Süleyman Demirel Üniversitesi
 
ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİK HASTALIKLAR BİLİM DALI
      Kliniğimizde genel endokrinoloji, tiroid, diyabet, tiroid hastalıkları (guatr), obezite, hipofiz hastalıkları, hipertansiyon, dislipidemi, osteoporoz, metabolik kemik hastalıkları, polikistik over sendromu, gonadal hastalıklar alanlarında hizmet verilmektedir. Tiroid hastalıkları polikliniğimize ait ultrasonografi cihazı ve biyopsi odası mevcuttur.
      Diyabet ve obezite polikliniğimize bağlı olarak çalışan ‘Diyabet Eğitim Odası’ bulunmaktadır. Diyabet eğitim hemşirelerimiz hem tüm zamanlı poliklinikte hem de mobil olarak hastanenin tüm yataklı servislerinde eğitim vermektedirler. Ayaktan ve yatan hastalara diyabet ve insülin tedavi eğitimleri, karbonhidrat sayımı, insülin pompa eğitimi, tüm dinamik testler, tiroid ultrasonografisi ve ultrason eşliğinde tiroid biyopsisi yapılmaktadır.
 
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık