Süleyman Demirel Üniversitesi
MİSYON / VİZYON
      Tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı, her an ve her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip hekimler yetiştirmek ve kliniğimize başvuran tüm hastalara aynı kalitede ve en üst düzeyde tıbbi hizmet sunabilmek Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nın öncelikli hedefleridir.
 
 
GÖĞÜS CERRAHİSİ NEDİR, HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?
      Göğüs cerrahisi toraksın birçok cerrahi hastalığı için bilgi ve deneyim gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Yaşamı tehdit edebilecek bir travma olan göğüs travmalarının, göğüs duvarının şekil bozukluklarının (güvercin göğüs, kunduracı göğüs) nefes ve yemek borusunun travma ve hastalıklarının, nefes ve yemek borusuna yabancı cisim aspirasyonlarının, akciğer, göğüs duvarı başta olmak üzere tümör ve/veya kanserlerinin, el terlemesinin (hiperhidrozis), önemli bir paraziter hastalık olan kist hidatik hastalığının, bronşektazi ve akciğerin diğer enfektif cerrahi hastalıklarının, spontan pnömotoraks, amfizematöz ve büllöz hastalıklar gibi solunum sıkıntısına yol açan ve akciğerin normal yapısının bozulduğu hastalıklarının, mediastenin tüm cerrahi hastalıklarının, plevral kaynaklı mezotelyomanın, plevral effüzyonların (sıvı) tanısı ve effüzyonların tekrarlamasını önleyici plörodez yöntemlerinin uygulanması, diğer edinsel hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğrasan bir bilim dalıdır.
 
KLİNİĞİN TANITIMI
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında en son teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında yataklı ve ayaktan üst düzeyde sağlık hizmetleri sunulmakta, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri verilmektedir. Isparta bölgesinde referans merkezi olarak etkin, hızlı, kaliteli, gelişmiş tıbbi olanaklarla donanımlı olarak ameliyat, poliklinik ve acil müdahale hizmetleri verilmektedir.
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda cerrahi işlemler haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere üç gününde tek ameliyat salonunda gerçekleştirilmektedir. Acil cerrahi işlemler gün ve zaman gözetmeksizin görevli ekip tarafından uygulanmaktadır. Kliniğin en önemli hedefi en kaliteli ve yenilikçi tıbbi bakımı sağlamak ve öğrencilerimiz ve asistanlarımız için en iyi eğitimi vermektir. Klinikte şu an itibariyle iki doçent öğretim üyesi ve bir asistan araştırma görevlisi bulunmaktadır.
 
TARİHÇE
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sırmalı başkanlığında kurulmuş ve aktif hizmet vermeye başlamıştır. Kurucu öğretim üyesinin bölümden ayrılmasından sonra; Ocak 2011 tarihi itibariyle Yrd. Doç. Dr. Rasih YAZKAN Anabilim Dalı Başkanı olarak, Mayıs 2012 tarihi itibariyle Yrd. Doç. Dr. İsa DÖNGEL Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak göreve başlamışlardır.
 
ÖĞRENCİ EĞİTİMİ
      Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri yıl boyunca 9 grup halinde, birer haftalık süre ile göğüs cerrahisi stajını tamamlarlar.  Her sabah bir öğretim üyesi ile vizit yapılır, vizit sonrası teorik ve özellikle akciğer grafisini değerlendirmek başta olmak üzere pratik dersler verilir. Stajın beşinci günü yazılı ve sözlü sınav yapılarak staj tamamlanır. 
      Altıncı sınıf öğrencisi intörn doktor olarak seçmeli staj için kliniğimize gelir. Bu sürede intörn doktorlarımız poliklinik ve servis hizmetlerinde görev ve sorumluluk alır, ayrıca ameliyat ekiplerine dahil olarak ameliyatlara girerler. Bu eğitimin sonunda intörn doktorlar, göğüs cerrahisi hastalıkları ile ilgili tanı koymayı, cerrahi tedavinin prensiplerini, postoperatif hasta takibini, pansuman yapmayı, cerrahi hastalıklar için reçete yazmayı, sütür atma ve alma gibi temel cerrahi becerileri kazanırlar.
 
ASİSTAN EĞİTİMİ
      Kliniğimizin göğüs cerrahi uzmanlık eğitiminde temel hedefi, asistanların her koşulda etik davranarak mesleki yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Asistanlar ilk yılı tamamladıktan sonra kıdemli asistan olarak, son bir sene ise baş asistan olarak çalışırlar. Asistan eğitimi süresince, asistan eğitim müfredatına uygun olarak rotasyonlarını yapmakta ve asistanlık süresini toplam 5 yılda tamamlamaktadır.
 
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
      Göğüs Cerrahisi Polikliniği, göğüs cerrahi asistanı ve haftalık sorumlu öğretim üyesi, koordineli olarak, 08.00-17.00 saatleri arasında, hasta kabul edip, takiplerini yaparlar. Sabah yapılan muayeneler neticesinde istenen tetkikler öğleden sonra değerlendirilir, pansumanlar yapılır, cerrahi sonrası sütürler alınır. 
 
ÖĞRETİM ÜYESİ POLİKLİNİĞİ
      Öğretim üyeleri, kendilerine başvuran hastalara, kendi ameliyat günleri dışında poliklinik hizmeti verirler. Randevular Göğüs Cerrahi poliklinik sekreterliğinden alınabilir (Tel: 211 91 82, poliklinik binası, 4 numaralı peron).
 
ACİL TEDAVİ
      Haftanın 7 günü ve 24 saat, nöbetçi göğüs cerrahi asistanı ve sorumlu öğretim üyesi, acilden istenen konsültasyonları değerlendirir, servise yatışını sağlar ve acil ameliyatları gerçekleştirirler.
 
AMELİYATHANE
      Cerrahi işlemler haftanın üç gününde; pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere tek ameliyat salonunda ilgili öğretim üyesi, asistan ve yardımcı personelden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
      Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak; tüm öğretim üyesi, asistan ve yardımcı sağlık personeliyle birlikte, aralıksız olarak hizmet vermekteyiz. 
 
 
 
İLETİŞİM: 211 91 82 
 
 
Son güncelleme tarihi: 19.6.2017
Yukarı çık