Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Anabilim Dalımız 1996 yılında Prof.Dr.Güler YAYLI tarafından kurulmuş olup aynı yıl eğitim-öğretim ve hasta hizmeti vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımızda, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji staj eğitimleri ile araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimleri yapılmaktadır. Kuruluşundan bugüne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 20 uzman hekimin yetiştirilmesinde katkıda bulunulmuş olup sağlık hizmeti sunumu yanı sıra bilimsel çalışmaların üretilmesi sağlanmıştır.
 
 
YER VE KAPASİTE
Klinik
      Yataklı servisimiz 5. katta bulunmakta olup 10 adet hasta yatağı ve bir klinik mikrobiyoloji laboratuarı ile hizmet vermektedir. Hastaların klinik takipleriyle eş zamanlı olarak mikrobiyolojik tetkikleri de laboratuvarımızda yapılabilmektedir.
 
Poliklinik
      Poliklinik binasında 9. peronda iki adet polikliniğimiz bulunmaktadır.
 
BÖLÜM ÇALIŞMA ALANLARI
      Yirminci yüzyılın başlarında antibiyotiklerin pratik kullanıma girmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıklarının artık bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacağına ilişkin tahminlere rağmen, bu hastalıklar halen tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, SARS, Kuş gribi, Domuz gribi gibi ölümcül sonuçlara neden olarak medyanın da ilgisini çekenler olduğu gibi tarihler boyunca güncelliğini sürdüren Bruselloz, Tifo, Sıtma, Tetanoz, Şarbon, Tüberküloz, Kuduz, Tularemi gibi hastalıkların tanısal işlemleri ile takip ve tedavileri uzmanlığımız alanında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen ve çok geniş bir etki alanına sahip birçok sistem enfeksiyonlarının da tanı ve tedavi işlemleri bölümümüzce ayaktan ve yatarak yürütülmektedir:
 
 
      Viral hepatitler (Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve diğer viral hepatit etkenleri)
Solunum yolu enfeksiyonları (Pnömoni (zatürre), influenza (grip), tüberküloz, soğuk algınlığı, sinüzit, tonsillit, farenjit vb.)
Bruselloz (mal hastalığı), sıtma, tularemi, tifo
İdrar yolu enfeksiyonları (sistit, piyelonefrit vb.)
Gastrointestinal sistem enfeksiyonları (ishal)
Döküntülü enfeksiyonlar (suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, zona vb.)
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (selülit, diyabetik ayak enfeksiyonları, deri şarbonu vb.)
Kemik ve eklemlerin protez enfeksiyonları (osteomyelit, septik artrit, spondilit, spondilodiskit vb.)
Nedeni bilinmeyen ateş
Santral sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit vb.)
Kardiyovaskuler sistem enfeksiyonları (Endokardit, kateter enfeksiyonları vb.)
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (HIV, bel soğukluğu, frengi vb.)
Erişkinlerin aşılanması
Enfeksiyon kontrol uygulamaları
 
      Dirençli patojenlere bağlı enfeksiyonlarda ciddi tedavi güçlüğü ve yüksek maliyet söz konusudur. Mikroorganizmalardaki direnç gelişiminin kontrol altına alınabilmesi ise antibiyotiklerin akılcı kullanımı ve enfeksiyon kontrol uygulamaları ile mümkündür. 
 
Anabilim Dalımız Aşağıda Sıralanan Enfeksiyon Kontrol Uygulamalarının Takibini Üstlenmektedir
      Antibiyotiklere dirençli patojenlerin ortaya çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi
Sağlık kurumları ile ilgili endemik enfeksiyonların takip edilmesi, analiz edilmesi, bildirilmesi ve çözümlenmesi
Enfeksiyon salgınlarının hızlıca tanımlanması ve kontrolü
Özellikle yüksek risk taşıyan birimlerde (yoğun bakım, transplantasyon, onkoloji) patojenlerin yerleşmesinin ve yayılmasının önlenmesi için hastaların düzenli takibi
Hasta güvenliğini arttıran dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon işlemlerinin düzenlenmesi ve kontrolü
Eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesi
Hastane atıkların toplanma ve bertaraf edilme yöntemlerinin denetlenmesi
Hastane çalışanlarına, hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin programları çerçevesinde eğitim verilmesi
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 73
 
 
Son güncelleme tarihi: 19.6.2017
Yukarı çık