Süleyman Demirel Üniversitesi
 
 
Testin adı, numune tipi, çalışma zamanı
 
Glukoz (Açlık-tokluk) (serum-idrar-BOS)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
BUN (Üre N) (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kreatinin (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kreatinin Klirens Testi
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Ürik Asit (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Trigliserid
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total Kolesterol
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
HDL-Kolesterol
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
LDL-Kolesterol
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
LDH (Serum-BOS)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
AST (SGOT)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
ALT (SGPT)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total Bilirubin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Direk Bilirubin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total Protein
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Albumin (Serum-BOS)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Globulin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Alkalen Fosfataz
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
GGT
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Sodyum (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Potasyum (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Klor
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kalsiyum (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Fosfor (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CPK
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CK-MB
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Amilaz (serum-idrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Lipaz
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serum Demiri
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serum Demiri Bağlama Kapasitesi
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Lityum
Kırmızı Kapaklı Tüp
Salı günleri
 
Magnezyum
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kolinesteraz
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Mikroprotein (İdrar-BOS)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Glukoz Tolerans Testi
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Sistatin C
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Prealbumin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
hsCRP
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Karbamazepin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Valproik asit
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Fenitoin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Fenobarbital
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serbest T4
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serbest T3
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total T3
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total T4
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
TSH
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Ferritin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Estradiol (E2)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
FSH
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
LH
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Prolaktin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Progesteron
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Total Testosteron
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
PSA (Prostat Spasifik Antijen)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serbest PSA
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CEA
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CA 72-4
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her Gün
 
CA 15-3 (BR)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CA 19-9 (GI)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
CA 125 (OV)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Tiroglobulin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Anti TPO
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Antitiroglobulin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Homosistein
Soğuk Zincirde Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Deoksipiridinolin
İdrar Kabı
Her gün
 
Mikroalbumin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
beta2 Mikroglobulin (serum)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serbest b-HCG
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Beta-HCG
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
PAPP-A
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Serbest Estriol (E3)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kortizol (KANDA)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
ACTH
Soğuk zincirde Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Growth Hormon (GH)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
AFP
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
İnsulin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
IGF–1 (Somatomedin-C)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
IGF-BP–3
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Karbamazepin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Fenitoin
Jelsiz Tüp
Her gün
 
Fenobarbital
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Valproik Asit
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Anti müllerian hormon
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
25 OH Vitamin D3
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Parathormon
Soğuk Zincirde Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Troponin T
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Myoglobin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kütle CK-MB
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Vit B12
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Folik Asit
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
DHEA-SO4
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Digoksin
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Tam Kan
Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Periferik Yayma
Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Retikülosit Yayma
Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Protrombin Zamanı, (PT%,INR)
Mavi kapaklı Tüp
Her gün
 
APTT (Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
Mavi kapaklı Tüp
Her gün
 
TT (Trombin Time)
Mavi kapaklı Tüp
Her gün
 
Fibrinojen
Mavi kapaklı Tüp
Her gün
 
D-Dimer
Mavi kapaklı Tüp
Her gün
 
Protein-C
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
Protein-S
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
Anti Trombin III
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
APC Rezistans
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
VWF
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
VWF Ag
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
Faktör VIII
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
Faktör IX
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
Faktör XIII
Mavi kapaklı Tüp
Her Ayın Son Haftası
 
G-6-PD (Spot)
Mor Kapaklı Tüp
Her gün
 
Ozmotik Frajilite
0,5 Heparin+4,5 kan düz tüp
Her gün
 
Oraklaşma Testi
Mor Kapaklı Tüp
Her gün
Kemik İliği Yayması
Hazır Yayma
Her gün
 
PAS
Hazır Yayma
Her gün
 
Peroksidaz
Hazır Yayma
Her gün
 
Sudan Black
Hazır Yayma
Her gün
 
Nazal Smear
Hazır Yayma
Her gün 
 
İdrar Tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi)
İdrar Kabı
Her gün
 
Kan Gazı
Heparinli Enjektör
Her gün
 
Sedimentasyon
Mor kapaklı tüp
Her gün
 
Hb A1c (Glikohemoglobin)
Mor Kapaklı Tüp
Her Gün
 
MANUEL YÖNTEMLER
Salisilat
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kriyoglobulin
Kırmızı Kapaklı Tüp Santrüfij Edilmez
Her gün
 
VMA (24 saatlik Asitli İdrar)
İdrar Kabı (en az 10 ml numune)
Ayın 10’una kadar gelen numune 15’inde,25’ine kadar gelen numunenin sonuçları 30’unda verilir.
 
Metanefrin (24 saatlik Asitli idrar)
İdrar Kabı (en az 10 ml numune)
Ayın 10’una kadar gelen numune 15’inde,25’ine kadar gelen numunenin sonuçları 30’unda verilir.
 
Vücud sıvısı pH ölçümü
İdrar Kabı
Her gün
 
Osmolalite (Serum-İdrar)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her gün
 
Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz
Kırmızı Kapaklı Tüp
Serbest Testosteron
Kırmızı Kapaklı Tüp
17-OH-Progesteron
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her Ayın 30’unda sonra verilir.
 
Down Sendromu Tarama (1. ve 2.Trimester)
Kırmızı Kapaklı Tüp
Her hafta Salı ve Cuma
 
Bence-Jones Proteini (24 saatlik idrar)
İdrar Kabı
Her Gün
 
Watson schwartz Testi
İdrar Kabı
Her Gün
 
FeCl3 Testi
İdrar Kabı
Her Gün
 
Gaitada PH
Gaita Kabı
Her Gün
 
Gaitada Sindirim Testi
Gaita Kabı
Her Gün
 
Gaitada Gizli Kan
Gaita Kabı
Her Gün
 

 

Son güncelleme tarihi: 10.5.2017
Yukarı çık