Süleyman Demirel Üniversitesi
BÖLÜM TANITIMI
      Süleyman Demirel Üniversitesi ve Tıp Fakültesi 1992 yılında kurulmuş, akademik eğitim birimi olarak hizmet vermeye ise 1993 yılında başlamıştır.
Prof. Dr. Ahmet Rifat ÖRMECİ tarafından 01.04.1994’te kurulan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalımız, aynı yıl içinde eğitim/öğretim ve hasta hizmeti vermeye başlamıştır. 1994’ten 2001’e kadar eski Göğüs Hastalıkları Hastanesinde verilen hizmete, 01.01.2001’den itibaren mevcut yeni binada devam edilmektedir. Ana Bilim Dalımızda hâlen 6 öğretim üyesi, 2 uzman doktor, 21 araştırma görevlisi doktor, 42 hemşire, 15 yardımcı personel ve 6 tıbbi sekreter görev yapmaktadır.
 
     
Kuruluşundan bugüne kadar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 45 uzman hekimin yetiştirilmesine katkıda bulunmuş, halen de  21 hekimi uzman, 2 çocuk hekimini de yan dal uzmanı olarak yetiştirmekte olup, kaliteli sağlık hizmeti ve bilimsel çalışmaların üretilmesini sağlamıştır.
 
 
YER ve KAPASİTE
      Ana Bilim Dalımızın 6 adet polikliniği ve 1 adet Çocuk Acil Polikliniği bulunmaktadır.
 
Kliniğimizde 4 adet servisimiz bulunmaktadır:
Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi (20 küvöz, 5 açık yatak, 15 mekanik ventilatör, 5 yüksek frekanslı mekanik ventilatör, 25 hasta başı monitör)
Çocuk Yoğun Bakım Servisi (6 yatak, 6 mekanik ventilatör, 6 hasta başı monitör)
Çocuk Servisi (27 yatak, 7 hasta başı monitör)
Çocuk Acil Servis (4 yatak, 2 hasta başı monitör)
 
      Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalına ait Videoendoskopi Ünitesinde yılda 500 civarında endoskopi/kolonoskopi girişimi yapılmaktadır.
Pediatrik Endokrinoloji hastalarının Ultrasonografik görüntülemeleri ve invazif girişimleri aynı bilim dalına ait laboratuvarda ilgili öğretim üyesi gözetiminde yapılmaktadır. Çocukluk çağı diyabeti konusunda tedavi ve eğitim hizmeti verilmekte, insulin infüzyon pompası uygulamaları yapılmaktadır. Ergenlik dönemi hastalıkları konusunda tanı ve tedavi hizmeti de verilmektedir.
 
 
      Polikliniklerimizde ayaktan yılda ortalama 28.000, Yenidoğan Yoğun Bakım Servisimizde yılda yaklaşık 500, Çocuk Yoğun Bakım Servisimizde yılda ortalama 200, Çocuk Servisimizde yılda ortalama 1500 yatan hastaya hizmet verilmektedir Her servisimizin öğretim üyesi olarak ayrı konsültasyonu bulunmaktadır.
 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM SÜRECİ
      Araştırma görevlilerinin eğitim süresi 4 yıldır. Araştırma görevlileri, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanıp geldikten sonra servislerde nöbet tutmaktadırlar. İlk iki yıldan sonra genel pediatri, yenidoğan, nefroloji, enfeksiyon gastroenteroloji ve endokrinoloji gibi bilim dallarının polikliniklerinde çalışmaktadır. Bu eğitim süresi içinde bir ay Kadın Hastalıkları ve Doğum, bir ay Deri ve Zührevi Hastalıklar, bir ay Çocuk Cerrahisi ve bir ay Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dallarında rotasyon yapılmaktadır. Ayrıca Ana Bilim Dalımıza bağlı yan dallarda da (Genel, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji ve Neonatoloji) rotasyon yapılmaktadır.
 
      Haftada üç gün saat 13:00–14:00 arası akademik toplantı yapılmaktadır. Salı günleri makale saati, Çarşamba günleri öğretim üyesi ve araştırma görevlisi seminer saati, Perşembe günleri servis ve poliklinik vaka saati toplantıları gerçekleştirilmektedir. Her araştırma görevlisinin Ana Bilim Dalı kapsamında yılda en az bir seminer yapması, en az iki literatür ve bir olgu sunmasını, en az bir araştırma yapmasını ve bu araştırmayı bir kongrede sunması teşvik edilmektedir.
 
