Süleyman Demirel Üniversitesi
TARİHÇE
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi 1993 yılında kurulmuştur. 4 yatakla faaliyete başlayan yoğun bakım ünitemiz 2001 yılından itibaren yatak sayısını 18’e ve zaman içerisinde ise 33’e çıkmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumunun 12.04.2017 tarihli onayı ile Yoğun Bakım Bilim Dalı kurulmuştur.
YER ve KAPASİTE
Yoğun Bakım ünitemiz A ve B olmak üzere 2 bölümde toplam 33 hasta yatağı bulunmaktadır. Her iki bölümde olmak üzere toplam 5 adet izole oda bulunmaktadır. Ayrıca 4 hasta yatağı içeren ayrı bölüm bulunmaktadır.
Tıp Fakültemizde görevli dahili ve harici tüm birimlerden gerektiği zaman anında konsültasyon hizmeti sağlanabilmektedir. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları, klinik eczacı, fizyoterapist ve diyetisyen konsültasyon hizmeti sunmaktadır. Portabl röntgen cihazı ile röntgen filmleri çekilebilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde; EKG cihazı, 2 adet defibrilatör ve fiberoptik laringoskop bulunmaktadır. Diyaliz ve Plazmaferez olanaklarımız mevcuttur.
Yoğun Bakım Ünitemizde hem eğitimli hem de tecrübeli bir ekip bulunmaktadır. Bu profesyonel ekibin amacı kritik hastaların iyileşmesini sağlamaktır. Akademik kadro ile birlikte 37 hemşire, 20 personel hizmet vermektedir.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
Tıp Fakültemize Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavını kazanarak gelen 6 doktor, yan dal Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Ekibimizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Nöroloji AD, Göğüs Hastalıkları AD, Enfeksiyon Hastalıkları AD, Dahiliye AD ve Genel Cerrahi AD ile oluşturulan protokol sonucu bu kliniklerde görevli öğretim üyeleri ve diğer branşlardan istenen konsültasyonlar ile hasta bakımı ve eğitimi sağlanmaktadır. Yan Dal eğitim süresi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’dan gelenler için genellikle 2.5 yıl, diğer branşlardan gelenler için ise 3 yıldır.
 
BİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
Yoğun Bakım Ünitemizde sadece cerrahi sorunları olan değil, dahili sorunları da olan her türlü erişkin kritik yoğun bakım hastasına 7 gün 24 saat kesintisiz yüksek standartlarda bakım ve tedavi yapılmaktadır.
Yoğun Bakım Ünitemizde sepsis, şok, çoklu organ yetmezliği, kronik akciğer hastalıklarına bağlı (KOAH, kifoskolyoz gibi) solunum yetmezliği, ağır zatürre (pnömoni) ve akciğer damarlarında pıhtılaşma (pulmoner tromboemboli), kalp krizi ve komplikasyonları, kalpte ritim problemleri, ani kalp ve solunum durması, sindirim sistemi kanamaları ve tıkanmaları, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği, bazı beyin-sinir hastalıkları, koma, ağır ilaç-madde zehirlenmeleri, travma hastaları ve ameliyat sonrası kritik hasta takibi yapılmaktadır.
 
 
İletişim
Yoğun Bakım:  0 246 211 2089
                        0 246 211 2084
 
İLGİLİ LİNKLER
Uzaktan Eğitim
www.yogunbakim.org.tr
www.gkda.org.tr
www.dcyogunbakim.org.tr
www.shgm.saglik.gov.tr
 
Son güncelleme tarihi: 18.2.2019
Yukarı çık