Süleyman Demirel Üniversitesi
 
OBSTETERİK ve PERİNATOLOJİ BİLİM DALI
 
      Tam teşekküllü doğum hastanemizde yılda ortalama 1000 civarında doğum gerçekleştirilmektedir. Bu olguların çoğunun, çevre bölge ve hastanelerden, taşıdıkları riskler nedeni ile, sevk edilmiş sorunlu hastalar olduğu görülmektedir.
      Hastanemiz kadın doğum polikliniklerinde düzenli takiplerle gelen gebelerin en yeni teknolojiler kullanarak gebelik takiplerinin yapılmasının yanı sıra, doğum süreçleri de en yeni teknolojilerle uygulanmaktadır. Son 8 yıldır kliniğimizde 3 ve 4 boyutlu renkli Doppler ultrasonografi cihazı ile ayrıntılı fetal anomali taraması, erken genetik sonogram, ikili tarama, gebelik takibi uygulanmaktadır. 2000’li yıllardan itibaren amniosentez, kordosentez, koryon villus örneklemesi ve intrauterin kan transfüzyonları, selektif fetal redüksiyon ve amnioinfuzyon gibi ileri perinatoloji girişimleri yapılmaktadır.
      Yüksek riskli gebeliklerde, erken doğum eylemi, gebeliğin hipertansif hastalıkları, diabet, çoğul gebelikler gibi komplike durumlar başarıyla takip edilmektedir. Yeni doğan ünitesinde prematür bebeklerin takibi ideal bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yaşamla bağdaşan major ve minör anomalisi olan bebekler, antenatal dönemde çocuk cerrahisi, plastik cerrahi ve diğer ilgili branşlar ile koordineli olarak değerlendirilmekte ve doğum sonrası en kısa sürede cerrahi ve tıbbi tedavileri yapılmaktadır.
      Ayrıca doğum öncesi ve esnasında bebeğin kalp atışlarının tokokardiyografi cihazı ile denetlendiği Doğumhanede, doğumun normal seyrini izlemesi için tüm şartlar uygundur.  Normal ve müdahaleli (vakum ekstirpasyon, forseps, epidural ve spinal doğum) doğumlar ile her türlü obstetrik işlemler yapılmaktadır. Acil durumlarda doğumhane ile ameliyathanenin yakın konumu nedeniyle en kısa sürede sezeryan doğuma geçilebilmektedir.
 
Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık