Süleyman Demirel Üniversitesi
HEMATOLOJİ BİLİM DALI
      Hematoloji Bilim Dalı’nda tüm kan hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Anemi, Akdeniz Anemisi (Talasemi), diğer kan elemanlarının düşüklüğü, kanamaya eğilimi (hemofili, trombopeniler) olan, aşırı pıhtılaşma durumları olan (tromboz), kan kanserleri (akut lösemi- kronik lösemi, multipl miyelom), lenf sistemi kanserleri (lenfoma) olan hastaların poliklinik tanı ve takipleri bilim dalımız tarafından yapılmakta ve hematoloji kliniğinde tedavileri uygulanmaktadır. Ayrıca düzenli tedavi, kemoterapi ve kan alması gereken hastaların tedavileri Hematoloji Ayaktan Tedavi ünitesinde yapılmaktadır.
      Bilim Dalımız aynı zamanda Talasemi Merkezi olma özelliğindedir. Bu hastaların düzenli takipleri polikliniğimizce yapılmakta ve kan ihtiyaçları kan bankası tarafından karşılanmaktadır. Kan transfüzyonları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Hastane kan merkezi transfüzyon merkezi konumunda olup hastaların kan ihtiyaçları, kanamayı durdurucu trombosit destekleri (Isparta’da tek aferez ünitesi) ve plazma gereksinimleri kan merkezimizden sağlanmaktadır. Ayrıca Kan Merkezimize bağlı terapötik aferez ünitesi (tedavi edici aferez uygulaması) mevcuttur. Nörolojik, nefrolojik, hematolojik bazı hastalara ve yoğun bakımda problemleri olan uygun hastalara terapötik aferez uygulanmaktadır.
 
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık