Süleyman Demirel Üniversitesi
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
 
      Kliniğimizde; endoskopi, kolonoskopi, Endoskopik olarak safra ve pankreas kanalı hastalıklarında tanı konulmakta (Endoskopik ultrasonografi de dahil) ve gerektiğinde bazı cerrahi işlemler yapılmaktadır (ERCP); sfinkterotomi, safra yolu taşlarının balon ve basket kateter ile çıkarılması, safra yolu darlıklarında stent uygulaması ve balon dilatasyonu, özofagus, mide ve barsak poliplerinin endoskopik olarak çıkarılması (Polipektomi), gis kanamalarında skleroterapi uygulaması, özofagus varislerine bant ligasyonu, özofagus darlıklarına balon ve buji dilatasyonu, pilor darlıklarında balon dilatasyonu, endoskopik gastrostomi açılması, karaciğer biyopsisi gibi girişimsel işlemlerin yanında, karaciğer, safra yolları, pankreas, mide ve barsak hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.
 
Son güncelleme tarihi:
Yukarı çık