 
      SDÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, tıp fakültesinin en çok ulusal/uluslararası bilimsel yayın yapan bölümleri arasındadır. Bu yayınlar uluslararası, ulusal ve kongre tebliğleri şeklinde olmakla beraber araştırma görevlilerinin de yayın yapmaları teşvik edilmektedir. Araştırma görevlilerinin yılda en az bir kez ulusal pediatri kongrelerine katılmaları sağlanarak çocuk hastalıklarındaki yenilikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin en önemli noktalarından birisi ise araştırma görevlileri değerlendirme sınavıdır. Bu nedenle araştırma görevlilerine her dönem yılda iki kez farklı konularda değerlendirme sınavı yapılmaktadır.
 
      Ana Bilim Dalımız tarafından her yıl düzenli olarak aile hekimleri ve araştırma görevlilerine yönelik diğer Tıp Fakültelerinden konuk öğretim üyelerinin konuşmacı olarak güncel Pediatri bilgilerinin verildiği bilimsel konferans düzenlenmektedir.
 
ANABİLİM DALI ÇALIŞMA ALANLARI
GENEL PEDİATRİ
PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ
PEDİATRİK NEFROLOJİ
NEONATOLOJİ
ÇOCUK ACİL
 
GENEL PEDİATRİ
      Genel pediatri polikliniğimizde 0-18 yaş arasındaki çocuklardaki çocukluk çağı hastalıklarının hepsi ile ilgilidir ve tüm vücudu bir bütün olarak değerlendirir. Sağlam çocuk izlemi, aşılama, beslenme, büyüme ve gelişme takibinin yanı sıra, çeşitli hastalık yakınmaları ile gelen çocuklarımızın tanı ve tedavisi için gerekli tüm hizmetler verilmektedir. Poliklinik ve servis hizmeti verilmektedir.
 
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
      Çocuk Yoğun Bakım Servisimizde,  yaşamsal önemi rahatsızlığı olan hastalarımıza 24 saat boyunca doktor ve hemşirelerimiz tarafından hizmet verilen altı adet yatağımızın olduğu Çocuk Yoğun Bakım birimimizde, ağır hasta veya yaralı çocukların bakım ve ileri yaşam desteği tedavileriyle ilgilenmektedir. Her hasta başında ventilatör (suni solunum cihazı) ve hastaların yaşamsal önemi olan nabız, solunum gibi özelliklerini gösteren monitörler bulunmaktadır. Üniversite Hastanesinin gelişmiş ülkeler standartlarında yapılandırılmış ve donatılmış Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yürütülen yoğun bakım hasta bakımı hizmetleri yanısıra eğitim, araştırma, danışmanlık gibi etkinlikleri bulunmaktadır.
 
ÇOCUK ACİL
      Çocuk Acil Polikliniği’nde acil tüm hastalar 24 saat muayene ve tedavi için kabul edilmekte, gerekli bölümlere olan konsültasyonlar (danışmalar) yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Acil hastalara 24 saat her türlü tetkik ve danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir. Acil Servis, hasta muayene yatakları, hasta izlem bölümü, toplam 4 yataktan oluşmaktadır. Oral ve intravenöz sıvı tedavileri, kan, plazma desteği, buhar ve oksijen uygulamaları, çeşitli medikal tedaviler, hasta monitorizasyonu hizmetleri verilmektedir. Acil Polikliniği ve Genel Polikliniklerde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın genellikle kıdemli araştırma görevlisi olan doktorları, bir başasistan ve bir konsültan doktor öğretim üyesi danışmanlığında hizmet verilmektedir.
 
      Sağlıklı nesiller yetişmesine gönül vermiş fedakâr hekimlerin bulunduğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğimizden en modern ve en iyi hizmeti alabileceğinize inanıyoruz.
 
 
İLETİŞİM: 211 91 74 - 211 91 95
Son güncelleme tarihi: 19.6.2017
Yukarı çık