Süleyman Demirel Üniversitesi
 
BÖLÜM TANITIMI
      Genetik, biyolojinin kalıtım ve varyasyonlarla ilgilenen bilim dalıdır. Gregor Mendel’in 19. yüzyılda bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalar, yirminci yüzyılda modern biyolojik düşünce çağını başlatmıştır. İlk zamanlarda tarım alanında yapılan genetik çalışmalar zamanla insanlar ve hastalıklar üzerine yoğunlaşacak şekilde evrilmistir. Özellikle 2003 yılında uluslararası bir organizasyon olarak İnsan Genom Projesi’nin tamamlanmasıyla insan genomunu oluşturan 3.3 milyar nükleotid dizisi ortaya çıkarılmıştır. Proje sonucunda insanda yaklaşık 25 bin genin olduğu belirtilmiştir.
 
   
    Bugün yaklaşık 10 bin genin genetik hastalıkla ilişkisi bulunmuşken, hastalıklarla ilişkisi henüz saptanmayan birçok genin öldüğü düşünülmektedir. 
 
    İnsan Genom Projesiyle birlikte alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile ortaya çıkan yeni nesil genetik yaklaşımlar pek çok hastalıkla kesin tanıya ulaşmada vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bu sayede hastalığın doğru teşhisi, takibi ve tedavisi uygun şekilde planlanabilir duruma gelmiştir. Buna ilaveten genetik bilimi hastalığın teşhisinde sağladığı bu çok önemli katkının yanı sıra diğer aile üyelerinin taşıdığı riskleri belirleyebilmekte ve sonraki nesillerde bu hastalıkların daha az görülmesinde de destek olmaktadır. Bu yönüyle genetik bilimi koruyucu tıbbın en önemli unsurlarından biri haline gelmekle birlikte, prenatal, antenatal ve postnatal olarak da insanın tüm yaşamını etkilemektedir.
 
     
Günümüzde hemen hemen bütün hastalıkların çevre ve genlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu hastalıklarda genetiğin rolü değişkenlik gösterebilmektedir. Kısmen veya tamamen genetik faktörlerin rol oynadığı hastalıklar üç gruba ayrılabilir:
1) Tek gen hastalıkları  
2) Kromozom hastalıkları  
3) Multifaktöriyel hastalıklar
 
 
      Tıbbi Genetik Laboratuvarımız tarafından, diğer polikliniklerden gelen tüm genetik tetkik istemlerine sonuç verilebilmektedir. Bu kapsamda Tıbbi Genetik Laboratuvarımızda üç farklı temel analiz metodu uygulanmaktadır: 
1) Sitogenetik Analizler 
2) Moleküler Sitogenetik Analizler  
3) Moleküler Genetik Analizler
 
 
 
      Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 08.11.2005 tarihinde kurulmuş olup, 08 Mart 2011 tarihinde Tıbbi Genetik Rutin Laboratuvarı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmete açılmıştır. 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 27 59
Son güncelleme tarihi: 31.10.2018
Yukarı çık