Süleyman Demirel Üniversitesi
TARİHÇE
      Klinik 1994 yılında Yrd. Doç. Dr. Ali Dolgun tarafından kuruldu. İlk ameliyatlar 1995 yılı başında Isparta Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde Tıp Fakültesinin kullanımına ayrılmış bir salonda başladı. 1996 yılı ortalarında, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinin şehir içindeki binasındaki ameliyathaneler açıldı ve 4 salonda hizmet verilmeye başlandı. 1996 yılı sonlarında 4 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı.
 
     2001 yılı başından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Çünür Yerleşkesi içerisindeki Araştırma Uygulama Hastanesinin mevcut binasında hizmet verilmeye başlandı. 2013 yılına kadar toplam 18 yataklı Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ve 14 Ameliyat Salonu ile hizmet verildi. 2013 yılında Ameliyathaneler ve Yoğun Bakım Ünitesi’nde genişletme ve kapasite artışı gerçekleştirildi. Yoğun Bakım A Ünitesi 18 yataklı, B Ünitesi 15 yataklı olarak toplamda 33 yatakla hizmet vermektedir. Hizmet verilen Ameliyathane sayısı kapasite arttırımı sonrası 17’ye çıkartılmıştır. Günlük ameliyat sayısı ortalama 60/70civarındadır.
      Kliniğimizde eğitim-öğretim ve klinik uygulamalar 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ile sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlığı programında 5  Yan Dal uzmanlık öğrencisi, Algoloji Yan Dal Uzmanlığı programında 1 Yan Dal uzmanlık öğrencisi eğitim görmektedir. Anabilim Dalımızda halen 15 tıpta uzmanlık öğrencisi eğitim görmektedir. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar 44 uzmanlık öğrencisi ve  1 Algoloji yan dal uzmanı mezun olmuştur.
 
      Kliniğimiz Ameliyathane dışında da sedasyon ya da anestezi uygulamaları rutin pratikte bir öğretim üyesi gözetiminde yapılmaktadır. Ameliyathane dışında hizmet verilen birimler; Gastrointestinal Endoskopik Girişimler, ERCP, Bronkoskopik EBUS, Ürolojik Taş Kırma, Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Kardiyoloji Girişimsel Anjiografik / Kardiyak Girişimleri, IVF Ünitesinde OPU.
 
 
 
YER ve KAPASİTE
      Anabilim Dalımız 1 adet anestezi ve ağrı polikliniği ile hizmet vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 17 Ameliyat Salonu bulunmaktadır. 19 adet ventilatörlü anestezi cihazı mevcuttur. Uyandırma odası 12 hasta kapasiteli olup 1 hemşire ve 1 Anestezi Teknikeri ile hizmet vermekteyiz. Ameliyathanede 20 adet hasta başı monitör, 2 adet defibrilatör, 2 adet soğuk buhar cihazı, 10 adet perfüzatör, 2 adet PCA cihazı bulunmaktadır. 
 
      Yoğun Bakım Ünitesi 33 yatak kapasitelidir. Yoğun Bakım A Ünitesi içerisinde 2 adet 4 yataklı izole oda, 4 adet tek yataklı izole oda, Yoğun Bakım B ünitesinde 1 adet tek yataklı izole basınç kontrollü oda vardır. Her iki Ünitede de ayrı merkezi monitörizasyon sistemi vardır. Her yatak için ventilatör ve monitör cihazı bulunan serviste tüm gelişmiş invaziv/non invaziv monitörizasyon işlemleri yapılabilmektedir. Her iki Ünite içerisinde hemodiyaliz hizmeti de verilmektedir. 34 adet mekanik ventilatör ve 2 adet transport ventilatör bulunmaktadır.            
 
 
 
     Toplamda 33 adet hasta başı monitörü, 30 adet infüzyon pompası, 25 adet perfüzör, 30 adet beslenme pompası, 1 adet soğuk buhar cihazı bulunmaktadır. Hasta ziyaretleri saat 13.00 - 14.00 arasında kapalı devre monitör ile uzaktan yapılmaktadır. Yoğun Bakım Ünitemiz 5 Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi, aylık rotasyonlar ile değişen 4 araştırma görevlisi; 30 hemşire, 20 yardımcı sağlık personeli, 1 sekreter, 1 otomasyon görevlisi ile hizmet vermektedir.
 
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
      Araştırma görevlileri eğitim süresi 5 yıldır. Bu sürenin 2 ayı rotasyonlarda geçmektedir; Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
Genel Anestezi
Rejyonel Anestezi
Ameliyathane Dışı Anestezi
Algoloji
Yoğun Bakım
Ağrısız Doğum
Kalp Cerrahisi
Tüp Bebek
 
YAN DAL OLANAKLARI
Algoloji
Yoğun Bakım
 
 
 
İLETİŞİM:  
211 21 20
 
YOĞUN BAKIM
211 20 87 
 
YB SEKRETER: 211 2084
 
YB A ÜNİTESİ 
211 20 88- 211 20 89 
 
YB B ÜNİTESİ
211 20 92 
 
 
Son güncelleme tarihi: 18.2.2019
Yukarı çık