birlikte çalışır, bireylere ve topluma biyopsikososyal açıdan yaklaşır. Aile merkezli kişisel bakım ve ikinci basamak ile koordineli bir hizmet sunar. Hastalarının savunucusudur, onlara gereksiz müdahale yapılmasını engeller. Toplum yönelimlidir.
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalının Kurulması ve Amacı:
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Aile Hekimliği Anabilim dalı, 2000 de Doç. Dr. Serpil Aydın tarafından kurulmuştur. 2011 yılından itibaren anabilim dalı başkanlığı, eğitim öğretim faaliyetleri ve poliklinik hizmetleri 2 öğretim üyesi ve 11 tam zamanlı, 9 SAHU asistanı ile devam etmektedir. 
Anabilim Dalında, 1 adet aile hekimliği polikliniği, 2 adet Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) polikliniği bulunmaktadır. 
GETAT polikliniği içerisinde KUPA (HACAMAT) uygulaması ve AKAPUNKTUR yapılmaktadır. 
 
Aile Hekimliği Anabilim Dalının kuruluş amacı;
Tüm bireylere kaliteli, sürekli, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak.
Toplumun iyi sağlık hizmeti alabilmesi için donanımlı aile hekimliği uzmanları yetiştirmek.
Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak.
Diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimlerine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmaktır.
UZMANLIK EĞİTİMİ
Uzmanlık eğitimi, aile hekimliği polikliniği ve hastanemizin diğer birimlerindeki rotasyonlardan oluşmaktadır. Rotasyonlar ve rotasyonların süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenmektedir. 
Tıpta Uzmanlık Kurul Kararı doğrultusunda anabilim dalımızın uzmanlık eğitimi 3 yıldır. 18 ay rotasyon 18 ay saha eğitimi şeklindedir. Rotasyonlarımız; Dâhiliye (4 ay), Kadın Hastalıkları ve Doğum (3 ay), Pediatri (4 ay), Psikiyatri (2 ay), Göğüs Hastalıkları (1 ay), Kardiyoloji (1 ay), Dermatoloji (1 ay), Acil (1 ay) ve seçmeli (1 ay) stajlarından oluşmaktadır. 
 
HACAMAT Uygulama Rehberi İçin tıklayınız
 
 
İLETİŞİM:
Aile Hekimliği: 211 91 92 
GETAT Polikliniği: 211 27 84 - 211 27 86 - 211 28 15 
 
Son güncelleme tarihi: 13.3.2020
Yukarı çık