Süleyman Demirel Üniversitesi
MEDİKAL (TIBBİ ONKOLOJİ) BİLİM DALI
      Medikal Onkoloji kliniğin de kanser hastalarına tanı sonrası sistemik tedavi (kemoterapi, hormonoterapi, immunoterapi) ve hedef tedaviler planlanıp uygulanmaktadır. Hastaların tedavi ile birlikte peryodik takipleri gerçekleştirilmektedir. Takipte rastlanılan onkolojik acil problemler ve gereğinde destek tedavileri yapılmaktadır. Hastanemiz Medikal Onkoloji Ünitesi 2002 yılından bu yana hizmet vermektedir. Giderek artan hasta potansiyeline sahiptir. Sadece ilimizde kanser tanısı alan hastalar değil çevre illerden de kanser tanısı ile gelen hastaların tedavileri düzenlenmekte, takipleri yapılmaktadır.
     
Ünitemiz 2 poliklinik, ayaktan kemoterapi ünitesi (22 kişi kapasiteli) ve yataklı servis (toplam 44 yatak) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Polikliniğimiz de tüm solid organ malignitesi (kanser) tanısı alan hastaların tanı anından itibaren hastalıkları, uygulanacak tedaviler ve takipleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu amaçla Sistemik kemoterapi, immunoterapi, hormonal tedavi, hedef tedavi ajanları, destek tedavileri yapılmaktadır.
      Kemoterapi uygulaması ve eğitimi, alanında deneyimli, sertifikalı özel sağlık personeli tarafından verilmektedir. Mevcut kemoterapiler ünitemizde yarı otomatik robotik sistem ile hazırlanmakta ve günübirlik olarak ayaktan kemoterapi ünitemizde veya yataklı servisimizde uygulanmaktadır.
 
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017

A.D Başkanı

Yukarı çık