Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur. Akademik eğitim birimi olarak hizmet vermeye ise 1993 yılında başlamıştır. 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd.Doç.Dr. Serpil Aydın tarafından, Ağustos 2000 tarihinden itibaren aktif faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan bu yana aile hekimliği uzmanlığı dalında 13 uzman yetiştirilmiştir. Bölümde tek öğretim üyesi ve 1 asistan mevcuttur. Halen Tıp Fakültesi hastane binası içerisinde, başvuran tüm hastalara poliklinik hizmeti verilmektedir. 
 
 
YER ve KAPASİTE
      Anabilim Dalında, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi başhekimliğine bağlı 1 adet aile hekimliği polikliniği bulunmaktadır. Poliklinik 1. koridorda yer almaktadır.  
 
TEMEL AMAÇLAR: 
     Tüm bireylere kaliteli, sürekli, kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak
Toplumun iyi sağlık hizmeti alabilmesi için donanımlı aile hekimliği uzmanları yetiştirmek
Toplumun ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmeti sunabilmeleri için aile hekimlerine yol gösterecek tıbbi araştırmalar yapmak
Diğer kurumlarla işbirliği yaparak aile hekimlerine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmak
 
 
UZMANLIK EĞİTİMİ
      Uzmanlık eğitimi, aile hekimliği polikliniği ve hastanemizin diğer birimlerindeki rotasyonlardan oluşmaktadır. Rotasyonlar ve rotasyonların süreleri Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenmektedir. 
TUK kararı doğrultusunda anabilim dalımızın uzmanlık eğitimi aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır.
 
 

Rotasyon adı                                          Önerilen asistanlık yılı                       Rotasyon süresi

Aile Hekimliği                                            1-2-3                                              12 ay

İç Hastalıkları                                                1                                                  4 ay

Kadın Hastalıkları ve Doğum                         1                                                  4 ay

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                             2                                                 2 ay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                         2                                                  5 ay

Göğüs Hastalıkları                                        3                                                  1 ay

Kardiyoloji                                                    3                                                 1 ay

Genel Cerrahi                                               3                                                  1 ay

Seçmeli                                                     1-2-3                                               4 ay

Acil                                                           2-3                                                  2 ay

 

 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 88
 
Son güncelleme tarihi: 3.4.2019
Yukarı çık