Süleyman Demirel Üniversitesi
Bölüm Tanıtımı
Spor hekimliği; toplumdaki bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için fiziksel aktiviteye katılımın arttırılması, her cinsten ve yaştan sağlıklı veya kronik hastalığı olan bireylerin, hangi düzeyde olursa olsun spora katılım öncesi sağlık değerlendirmelerinin yapılması, spora ve fiziksel aktiviteye katılımla ilgili program yapılması ve egzersiz reçetesi uygulamaları, katılımcıların karşılaştıkları yaralanmaların ve sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyonu, sporcu performansının tıbbi yönlerinin değerlendirilmesi ve dopingle mücadele edilmesi konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan klinik bir uzmanlık dalıdır. 
Günümüzde üniversite kuruluşları ile ilgili son kanunlar neticesinde ülke çapındaki 18 (on sekiz) Tıp Fakültesi’nde Spor Hekimliği bilim dalı veya ana bilim dalı olarak faaliyet göstermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkemizde spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitimi verme yetkisi bulunan 8 (sekiz) kurumdan biridir. Spor hekimliği tıpta uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerimizin tıpta uzmanlık eğitimini tamamlanması için gereken süre en az 4 yıldır. Spor Hekimliği Ana Bilim Dalımızda 3 (üç) öğretim üyesi ve 4 (dört) araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Verdiğimiz Hizmetler
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalımızda, poliklinik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. 
Poliklinik Hizmetleri
Spora ve düzenli egzersize başlamak/devam etmek isteyen her yaştaki bireyin sağlık taraması yapılmaktadır. 
Tüm spor dallarında yarışan sporcuların sezon öncesi lisans muayeneleri yapılmakta ve lisans vizesi verilmektedir. 
Sağlığını korumak ve geliştirmek isteyen veya kronik hastalığı (obezite, şeker, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği vb.) olup egzersiz önerilen tüm bireylere, kişiye özel egzersiz reçetelenmesi düzenlenmekte ve izlemi yapılabilmektedir. 
Sağlıklı bir vücut ağırlığına ve yağ oranına ulaşmak isteyen bireyler için vücut ağırlığı, vücut yağ kitlesi oranı, yağsız vücut ağırlığı ve deri kıvrım kalınlığı gibi antropometrik değerler tespit edilebilmekte, kişiye özel egzersiz programları önerilebilmektedir. 
Kemik, eklem, kıkırdak, kas, tendon, bağ, menisküs yaralanması, ayak bileği burkulması gibi tüm spor yaralanmalarının tanısı konulabilmektedir. Spor yaralanmalarında, tanısal ve tedaviye yönelik girişimsel işlemler uygulanabilmektedir. Spor yaralanmalarının tedavisi, ana bilim dalımıza ait tedavi ünitesinde gerçekleştirilmektedir. 
Şok dalga tedavisi (ESWT) ile tenisçi dirseği, golfçü dirseği, aşil tendiniti, patellar tendinit, kalsifik tendinitler, topuk dikeni gibi hastalıkların tedavisi yapılabilmektedir. 
Tedavi Ünitesi Hizmetleri
Spor yaralanmalarının cerrahisiz (konservatif) tedavisini, cerrahi öncesi veya cerrahi sonrası tedavi süreçlerini hekim ve fizyoterapist gözetiminde yürüttüğümüz günübirlik ayaktan tedavi ünitemizde;
Elektroterapi, ultrason, lazer, vakum, sıcak-soğuk uygulama, intermittan pnömatik kompresyon gibi tedavi modaliteleri, farklı dirençlerde egzersiz lastikleri, farklı ağırlıklarda olmak üzere dambıl ve kum torbaları, denge tahtaları, trambolin, koşu bandı, dikey kondisyon bisikleti, kürek ergometrisi, farklı kas gruplarına yönelik kuvvet egzersizlerinin yapılabildiği kuvvet istasyonu kullanılabilmektedir. 
Bireysel ve takım performanslarının değerlendirilebildiği ünitemizde; aerobik ve anaerobik kapasite ölçümü, çeviklik testleri, esneklik değerlendirmesi, denge testleri, izokinetik dinamometre ile kas kuvvet ölçümü, hız ve güç testleri, sıçrama testleri gibi sportif performans testleri yapılabilmektedir. 
İletişim: 0246 211 91 77 
 
 
 
      
Son güncelleme tarihi: 5.2.2020
Yukarı çık