Süleyman Demirel Üniversitesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda halen dört öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda Tıp Fakültesi dönem V öğrencilerinin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji staj eğitimleri ile araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimleri yapılmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 24 uzman hekimin yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş olup, kaliteli sağlık hizmeti sunumu yanı sıra bilimsel çalışmaların üretilmesi de sağlanmıştır.
YER VE KAPASİTE
Klinik
Yataklı servisimiz beşinci katta bulunmakta olup biri negatif basınçlı izolasyon odası olmak üzere beş oda ve on adet hasta yatağı ile hizmet verilmektedir. Klinik içerisinde bulunan Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarı, öğrenci ve araştırma görevlilerinin eğitimleri amacıyla kullanılmaktadır.
Poliklinik
Poliklinik binasında 9. peronda iki adet polikliniğimiz bulunmaktadır.
ÇALIŞMA ALANLARI
Yirminci yüzyılın başlarında antibiyotiklerin pratik kullanıma girmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıklarının artık bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkacağına ilişkin tahminlere rağmen, bu hastalıklar halen tüm dünyada önde gelen sağlık sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola, SARS, Kuş gribi, Domuz gribi gibi ölümcül sonuçlara neden olarak medyanın da ilgisini çekenler olduğu gibi tarihler boyunca güncelliğini sürdüren bruselloz, tifo, sıtma, tetanoz, şarbon, tüberküloz, kuduz, tularemi gibi hastalıkların tanısal işlemleri ile takip ve tedavileri uzmanlığımız alanınca gerçekleştirilmektedir. Aşağıda belirtilen ve geniş bir etki alanına sahip birçok organ sistemi enfeksiyonlarının da tanı ve tedavi işlemleri bölümümüzce poliklinik ve servis hizmeti olarak sürdürülmektedir:
* Akut ve kronik viral hepatitler
* Solunum yolu enfeksiyonları
* İdrar yolu enfeksiyonları
* Gastrointestinal sistem enfeksiyonları
* Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
* Kemik ve eklemlerin protez enfeksiyonları
* Nedeni bilinmeyen ateş
* Santral sinir sistemi enfeksiyonları
* Kardiyovaskuler sistem enfeksiyonları
* HIV / AIDS
     Anabilim Dalımız ayrıca, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği gereği, hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmalarının yürütülmesi görevini üstlenmektedir.
Aşağıda sıralanan enfeksiyon kontrol uygulamalarının takibi Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin sorumluluğundadır.
* Antibiyotiklere dirençli patojenlerin ortaya çıkmasının ve yayılmasının önlenmesi
* Sağlık kurumları ile ilgili endemik enfeksiyonların takip edilmesi, analiz edilmesi, bildirilmesi
* Enfeksiyon salgınlarının tanımlanması ve kontrolü
* Özellikle yüksek risk taşıyan birimlerde (yoğun bakım, transplantasyon, onkoloji) patojenlerin yerleşmesinin ve yayılmasının önlenmesi için hastaların düzenli takibi
* Hasta güvenliğini arttıran dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon işlemlerinin düzenlenmesi ve kontrolü
* Eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesi
* Hastane atıklarının toplanma ve bertaraf edilme yöntemlerinin denetlenmesi
* Hastane çalışanlarına, hastane enfeksiyonları konusunda program çerçevesinde eğitim verilmesi
İLETİŞİM:
Poliklinik sekreterliği : 211 91 73
Servis sekreterliği : 211 25 62
 
 
 
 
Son güncelleme tarihi: 24.7.2019
Yukarı çık