Süleyman Demirel Üniversitesi
 
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI
      Kliniğimizde endometrium kanseri, serviks kanseri, over kanseri, vulva kanseri, fallopian tüp kanseri, genital kanserlerin cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Laparoskopik onkolojik ameliyatlar uygulanmaktadır. Haftalık jinekolojik onkoloji konseyinde tedavi ve takipler planlanmaktadır.
      Jinekolojik onkoloji polikliniğinde genital kanser taraması yapılmaktadır. Kolposkopiyle servikal, vajinal ve vulvar hastalıkların tanısı konulmaktadır. Jinekolojik onkolojideki en son bilimsel gelişmeler tedavi yöntemlerine yansıtılmaktadır. Bu amaçla ilk teknesyumla işaretli sentinel lenf nodu uygulaması 2010 yılında yapılmıştır. Hastaların erken adjuvan tedavi almasını sağlayan ekstraperitoneal lenf adenektomide ilk olarak 2010 yılında yapılmıştır.
      Jinekolojik kanser nükslerinde eksenterasyon işlemi gibi en radikal operasyonlar da başarıyla uygulanmaktadır.
 
 
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017

A.D Başkanı

Yukarı çık