Süleyman Demirel Üniversitesi
 
 
Hemşirelik, sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve hasta yakınlarının bütüncül bir yaklaşımla temel ve yaşamsal gereksinimlerinin karşılanması amaçlı bir bakım verme sanatıdır. Bu sanatı gerçekleştirirken ilkelerimiz:
 
Kaliteli bakım,
Ekip ruhunun sağlanması ve sürdürülmesi,
Etkin iletişim,
Çalışanların kararlara katılmasının sağlanması
Bakımın kaydedilmesi,
Sürekli eğitim ve gelişim,
Liderlik, Ödüllendirme ve
Hemşirelik hizmetlerinde çalışanların performanslarının sürekli değerlendirilmesi ve geribildirimler yoluyla eksiklerin tamamlanmasıdır.
 
Hemşirelik Hizmetlerimiz, insana hizmeti esas alarak insana ihtiyacı olan en iyi bakımı vermeyi amaç edinmektedir. Hemşirelik Hizmetlerimiz hastanemizin akreditasyon çalışmalarında güzel bir ekip çalışması örneği göstermiş, kalite onayı almıştır. JCI standartlarının sürekliliğini sağlamak ve kaliteli bakım için çalışmalarına devam etmektedir. Hasta ve ailesinin memnuniyeti, sadece hastaya yönelik çalışmalarda değil ancak çalışanların memnuniyetinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğinin bilinciyle hizmet vermekteyiz.
 
Son güncelleme tarihi: 24.2.2017
Yukarı çık