Süleyman Demirel Üniversitesi
 
PEDİATRİK NEFROLOJİ
      Pediatrik Nefroloji Ünitesi'nde çocuk böbrek ve üriner sistem hastalıkları konusunda çalışılmaktadır. Ünitemizde poliklinik, yataklı hasta izlemi, hemodiyaliz, ayaktan periton diyalizi konusunda hizmet verilmektedir.
 
ÜNİTEMİZ İLGİ ALANINA GİREN HASTALIKLAR ŞUNLARDIR
İdrar yolları enfeksiyonları
Hipertansiyon
Böbrek yetmezlikleri
Doğuştan olan böbrek anormalliklerinin yarattığı sorunlar
Nefrotoksisite
Dializ tedavisi
Böbrek ve üriner sistem taşları
Glomerulonefrit, Nefrotik Sendrom hastalıkları
İşeme bozukluları (gece ve/veya gündüz) idrar kaçırma
Çocukluk çağı romatolojik hastalıkları
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017

A.D Başkanı

DOKTORLARIMIZ

Yukarı çık