Süleyman Demirel Üniversitesi
 
TIBBİ BİYOKİMYA HAKKINDA
Biyokimya Laboratuvarı hastalarımızın ihtiyaç duyduğu rutin testleri çalışmaktadır.
Hastalarımızın istenen tetkiklerine göre kan alma biriminde kanları alındıktan sonra, kanlar tüp taşıma sistemi ile laboratuvara gönderilir. Laboratuvara gelen kanlar her aşamada otomatik analiz cihazlarıyla ayrıştırılıp gruplandırıldıktan sonra son teknoloji otoanalizörlerde analiz edilir. Baştan itibaren hasta bilgileri hastane otomasyon sistemine girildiği için güvenli ve hızlı hizmet verilir.   
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında, klinik biyokimya parametreleri, hormon düzeyleri, ilaç düzeyleri, kanser biyobelirteçleri, hematolojik testler, idrar analizleri, kan gazı gibi birçok analiz yapılmaktadır. Bunun yanında altın standart yöntem ile Hb A1c ve Hb varyantları çalışılmaktadır.
Laboratuvar teknisyenleri, sorumlu doktorların kontrolünde analizleri yapmaktadır. Analizi yapılan testler uzman öğretim üyeleri kontrolünde hastane otomasyon sistemine aktarılmakta ve bu yolla hastalarımızın muayene oldukları polikliniklere veya yattıkları servislere ulaşmaktadır. Bazı özellikli testlerin dışında tüm laboratuvar sonuçları aynı gün verilmektedir.
Anabilim dalımız laboratuvar hizmetinin yanında eğitime yönelik de hizmet vermektedir. Bu çerçevede Tıp Fakültesi öğrencilerinin hekimlik hayatları boyunca tanı ve tedavi sürecinde ihtiyaç duyacakları temel ve klinik biyokimya bilgileriyle donatılmalarını sağlamayı, araştırma görevlilerine ise biyokimya uzmanı olduklarında görev alacakları biyokimya laboratuvarında uygulama yapabilme ve bu laboratuvarları yönetebilmeleri için gereken sorumluluk ve beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. 
YER VE KAPASİTE
Anabilim dalımız, hastanemiz poliklinik binasının ikinci katında hizmet vermektedir. Numune kabul, klinik biyokimya, hematoloji, hormon analizi üniteleri, idrar analiz ünitesi ve manuel testlerin yapıldığı bölümlerden oluşmaktadır.
 
 
İLETİŞİM: 211 94 00 
 

 

 
 
 
Son güncelleme tarihi: 4.11.2019
Yukarı çık