Süleyman Demirel Üniversitesi
 
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI
      Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Ünitemizde 0-18 yaş arasındaki çocuklardaki hormon eksiklikleri, bozuklukları ve diyabet (şeker hastalığı) konusunda poliklinik ve servis hizmeti verilmektedir. Hormon bozuklukları arasında tiroid bezi hastalıkları, guatr, obezite (aşırı kilolu), ergenlik dönemi hastalıkları, büyüme bozuklukları, boy kısalığı, kemik hastalıkları, testis ve over fonksiyon bozuklukları, böbreküstü bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları konuları bulunmaktadır. Servisimizde çocukluk dönemindeki diyabet hastalarına ve ailelerine eğitim verilmektedir. Eğitim esnasında insülin kullanımı ve kan şekeri takibi öğretilmektedir.
 
Son güncelleme tarihi: 4.7.2017
Yukarı çık