Süleyman Demirel Üniversitesi
BÖLÜM TANITIMI

      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği 1994 yılında kurulmuştur. 2000 yılında Çünür’de yer alan, üniversite kampus içerisindeki yeni hastane binasına taşınmış olup burada hizmet vermeye devam etmektedir. Mikrocerrahi ameliyatlarına 2002 yılında başlanmıştır.

 

 

YATAK SAYISI

      Kliniğe ait 17 yatak bulunmakta olup, yıllık vaka sayısı yaklaşık 400’dür. Yataklı servis ve 1 poliklinik ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir.

Kuruluşundan itibaren 10 uzman doktor yetiştirilen kliniğimizde halen 1 profesor, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent eğitim vermekte olup 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

     

      Araştırma görevlileri TUS ile ihtiyaca göre belirlenen sayılarda alınmaktadır. Uzmanlık eğitim süresi 6 yıldır. Bu süre içinde 1 ay acil tıp, 1 ay genel cerrahi, 1 ay anesteziyoloji ve reanimasyon, 2 ay nöroloji, 1 ay plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, 1 ay radyoloji olmak üzere rotasyonlar yapılmaktadır. Nöbetler 3-4 günde bir şeklinde tutulmaktadır.

     

      Araştırma görevlileri için her çarşamba eğitim toplantıları-seminerler şeklinde eğitim programı yürütülmektedir. Kliniğimizde standart nöroşirürji ameliyatlarının yanısıra, nörovasküler cerrahi, nöro-onkolojik cerrahi, omurga cerrahisinin tüm özellikli ameliyatları ve pediatrik nöroşirürji ameliyatları da gerçekleştirilmektedir.

 

 

YAPILAN AMELİYATLAR

Serebrovasküler hastalıklar(Anevrizma cerrahisi)

Beyin tümörleri (Glial tümörler, Meningioma, Hipofiz bezi tümörleri,Metastatik beyin tümörleri) Kafa kaidesi tümörleri

Pontoserebellar köşe tümörleri Hidrosefali (şant) ameliyatları

Subdural, epidural, intraserebral hematom

Omurga hastalıkları cerrahisi(Servikal, torakal ve lomber disk cerrahisi, omurga kırıkları, Omurga ve omurilik tümörleri)

Periferik sinir hastalıkları cerrahisi (Tuzak nöropatiler)

Gelişim anomalileri (Meningomyelosel, Tethered cord sendromu, Araknoid kist)

Kranyosinostoz ameliyatları

Chiari malformasyonu

Kafa travmaları

 

 

 

İLETİŞİM: 211 91 75

Son güncelleme tarihi: 19.6.2017
Yukarı çık