Süleyman Demirel Üniversitesi
 
NEONATOLOJİ BİLİM DALI
      Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz,  23 adet  (19 küvöz, 4 açık yatak)  3. düzey  yoğun bakım yatağı ile hizmet vermektedir.   Kliniğimizde  15 adet mekanik ventilatör (suni solunum)  cihazı bulunmaktadır.  Sarılıklı bebeklerin tedavisi için modern en son sistem, ikisi tünel led olmak üzere toplam sekiz adet fototerapi cihazı bulunmaktadır.
      Yoğun bakım ünitesinde yüksek riskli yenidoğanlara (prematüre, intrauterin gelişme geriliği, asfiksi, solunum sıkıntısı, sarılık ve metabolik problemi olan bebekler) yoğun bakım hizmeti verilmektedir.  Kadın Doğum Kliniğinde doğum yamış anne yanındaki bebeklerin günlük muayeneleri yapılmakta ve yenidoğan taramaları alınıp 3-5. günlerinde  yenidoğan poliklinik kontrolü yapılmaktadır.
      Yenidoğan Polikliniğimizde,  yenidoğan kliniğimizde yatarak izlenen bebeklerin taburculuk sonrası izlemleri, sağlıklı yenidoğanların tarama testleri, büyüme ve nörogelişimsel takipleri, aşı izlemleri, prematüre bebeklerin prematüre retinopatisi, prematüre osteopenisi, kalça displazisi, işitme testi, RSV profilaksisi yönünden izlemleri yapılmaktadır.
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık